DERS ADI

: KAMU POLİTİKASI VE YASAMA

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
KMY 6053 KAMU POLİTİKASI VE YASAMA SEÇMELİ 3 0 0 6

Dersi Veren Birim

Kamu Yönetimi Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

Dersi Alan Birimler

Kamu Yönetimi Doktora

Dersin Amacı

Kamu politikası analizi, kamu politikalarını (1) süreç, (2) güçler yapısı, (3) transfer işlemi olarak üç bakış açısıyla incelemeyi içerir. Ders, kamu politikası analizi adlı çalışma alanının tarihsel doğuşunun ve Türkiye'de belirişinin incelenmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Güçler yapısını analiz edebilme
2   Politik transferler hakkında fikir sahibi olabilme
3   Kamu politikası çıktılarını tanımlayabilme
4   Kamu yararı kavramını değerlendirebilme
5   Bürokrasi,teknokrasi kavramları üzerine tartışmalar yapabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Dersin Genel Tanıtımı ve Tanışma- ders kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanacak ödev konularının öğrencilere tanıtılması Kamu Politikası Nedir Kamu Politikası Çalışılmaya Neden İhtiyaç Duyulmaktadır Kamu politikasının diğer disiplinlerle ilişkisi, gelişimi
2 Dünyada ve Türkiye de Kamu Politikası Disiplininin Ortaya Çıkış Süreci ve Gelişimi
3 Devletin Ekonomiye Müdahale Biçimleri Ekseninde Değişen Kamu Politikaları Anlayışı
4 Kamu Politika Süreci-I (Gündem Belirleme ve Politika Oluşturma Aşamaları; Uygulama ve Değerlendirme Aşamaları)
5 Kamu politikaları üzerinde hazırlanışında bürokratların, teknokratların, odalar ve meslek kuruluşları gibi baskı gruplarının, rolleri.
6 Kamu politikaları oluşturma ve uygulamada bürokrasi ve siyaset ilişkileri, teknokratların rolleri, bürokrasinin ve kamu hizmetlerinin profesyonelleşme etkisi
7 ARA SINAVLAR
8 ARA SINAVLAR
9 Kamu Politikası Sürecinde Karar Verme ve Karar Verme Modelleri
10 Kamu Politikası Analizinde Modeller
11 Politika Çalışmalarına İlişkin Modeller (Kurumsalcılık, Grup, Elit, Sistem, Kamu Tercihi, Süreç Model)
12 Kamu Politikası ve Yasama
13 Politika Transferi
14 Türkiye'deki kamu politikası Türkiye de Kamu Personel Politikaları Türkiye de Yerelleşme Politikaları Türkiye de Göç Politikaları Türkiye de Sağlık Politikaları
15 FİNAL SINAVLARI
16 FİNAL SINAVLARI

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

BUĞRA, Ayşe ve Çağlar KEYDER (Derleyenler) Sosyal Politika Yazıları, İletişim Yayınları, İstanbul.(2006)
GÜLER,Birgül Ayman , Yeni Sağ ve Devletin Değişimi Yapısal Uyarlama Politikaları 1980 1995, İmge Kitapevi Yayınları, Ankara, 2005

KALAYCIOĞLU, Ersin ve Ali Yaşar SARIBAY (Derleyenler) Türkiye'de Siyaset: Süreklilik ve Değişim, Der Yayınları, İstanbul, (tarihsiz)

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Teorik alt yapı dersin öğretim üyesi tarafından oluşturulacaktır. Öğrenci dersin konusu ile ilgili yabancı dilde yazılmış bir bilimsel makaleyi analiz etmekle ve seçeceği bir konuda ödev hazırlayıp sunum yapmakla yükümlüdür.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC* 0.20 + YYS* 0.50
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC* 0.20 + BUT* 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Ödev notu, vize notu ve final notu değerlendirme dahilindedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

yesim.sahin@deu.edu.dr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

salı, 13:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 7 3 21
Vize Sınavına Hazırlık 1 27 27
Final Sınavına Hazırlık 1 23 23
Ödev Hazırlama 2 10 20
Sunum Hazırlama 2 10 20
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 3 42
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 157

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.15454545554
ÖK.24545454545
ÖK.35454544454
ÖK.45454445454
ÖK.55454544454