DERS ADI

: KIYI VE DENİZ ALANLARI YÖNETİMİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
KMY 6036 KIYI VE DENİZ ALANLARI YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 6

Dersi Veren Birim

Kamu Yönetimi Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT GÖKHAN TENİKLER

Dersi Alan Birimler

Kamu Yönetimi Doktora

Dersin Amacı

Avrupa Birliği Bütünleşik Kıyı ve Deniz Alanları yönetimi hakkında bilgi vermek ve bağlantılı olarak Türkiye'deki kıyıya ilişkin bütünleşik politika ve modelleri değerlendirmek


Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Kıyı ve deniz alanlar yönetimine ilişkin temel ekolojik denge göstergelerini bilmek,
2   Kıyı ve deniz alanlarına yönelik temel ulusal mevzuatı ve Avrupa Birliği tavsiye kararlarını öğrenmek,
3   Kıyı ve deniz alanlarının korunması ve sürdürülebilir gelişmesinin sağlanmasına yönelik bir araç olarak Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimini öğrenmek,
4   Kıyı alanlarına ilişkin olarak tüm sektörleri kapsayan, bölgesel gelişmeye odaklı, bütünleşik bir politika ve karar alma süreci oluşturmayı öğrenmek,
5   Kıyı ve deniz alanlarının kullanım kararlarının etkilerine ilişkin koruyucu ve ihtiyati önlemler almayı öğrenmek, müzakere tekniklerini bu konuda kullanabilmek,
6   Kıyı alanlarında kaynak ve çevre dengesini sağlamak için fayda maliyet analizleri gibi yöntemleri kullanmayı bilmek,

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Kıyı ve Deniz alanlarına yönelik konuların genel çerçevesinin sunumu, Derse ilişkin temel terminolojinin tanımlanması
2 Kıyı Alanları Yönetim kavramı, yönetiminde çağdaş yaklaşımlar,
3 Deniz alanları Yönetimi kavramı yönetimde çağdaş yaklaşımlar
4 Kamu Yönetiminde Kıyı Mevzuatı
5 Kıyı ve Deniz yönetiminde ilgili aktörler, sorumlulukları
6 Dünya örneklerinde genel mevzuat
7 vize
8 Kıyı ve deniz alanları ekolojik denge ve kent yönetimine etkileri
9 Kıyı ve Deniz alanları kullanımı
10 Kıyı Kullanımında Sosyo-Kültürel Tutumlar
11 Kıyılarda ekonomik faaliyetler ölçek değerlendirmesi,
12 Bütünleşik Sınır Yönetimi modern yaklaşımlar
13 Kıyı Ajansları sorumlulukları, bütünleşik modeller
14 FİNAL

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. Avrupa Konseyi Dokümanları
2. Üçüncüoğlu Esin, Toprak Zerrin, Kıldış Sevgi (2003); İzmir Yerel Gündem 21 Bütünleşik Kıyı Yönetimi Çalışma Grubu Süreci ve Etkinlikleri , Yerel Gündem 21 Birlikteliğinde İzmir de Bütünleşik Kıyı Yönetimi, İzmir Yerel Gündem 21 Yayını, İzmir.
3.Toprak, Zerrin Karaman(2005); Avrupa Konseyi nde Sınırötesi İşbirliği Stratejileri Açılımında Sınır ve Sınırötesi Komşularımıza Bakış , Uluslar arası Hukuk ve Politika, Uluslar arası Stratejik Araştırmalar Kurumu Yayını, Yıl.1, Sayı.
4.Toprak Karaman, Zerrin (2001); Türkiye de Kıyı Yönetimine Katılım Analizi , Türk İdare Dergisi, Yıl. 73, Sayı.430, s. 31-50
5.Toprak Karaman, Zerrin& Altay, Asuman(1997); Global Governance Caused By New World Order , Marmara Journal of European Studies, M.Ü. Avrupa Topluluğu Enstitüsü, Cilt:5, S:1-2, İstanbul, 78-87.
6.Toprak Karaman, Zerrin (1992); Çevre Kirliliğinin Giderilmesinde Uzlaşmacı Politika (İzmir Körfezi İçin Bir Yaklaşım), Amme İdaresi Dergisi , Cilt.25, S:4.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Bir önceki derste işlenen konulara ilişkin 15 dak. lık hatırlatmalar.
Haftalık dersin konusu hakkında genel bir çerçeve çizmek
Dersin temel kitabı tarafından verilen materyaller ve diğer kaynaklardan yararlanılarak oluşturan bir sunum eşliğinde ders anlatımı
Bazı haftalarda kontrol odaklı beyin fırtınası uygulamaları
Ders konularının örnek olay incelemeleri ile desteklenmesi
Verilen durum-çalışmalarının analizi
Ödev uygulamaları ile öğrencilerin bilgilerinin içselleştirilmesi

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.25 + YYC * 0.25 + YYS* 0.50
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.25 + YYC* 0.25 + BUT* 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 1 14
Final Sınavına Hazırlık 1 25 25
Ödev Hazırlama 1 30 30
Vize Sınavına Hazırlık 1 25 25
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 140

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.15454545454
ÖK.25454545454
ÖK.35454545454
ÖK.45454545454
ÖK.55454545454
ÖK.65454545454