DERS ADI

: KÜRESELLEŞEN DEMOKRASİ VE AB'DE YABANCILARIN YEREL DÜZEYDE KAMUSAL HAYATA KATILIMI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
KMY 6034 KÜRESELLEŞEN DEMOKRASİ VE AB'DE YABANCILARIN YEREL DÜZEYDE KAMUSAL HAYATA KATILIMI SEÇMELİ 3 0 0 6

Dersi Veren Birim

Kamu Yönetimi Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ZERRİN TOPRAK KARAMAN

Dersi Alan Birimler

Kamu Yönetimi Doktora

Dersin Amacı

Kamu yönetimi doktora öğrencilerini demokratik kentsel yaşam konusunda geliştirmek ve ülkedeki yabancı sosyal sermayenin kullanılabilmesini sağlamak


Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Avrupa Birliğinde Yabancının Yeri ve Konumunu bilmek
2   Avrupa Konseyinde Yabancılara yönelik temel felsefeyi ve hukuki dayanaklarını bilmek,
3   Avrupa ülkelerinde Yabancılara yaklaşımı öğrenmek ve ilgili AB ve Avrupa Konseyi anlaşmaların sürdürülebilirliğini görmek,
4   Yabancıların yerleştikleri ülkede yarattıkları çok yönlü etkileri bilmek, stratejik öngörülerde bulunabilmek,
5   Yabancıların, yerel halkla sosyo-kültürel ve ekonomik etkileşimine ilişkin örnekleri incelemek, sürdürülebilirliği sağlayacak strateji geliştirmek,
6   Yabancı yerleşiklerin yerel, ulusal ve uluslar arası düzeyde idari- politik etkileşimini bilmek,
7   Türkiye nin konumunu ve başarı değerlendirmesini yapabilmek

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Yabancıların kamusal alanda yer almasına ilişkin konuların genel çerçevesinin sunumu, Derse ilişkin temel terminolojinin tanımlanması
2 Yönetim kavramı, yabancı ve yönetim stratejilerindeki gelişmeler ve kamu yönetiminde çağdaş yaklaşımlar,
3 Yabancıların Avrupa Konseyi mevzuatında genel statüsü
4 Kamu Yönetiminde Yabancılara Yönelik Mevzuat
5 İlgili mevzuat-
6 Dünya örneklerinde genel mevzuat
7 Ara Sınav
8 Genel Değerlendirme
9 Yerel Siyasette Yabancılar ve kent yönetimine etkileri
10 Yabancılar ve yabancı mezarlıkları, kentsel kullanım
11 Yabancılara Yönelik Sosyo-Kültürel Tutumlar
12 Yabancı Toplumsal Sermaye olarak Yabancıların çok yönlü değerlendirilmeleri,
13 Türkiye içinde bölgesel örneklerde yabancılar
14 Final Sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. Avrupa Konseyi Dokümanları
2. Zerrin Toprak, Hikmet Yavaş ve Mustafa Görün, edit(2004); Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Andlaşmalarında Avrupa Konseyi, İzmir.
3.Zerrin Toprak, Karaman (2009), "Democratic Gains in Public Administration at Local Level in terms of CSR: Theory- and Practice-Based Approaches- Turkey and Izmir Metropolitan City , Professionals´ Perspectives of Corporate Social Responsibility, Springer- Social Policy Book, Idowu, Samuel O.; Leal Filho, Walter (Eds.)
4.Zerrin Toprak, Karaman(2008); Willingness of Foreign Retired Residents to Participate in Local Public Life and Strategic Approaches to Relationship Networks Within the Local Community; Example of Antalya, Turkey European Journal of Economic and Political Studies(EJEPS), 1(2), pp. 24-64.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Bir önceki derste işlenen konulara ilişkin 15 dak. lık hatırlatmalar.
Haftalık dersin konusu hakkında genel bir çerçeve çizmek
Dersin temel kitabı tarafından verilen materyaller ve diğer kaynaklardan yararlanılarak oluşturan bir sunum eşliğinde ders anlatımı
Bazı haftalarda kontrol odaklı beyin fırtınası uygulamaları
Ders konularının örnek olay incelemeleri ile desteklenmesi
Verilen durum-çalışmalarının analizi
Ödev uygulamaları ile öğrencilerin bilgilerinin içselleştirilmesi

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + YYS* 0.40
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + BUT* 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 1 14
Ödev Hazırlama 1 30 30
Final Sınavına Hazırlık 1 25 25
Vize Sınavına Hazırlık 1 25 25
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 140

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.15454545454
ÖK.25454545454
ÖK.34545444545
ÖK.45454545454
ÖK.54455444545
ÖK.65454545454
ÖK.75454545454