DERS ADI

: KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE EGEMENLİK ANLAYIŞINDA DÖNÜŞÜMLER

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
KMY 6063 KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE EGEMENLİK ANLAYIŞINDA DÖNÜŞÜMLER SEÇMELİ 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

Kamu Yönetimi Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR TÜLAY ÖZÜERMAN

Dersi Alan Birimler

Kamu Yönetimi Doktora

Dersin Amacı

Küreselleşmenin temelini oluşturan karşılıklı bağımlılık olgusu ile devletler nezdinde sorun oluşturan, iç işlerine karışma veya diğerlerini etki altına alma konusu yanında, özellikle evrensellikten bölgeselleşmeye doğru yaşanan evrilmede, egemenlik kavramı ve egemenlik yetkisinin devri konusunu açığa kavuşturma dersin amaçlarını oluşturur. Küreselleşme sürecinde ortaya çıkan "yeni" başlıklı dinamiklerin etkisini analiz edebilme düzeyini geliştirecek çalışmaların çoğaltılması amaçlanır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Küreselleşme sürecini anlama ve analiz edebilme
2   Egemenlik kavramının orijinini ve geldiği noktayı anlayabilme
3   Ulus devlet ve küreselleşme analizinde uygun yöntemler geliştirebilme
4   Küreselleşme sürecinin ulus-devlet kavramını etkilerini ortaya koyabilme
5   Küreselleşme süreci ile birlikte ulus üstü yapıların klasik egemenlik anlayışına etkilerini açıklayabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Küreselleşme ve Küreselleşen Kavramlar
2 Küreselleşme tarihi, Küreselleşmenin sosyal ve ekonomik yansımaları
3 Yerelleşme ve Ulus-Devlet Kavramı
4 Ulus-Devlet ve Egemenlik
5 Egemenlik anlayışında dönüşümler ve güç ilişkileri
6 Halk egemenliği- Millet egemenliğinin günümüz siyasetinde ele alınış biçimi
7 Ara Sınavlar
8 Genel Değerlendirme
9 AB siyasal bütünleşmesi kapsamında egemenlik yetkisinin paylaşılması sorunu
10 Kimlik politikalarının ulus- devletin aşındırılmasına etkileri
11 Etnik, dini ayrışmalara yol açan gelişmeler
12 Çok kültürlülük ve Türkiye
13 Küreselleşme ve Ulus-devletin geleceği
14 11 Eylül sonrası süreci okumak

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak:
Beriş, Hamit Emrah; Küreselleşme Çağında Egemenlik Ulusal Egemenliğin Sınırları, Lotus Yayınevi, Ankara:2007
Ağaoğulları, Mehmet Ali; Ulus Devlet ya da Halkın Egemenliği, İmge Kitabevi, Ankara:2006
Göztepe, Ece; Avrupa Birliği nin Siyasal Bütünleşmesi ve Egemenlik Yetkisinin Paylaşılması Sorunu, Seçkin Yay., Ankara:2008
Talas, Mustafa; Çok Kültürlülük Kıskacında Ulus Devlet ve Türkiye, Doğu Kütüphanesi Yay., İstanbul :2008
Bellamy, Richard and Castiglione Dario; Building the Union: The Nature of Sovereignty in the Political Architecture of Europe, Law and Philosophy, Vol. 16, No. 4, July 1997, pp.421-445
Yardımcı Kaynak:
Tülay Özüerman, Değişen Dünya Düzeni ve Türkiye , Değişen Dünya Koşullarında Birleşmiş Milletler Örgütü Sempozyumu, Celal Bayar Üniversitesi, İİBF,17 Mayıs 1995, Manisa

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders syllabus unda belirtilen konularla ilgili olarak her hafta hazırlıklı gelinmesi,
İlgili kaynaklardan yararlanarak sunum hazırlanması,
Karşılıklı tartışmalarla katkıda bulunulması,
Makale analizlerinin yapılması,
Örnek olay tartışması,
Dönem projesi hazırlanması.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.20 + YYC* 0.40 + YYS* 0.40
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS* 0.20 + YYC * 0.40 + BUT* 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Adres:DEU IIBF Dokuzçeşmeler Buca 35169 İzmir-TR
Tel:+90(232) 420 41 80/10609
E-Posta: t.ozuerman@deu.edu.tr
Erişim: http://kisi.deu.edu.tr/t.ozuerman/

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 2 28
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 7 98
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Ödev Hazırlama 1 5 5
Sunum Hazırlama 1 5 5
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 160

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.14545545454
ÖK.25544544455
ÖK.34554455454
ÖK.44545455454
ÖK.54555554454