DERS ADI

: HÜKÜMET SİSTEMLERİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
KMY 6069 HÜKÜMET SİSTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

Kamu Yönetimi Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT YAŞAR METİN ÖZDEMİR

Dersi Alan Birimler

Kamu Yönetimi Doktora

Dersin Amacı

Kuvvetler ayrılığı ilkesinin anlamını, önemini ve işlevini, devlet niteliğini taşıyan siyasi toplulukta birbirinden farklı kuvvetler bulunduğunu, bu kuvvetlerin yasama, yürütme ve yargı olarak üçe ayrıldığını, özgürlüklerin güvence altına alınabilmesi için, bu üç kuvvetin birbirinden bağımsız ellere verilmesi gerektiği temelini; siyasi rejimlerin belirlenmesinde yasama yürütme ilişkisinin esas alındığını, yasama yürütme arasındaki ilişkiler açısından erkler birliğini esas alan, erklerin sert bir biçimde ayrılığını esas alan ve de erklerin dengeli bir biçimde ayrılığını esas alan hükümet sistemlerini öğrencilere kavratmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Kuvvetler ayrılığı ilkesinin fikirsel temlerini ve önemini açıklayabilme
2   Siyasal rejimler olarak hükümet sistemlerinin sınıflandırılmasında yasama-yürütme arasındaki ilişkilerin niteliğini belirtebilme.
3   Erkler birliğini esas alan hükümet sistemlerini tasnif edebilme.
4   Erklerin kesin ayrılığına dayanan hükümet sistemlerini tasnif edebilme
5   Erklerin yumuşak ve dengeli ayrılığını dayalı hükümet sistemlerini bilme.
6   Güncel siyasal gelişmeler ışığında Türkiye'nin hükümet sisteminin niteliğini ve özelliklerini analiz edebilme.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Kuvvetler ayrılığı ilkesi, anlamı ve fikirsel temelleri.
2 Hükümet sistemlerinin sınıflandırılmasında yasama, yürütme ve yargı ilişkisi
3 Kuvvetler birliği rejimlerinin anlamı
4 Meclis hükümeti sisteminin özellikleri
5 Türkiye'de meclis hükümeti sistemi deneyimi
6 Kuvvetlerin yumuşak ve dengeli ayrılığına dayalı rejimlerin anlamı
7 Parlamenter hükümet sisteminin özelikleri
8 Türkiye'de parlamenter gelenek
9 Kuvvetlerin sert ayrılığına dayalı hükümet sistemleri
10 Başkanlık sisteminin özelikleri
11 ABD başkanlık sistemi örneği
12 Latin Amerika başkanlık sistemleri ve Türkiye'de başkanlık sistemi tartışmaları
13 Yarı başkanlık sistemi ve özelikleri
14 Başbakancı başkanlık sistemi, başkancı parlamenter sistem, başkanlı parlamenter sistemi, süper başkanlık sistemleri örnekleri

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak: Mehmet Turhan, Hükûmet Sistemleri, Ankara, Gündoğan
Yayınları, İkinci Baskı, 1993.
Serap Yazıcı, Başkanlık ve Yarı-Başkanlık Sistemleri, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2002.
Giovonni Sartori, Karşılaştırmalı Anayasa Mühendisliği, Çev. E.Özbudun, Ankara, Yetkin Y, 1997.
Nur Uluşahin, Anayasal Bir Tercih Olarak Başkanlık Sistemi, Ankara, Yetkin Yayınları, 1999.
Burhan Kuzu, Türkiye İçin Başkanlık Sistemi, İstanbul, Fakülteler Matbaası, 1997.

Yardımcı kaynaklar: İnternet kaynakları
Referanslar: www.anayasa.gen.tr.
Diğer ders materyalleri: Mukayeseli ülke anayasalarında siyasal rejime ilişkin hükümler.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders anlatımı, seminer sunumları ve mukayeseli siyasal rejimlerde hükümet sistemi örneklerine dair slayt sunumları.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.20 + YYC* 0.40 + YYS* 0.40
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS* 0.20 + YYC * 0.40 + BUT* 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 2 28
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 1 14
Ödev Hazırlama 1 40 40
Sunum Hazırlama 1 15 15
Vize Sınavına Hazırlık 1 20 20
Final Sınavına Hazırlık 1 30 30
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 150

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.14545454444
ÖK.24544455454
ÖK.34545445454
ÖK.44545454444
ÖK.54444554545
ÖK.65545454545