DERS ADI

: KÜRESELLEŞME VE GÖÇ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
KMY 6044 KÜRESELLEŞME VE GÖÇ SEÇMELİ 3 0 0 6

Dersi Veren Birim

Kamu Yönetimi Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ATİLLA GÖKTÜRK

Dersi Alan Birimler

Kamu Yönetimi Doktora

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, küreselleşme ve göç olgusunu tarihsel ve sosyal gelişim bağlamı içinde ele alma ve değerlendirme kapasitesini kazandırmak, aynı zamanda küreselleşme ve göç ilişkisini incelemektir

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Göçün kavramsal çerçevesini ve tarihselliğini açıklayabilme
2   İç ve dış göçün mekânsal etkilerini sıralayabilme
3   Küreselleşme ve göç sürecini ilişkilendirebilme
4   Küreselleşme süreciyle uluslar arası göç hareketleri arasında ilişki kurabilme
5   Türkiye deki göç süreçlerini analiz edebilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Göçün Kavramsal Çerçevesi
2 Göçün Tarihsel Gelişimi
3 Göç Teorileri
4 Göç Türleri
5 İç ve Dış Göç
6 İç ve Dış Göçün Kentsel Mekana Etkisi
7 ARA SINAVLAR
8 ARA SINAVLAR
9 Göç Süreci ve Etnik Azınlıkların Oluşumu
10 Göç ve Göçmen Politikaları
11 Küreselleşme ve Göç
12 Göçün Toplumsal Yapıdaki Rolü
13 Göç ve Milliyetçilik
14 Uluslararası Göç Süreçleri ve Güvenlik Tartışmaları

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Saskia SASSEN, Cities in a World Economy, Pine Forge Press, California: 1994.
Ayhan KAYA & Bahar ŞAHİN (Derleyenler), Köyler ve Yollar Türkiye de Göç Süreçleri, İstanbul Bilgi Yayınları, İstanbul: 2007.
Nicholas Van HEAR, New Diasporas The Mass Exodus, Dispersal And Regrouping Of Migrant Communities, UCL Press, London: 1998.
Stephen CASTLES and Mark J. MILLER, The Age Of Migration International Population Movements In The Modern World, Palgrave Publishing, New York: 1993.
Güler ÜNLÜ, Uluslararası Göç ve Göçmenliğin Değişen Koşulları İçinde Mültecilik , Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Muğla: 2007

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC* 0.20 + YYS* 0.50
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC* 0.20 + BUT* 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

yesim.sahin@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Salı 11.30

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 2 28
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 2 28
Vize Sınavına Hazırlık 1 17 17
Final Sınavına Hazırlık 1 27 27
Ödev Hazırlama 1 30 30
Sunum Hazırlama 1 17 17
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 150

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.15545454545
ÖK.24445545454
ÖK.35454545454
ÖK.45454545454
ÖK.55445454545