DERS ADI

: KAMU İŞYERLERİNDE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
KMY 6051 KAMU İŞYERLERİNDE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SEÇMELİ 3 0 0 6

Dersi Veren Birim

Kamu Yönetimi Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT GÜLÜMDEN ÜRCAN

Dersi Alan Birimler

Kamu Yönetimi Doktora

Dersin Amacı

Kamu işyerlerinde toplu sözleşme düzenini işçiler ve kamu görevlileri açısından incelemek, toplu sözleşme özerkliği, ehliyet ve yetki, prosedür esaslarını açıklamak, toplu sözleşmeden yararlanma şartlarını, iş sözleşmesine etkilerini mevzuat hükümleri doğrultusunda ortaya koymak.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Mevzuat hükümlerini ve içtihatları incelemek
2   Toplu sözleşmenin kişi/yer/zaman yönünden uygulama alanını açıklamak
3   Toplu sözleşme düzeninde işçi-memur ayrımını analiz etmek
4   Ortaya çıkan sorunları eleştirel bakış açısıyla tespit etmek, bunlara bilimsel çözümler önermek
5   Metodolojiye uygun çalışmaları sunmak

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Toplu iş sözleşmesi kavramı ve içeriği; Toplu sözleşme otonomisi
2 Toplu sözleşme ehliyeti ve yetkisi, işçi ve işveren tarafları
3 Toplu iş sözleşmesinin kapsamı ve düzeyi; Toplu sözleşme türleri
4 Toplu sözleşme yetkisinin verilmesi, ÇSGB incelemesinde dikkate alınacak hususlar; Yetki uyuşmazlıkları
5 Toplu görüşmeye çağrı, kollektif müzakere ve toplu sözleşmenin imzalanması
6 Toplu iş sözleşmesinin kişiler bakımından uygulama alanı
7 Toplu iş sözleşmesinin zaman bakımından uygulanması ve sona eren toplu sözleşmenin hükmü
8 Ara sınav
9 Toplu iş sözleşmesinin yer yönünden uygulama alanı; Teşmil
10 Toplu sözleşme - iş sözleşmesi ilişkileri, yararlılık ilkesi
11 Toplu iş sözleşmesinin sona ermesi, sürenin hitamı, fesih; Toplu iş sözleşmesinin hükümsüzlüğü
12 Kamu görevlilerinin toplu sözleşme hakkı
13 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu ile 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu nun mukayeseli incelemesi
14 Kamu işveren heyeti, kamu görevlileri sendikaları heyeti, kamu görevlileri hakem kurulu, teşkili ve işlevleri
15 Mahallî idarelerde (yerel yönetimlerde) sözleşme imzalanması
16 Final sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak: İlgili mevzuat (2822 ve 4688 Sayılı Kanunlar)
Yardımcı kaynaklar: Tuncay, A., Toplu İş Hukuku, İstanbul 2010; Sur, M., İş Hukuku Toplu İlişkiler, Ankara 2006; Çelik, N., İş Hukuku Dersleri, İstanbul 2011.
Diğer ders materyalleri: İçtihatlar, makaleler.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Teorik anlatım, ödev sunum, örnek olay ve içtihat incelemesi, sunum ve ödev konusunun tartışılıp analiz edilmesi.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.25 + YYC * 0.25 + YYS* 0.50
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.25 + YYC* 0.25 + BUT* 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

DEÜ İİBF. Dokuzçeşmeler Kampusü 35160 Buca/İzmir

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 4 56
Sunum Hazırlama 1 15 15
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlık 1 18 18
Ödev Hazırlama 1 15 15
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 160

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.15454545454
ÖK.24454545454
ÖK.35454545454
ÖK.44545445454
ÖK.55454545454