DERS ADI

: BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
KMY 6039 BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 6

Dersi Veren Birim

Kamu Yönetimi Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ZERRİN TOPRAK KARAMAN

Dersi Alan Birimler

Kamu Yönetimi Doktora

Dersin Amacı

Doğal afetler, yaşanabilirliği ve sürdürülebilirliği olumsuz yönde etkileyen olaylardır. Bu nedenle, depremler başta olmak üzere, doğal afetlerin türlerini ve özelliklerini tanımak ve özellikle kentsel alanlarda ne tür etkilere sahip olduğunu bilmek, uygulanabilecek yönetim stratejileri açısından gerekli görülmektedir. Aynı zamanda yeni yönetim stratejilerindeki gelişmeler ve kamu yönetiminde çağdaş yaklaşımlar konusunda bilgi sahibi olmak, acil durumlar için uygulanabilir yönetim tekniklerini tanıtmak, başta depremler olmak üzere iklimsel nedenlerden kaynaklanan sel, hortum, tsunami vb. doğal afetlere ilişkin kriz senaryoları geliştirmek, bu konuda deneyim kazanmış ülkeleri incelemek, Türkiye nin konumunu değerlendirebilmek, yerel ve ulusal düzeyde uygulanabilir modeller geliştirerek geleceğin sürdürülebilir ve yaşanabilir kentlerini tanımlamak başlıca amaçlar olarak görülmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Kriz ve afet yönetimine ilişkin kamu yöneticisinin değişen ve güçlenen rolünü tanıma
2   Kriz tipleri ve kriz yönetim sürecinin temel aşamalarını kavramak ve yorumlama
3   Afet yönetimine ilişkin temel mevzuat konusunda gerekli bilgi ile donanma
4   Afet konularında, geçmiş uygulamaları şimdiki uygulamalar ile mukayese ederek gelecek perspektifinde yeni ve çağdaş afet yönetim modelleri konusunda yetkinlik sağlama
5   Afet yönetimi-kriz yönetimi arasındaki ilişkiyi gözönüne alarak, afet yönetimi konusunda karar alma ve uygulama sorumluluğuna sahip kurum ve kuruluşların faaliyetlerini dünyadaki iyi uygulama örnekleri ile karşılaştırabilme yeteneği kazanma
6   Geleceğin kamu yöneticilerinin afet ve kriz yönetimi konusunda yetişmelerine temel olmak üzere doğal afet örnekleri özelinde çalışarak etkin yönetsel süreçlere yönelik stratejiler geliştirme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Doğal Afet Kaynaklı Kriz Yönetimi dersine ait konuların genel çerçevesinin sunumu, Derse ilişkin temel terminolojinin tanımlanması
2 Yönetim kavramı, yönetim stratejilerindeki gelişmeler ve kamu yönetiminde çağdaş yaklaşımlar
3 Kriz ve kriz yönetimi, kriz kavramının tarihsel gelişimi ve etimolojik yapısı, krizin özellikleri, kriz süreci, kriz türleri, kriz yönetiminin amacı ve önemi, kriz yönetim aşamaları ve bütünleşik kriz yönetimi
4 Türk Kamu Yönetiminde olağanüstü yönetim yetkileri ve kriz yönetiminin yeri, kriz yönetimi uygulamaları
5 İlgili mevzuat
6 İlgili mevzuat
7 Ara sınav
8 Konut Yapılanması Ve Doğal Afetlerdeki Rolü, Yerleşim Stratejileri ve Konut Yapılanması, Yapı Denetimi ve doğal afet kaynaklı kriz ilişkileri
9 İklime bağlı doğal afet kaynaklı kriz yönetiminde gelişmişlik düzeylerine göre ülke deneyimleri (Çığ, sel, donan yağmur, tsunami, hortum, yangın vs.)
10 Jeolojik yapılara bağlı doğal afet kaynaklı kriz yönetiminde gelişmişlik düzeylerine göre ülke deneyimleri, (deprem, tsunami vs.)
12 Meteor yağmurları, yanardağ faaliyetleri (yaşanmış olaylar ve gelecek senaryoları)
13 Salgın hastalıklar (kuş gribi, çekirge salgını vs.) ve kriz planlaması
14 Final sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak:
Hikmet Yavaş (2005); Doğal Afetler Yönüyle Türkiye de Belediyelerde Kriz Yönetimi, Orion Yayınları.
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Kentleşme Şurası ,2009, Kitap 4(Afetlere Hazırlık ve Kentsel Risk Yönetimi Komisyon Raporu)
Yardımcı kaynaklar:
İlgili uluslar arası ve ulusal dokumanlar
Referanslar:
Diğer ders materyalleri: İlgili mevzuat düzenlemeleri ile Dersin öğretim üyesi tarafından verilecek makale ve ilgili materyaller

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Bir önceki derste işlenen konulara ilişkin 15 dak. lık hatırlatmalar.
Haftalık dersin konusu hakkında genel bir çerçeve çizmek
Dersin temel kitabı tarafından verilen materyaller ve diğer kaynaklardan yararlanılarak oluşturan bir sunum eşliğinde ders anlatımı
Bazı haftalarda kontrol odaklı beyin fırtınası uygulamaları
Ders konularının örnek olay incelemeleri ile desteklenmesi
Verilen durum-çalışmalarının analizi
Ödev uygulamaları ile öğrencilerin bilgilerinin içselleştirilmesi

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC* 0.20 + YYS* 0.50
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC* 0.20 + BUT* 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Prof. Dr. Zerrin Toprak Karaman, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, zerrin.toprak@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Ödev Hazırlama 1 20 20
Sunum Hazırlama 1 20 20
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 2 28
Vize Sınavına Hazırlık 1 20 20
Final Sınavına Hazırlık 1 20 20
Vize Sınavı 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 156

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.15454545454
ÖK.25545454545
ÖK.35454545454
ÖK.44545454545
ÖK.55454545454
ÖK.64444545454