DERS ADI

: KENTLER TARİHİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
KMY 6059 KENTLER TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

Kamu Yönetimi Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

DOÇENT YUNUS EMRE ÖZER

Dersi Alan Birimler

Kamu Yönetimi Doktora

Dersin Amacı

Kentlerin sosyo-ekonomik ve politik yapılarını incelemek
Kentlerin doğuşu ve gelişim süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak
Kentlerin fonksiyonlarını geçmiş ve gelecekle birlikte yorumlamak

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Kentlerin ekonomik, sosyal ve mekânsal deneyimlerini öğrenme
2   Kentleri biçimleyen nedenlerden biri olarak iktidar ve sermaye birikiminin yapısını öğrenmek
3   Başkentlerin gelişimleri ve kentsel politikaların oluşturulmasındaki etkilerini öğrenme
4   Liman kentleri ve kervan ketlerinin yapılanması ve kentsel alanda ve tarihsel süreçte çok kültürlü kentlerin politikalarını ve bu politikaların dönüşümünü karşılaştırma
5   Kentler tarihi içinde kentlerin sorunlarına yönelik geliştirilen politikaları öğrenme
6   Kentsel dönüşümü ve geliştirilen politikaları kentlerin tarihsel süreçlerini inceleyerek hem dönemsel hem de mekânsal olarak mukayeseli bir biçimde kavramak ve geleceğe yönelik bir strateji belirleme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Ortaçağ Kentleri ekonomik ve politik yönleriyle(genel)
2 Piskopos Kentleri Din adamlarının kurduğu kentler Anadolu da Kent ve Kentleşme
3 Vatikan Kent Devleti
4 Ticaret Kentleri- Tüccarların kurduğu kentler
5 Anadolu da Kent Kentleşme
6 Anadolu da Kent Kentleşme
7 Ara sınav
8 Osmanlı kentleri
9 Kıyı kentleri
10 Kentler ve uluslar arası anlaşmalardaki yeri
11 Kentlerin yeni işlevleri güncel olgular
12 Kentlerin yeni işlevleri güncel olgular
13 Kentlerin Yeni ve Eski durumlarının analizleri, günümüz bağlantıları
14 Final

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak: Henri Pirene (1983): Ortaçağ Avrupasının Ekonomik ve Sosyal Tarihi, (Çeviren: Uygur Kocabaşoğlu), İletişim, İstanbul.
Lewis Mumford (2007):Tarih Boyunca Kent Kökenleri, Geçirdiği Dönüşümler ve Geleceği, (Çeviren: Gürol Koca, Tamer Tosun), Ayrıntı Yayınları, İstanbul
Yardımcı kaynaklar: Doğu Akdeniz de Liman Kentleri(1800-1914),(1994); Ed.Çağlar Keyder, Tarih Vakfı Yayını, İstanbul.
Erkan Serçe (1998): İzmir de Belediye, Dokuz Eylül Yayınları, İzmir.
Mehmet Ali Kılıçbay (2000): Şehirler ve Kentler, İmge Kitabevi Yayıncılık.
Paul Dumont, Gregoire François Georgeon (1996): Modernleşme Sürecinde Osmanlı Kentleri (Çeviren Ali Berktay), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul.
Murray Bookchin (1999): Kentsiz Kentleşme Yurttaşlığın Yükselişi ve Çöküşü, (Çeviren : Burak Özyalçın) Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
Suraiya Faroqhi (1993): Osmanlı da Kentler ve Kentliler, (Çeviren Neyyir Kalaycıoğlu), Tarih Vakfı Yurt Yayınları.


Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Bir önceki derste işlenen konulara ilişkin 15 dak. lık hatırlatmalar.
Haftalık dersin konusu hakkında genel bir çerçeve çizmek
Dersin temel kitabı tarafından verilen materyaller ve diğer kaynaklardan yararlanılarak oluşturulan bir sunum eşliğinde ders anlatımı
Bazı haftalarda kontrol odaklı beyin fırtınası uygulamaları
Ders konularının örnek olay incelemeleri ile desteklenmesi
Verilen durum-çalışmalarının analizi
Ödev uygulamaları ile öğrencilerin bilgilerinin içselleştirilmesi

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + YYS* 0.40
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + BUT* 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Prof. Dr. Zerrin Toprak Karaman, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, zerrin.toprak@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 2 28
Final Sınavına Hazırlık 1 20 20
Vize Sınavına Hazırlık 1 20 20
Sunum Hazırlama 1 20 20
Ödev Hazırlama 1 20 20
Vize Sınavı 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 156

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.15545454545
ÖK.25544454545
ÖK.35454545454
ÖK.45545454545
ÖK.55454545455
ÖK.65454545454