DERS ADI

: SİYASAL ÖRGÜTLER VE SİYASAL PARTİLER SOSYOLOJİSİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
KMY 6022 SİYASAL ÖRGÜTLER VE SİYASAL PARTİLER SOSYOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 6

Dersi Veren Birim

Kamu Yönetimi Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR AYŞEN UYSAL

Dersi Alan Birimler

Kamu Yönetimi Doktora

Dersin Amacı

Bir örgütlenme biçimi olarak siyasi partilere dair yöntemsel, kuramsal ve örgütsel bir perspektif sunma.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Genel olarak Siyasi Partilerin kavramsal çerçevesini oluşturma
2   Siyasi Partiler araştırmalarının yöntemini ortaya koyma
3   Siyasi Partiler Araştırmaları noktasında ortaya çıkan kuramları karşılaştırmalı olarak ortaya koyma
4   Siyasi Partilerin örgüt yapılarını analiz etme
5   Siyasi Partilerin işlevlerini değerlendirme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Dersin içeriği ve işlenişi ile ilgili açıklamalar.
2 Siyasi partiler araştırmalarında yöntem ve kavramsal çerçeve.
3 Siyasi partiler araştırmalarında klasik kuramlar. Ostrogorski, Michels, Weber, Duverger
4 Otto Kirchemeir, Jean Charlot ve siyasi ideolojinin bulanıklaşması
5 Rokan, Lipset, Seiler: toplumsal çatışmalar, parti aileleri
6 Bourdieu, Offerlé: Siyasi partilerde yapısal ve ilişkisel kuramlar
7 Ara sınavlar
8 Siyasi partiler tipolojileri
9 Siyasi partiler tipolojileri
10 Siyasi partilerde liderlik
11 Siyasi partilerin kaynakları 1: İnsan kaynakları. Siyasi partilerde üyelik
12 Siyasi partilerin kaynakları 2: Mali kaynaklar.Siyasi partilerin finansmanı
13 Bir seçim aygıtı olarak siyasi partiler
14 Final

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Çaha, Ömer & Toprak, Metin & Dalmış, İbrahim (2008), Siyasal parti üyelerinde siyasal katılım düzeyi: Kırıkkale örneği , içinde Ömer Çaha, Türkiye de Seçmen Davranışı ve Siyasi Partiler, Orion Kitabevi, Ankara, s. 53 138.
Duverger, Maurice (1993), Siyasi Partiler, çev. Ergun Özbudun, Bilgi Yayınevi, Ankara.
Erdoğan Tosun, Gülgün ve Tosun, Tanju (2007), 1983 ten Günümüze Türkiye de Siyasal Parti Üyeliğinin Gelişimi: Karşılaştırmalı Bir İnceleme , Toplum ve Demokrasi, 1 (1), Eylül-Aralık, s. 45 56.
Katz, Richard S. & Crotty, William (eds.) (2006), Handbook of Party Politics, Sage Publications, London.
Offerlé, Michel (2006), Les partis politiques, PUF, Paris

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Teorik alt yapı dersin öğretim üyesi tarafından oluşturulacaktır. Öğrenci dersin konusu ile ilgili yabancı dilde yazılmış bir bilimsel makaleyi analiz etmekle ve seçeceği bir konuda ödev hazırlayıp sunum yapmakla yükümlüdür.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC* 0.20 + YYS* 0.50
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC* 0.20 + BUT* 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

aysen.uysal@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Salı 15:30-17:30

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 2 28
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 2 28
Vize Sınavına Hazırlık 1 17 17
Final Sınavına Hazırlık 1 27 27
Ödev Hazırlama 1 30 30
Sunum Hazırlama 1 17 17
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 150

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.14545454545
ÖK.25445445454
ÖK.35444555554
ÖK.45444554545
ÖK.54553454545