DERS ADI

: KADINLARIN İNSAN HAKLARI VE CİNSİYET EŞİTLİĞİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
KMY 6048 KADINLARIN İNSAN HAKLARI VE CİNSİYET EŞİTLİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 6

Dersi Veren Birim

Kamu Yönetimi Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT YAŞAR METİN ÖZDEMİR

Dersi Alan Birimler

Kamu Yönetimi Doktora

Dersin Amacı

Kadınların insan hakları, kadın erkek eşitliği ve kadınlara yönelik ayrımcılık ile ilgili konuların açıklanarak, bu konular ile ilgili Türkiye deki mevzuatı, karşılaştırmalı hukukun verilerini,uluslar arası Sözleşme hükümlerini (özellikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve BM Kadınlara Yönelik Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi), Anayasa Mahkemesi ile diğer önemli Mahkeme kararlarını ve uluslararası denetim mekanizmalarının kararlarını incelemek; bu bağlamda bir toplumda gerçek anlamda eşitlik, insan hakları ve demokrasinin bulunması için kadınların insan haklarının sağlanması ve kadın-erkek eşitliğinin bulunması gerekliliğini vurgulamaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Kadınların insan hakları, cinsiyet eşitliği ve kadınlara yönelik ayrımcılık konularında sorunları tespit edebilme
2   Kadınların insan hakları kadın erkek eşitliği ve kadınlara yönelik ayrımcılık konularında mevzuat , uygulama ve yargı kararlarına ana hatlarıyla hakim olabilme
3   Kadınların insan hakları ve cinsiyet eşitliği ile ilgili uygulama ve mevzuatı analiz edebilme
4   Kadının insan hakları alanında gerçekleşen gelişmeleri irdeleyebilme
5   Bu dersin incelenmesi sırasında kadınların insan hakları ile genel olarak insan hakları hukuku arasındaki ilişkiyi sorgulayabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Kadınların insan haklarına ilişkin genel bilgiler
2 Kadın erkek eşitliği ve kadınlara yönelik ayrımcılık kavramlarının incelenmesi
3 Kadınların insan haklarının tarihsel gelişimi
4 1982 Anayasasında kadın erkek eşitliği ve pozitif ayrımcılık
5 Türkiye'de mevzuat ve uygulamada kadınların insan hakları
6 Türkiye'de mevzuat ve uygulamada toplumsal cinsiyet eşitliği
7 Vize Sınavı
8 Genel Değerlendirme
9 CEDAW Komitesinin Tavsiye Kararları ve CEDAW Komitesini ne Bireysel Başvuru
10 CEDAW Komitesinin Bireysel Başvurular Sonucunda vermiş olduğu kararlar ve görüşler
11 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında Kadın erkek eşitliği ve kadınlara yönelik ayrımcılığın önlenmesine dair hükümler
12 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Kadın erkek eşitliği ve kadınların insan haklarına dair kararları
13 Diğer Uluslar arası Sözleşmeler ve Denetim Mekanizmalarının Kararlarında Kadınların insan hakları ve kadın erkek eşitliği
14 Genel değerlendirme

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak: Dündar Sezer, Tijen, Kadın Erkek Eşitliğine İlişkin Yaklaşımlar ve Türk Anayasa Mahkemesi , İzmir Barosu Dergisi, Y.74, S.3, Temmuz-2009, s.120-192
Yardımcı kaynaklar: -Dündar Sezer, Tijen, Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesinde ve Eşit Hakların Sağlanmasında Devletlerin Olumlu Yükümlülükleri , Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, Bildiri Özeti Kitabı, 13-16 Ekim 2009, Bildiri Kitabı, C.2, İzmir-2010, s.765-778.
Berktay F., Kadınların İnsan Hakları:İnsan Hakları Hukukunda Yeni Bir Açılım , içinde: İnsan Hakları, YKY, İstanbul-2000 s. 349-372.Gören Z., Farklı Cinslerin Eşit Haklara Sahip Olması, DEÜ, Hukuk Fakültesi, Döner Sermaye İşletmesi Yay., No:83, 2. B., İzmir 1998, (Eşit Haklar).İba Ş., Eşitlik ve Pozitif Ayrımcılık Kavramları Yönünden Dokuzuncu Anayasa Değişikliği , Amme İdaresi Dergisi, C.39, S.1, Mart 2006, s.1-15. İnceoğlu S.,"Türk Anayasa Mahkemesi ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarında Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı", Çalışma ve Toplum, C.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders anlatımı, örnek olayların incelenmesi, çeşitli mahkeme kararlarının incelenmesi, ödev hazırlanması, atölye çalışmaları.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + YYS* 0.40
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + BUT* 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Ders konularının öğrenilip öğrenilmediği ödev, ara sınav ve final sınavı ile değerlendirilecektir.

Değerlendirme Kriteri

Disiplin hukukunun temel teorik esaslarının sunum ve ödevlerle öğrenilip öğrenilmediğini kontrol etmek

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Derse devamlılığın sağlanması ve ödevlerin bilimsel kurallar çerçevesinde hazırlanmasına dikkat edilmelidir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Hukuk Fakültesi 209/4 nolu Oda

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Her dönem başı bildirilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 2 28
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 2 28
Vize Sınavına Hazırlık 1 17 17
Final Sınavına Hazırlık 1 27 27
Ödev Hazırlama 1 30 30
Sunum Hazırlama 1 17 17
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 150

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.15454545454
ÖK.25545454545
ÖK.35545454455
ÖK.45554545454
ÖK.54545454545