DERS ADI

: TÜRKİYE'DE MODERNDEN POSTMODERNE BÜROKRASİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
KMY 6025 TÜRKİYE'DE MODERNDEN POSTMODERNE BÜROKRASİ SEÇMELİ 3 0 0 6

Dersi Veren Birim

Kamu Yönetimi Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT ALİ FARUK MUTLUSU

Dersi Alan Birimler

Kamu Yönetimi Doktora

Dersin Amacı

Modernleşme sürecinde siyasal-yönetsel yapının gelişmini incelemek
Postmodernist küreselleşme sürecinin siyasal yönetsel yapıya etkilerini anlamak
Postmodern sürecin Türkiye nin kamu yönetimine ve bürokrasisine etkilerini geçmiş ve gelecekle birlikte yorumlamak

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Farklı toplusal gelişme düzeylerinde yönetim yapıları ve geleneksel toplumlarda siyasal ve idari yapılanmayı öğrenebilmek
2   Sanayi devriminin yönetsel yapıya etkisini ve modern toplumlarda siyasal ve idari yapılanmayı anlayabilmek
3   Bürokrasi teorilerinin kavranması
4   Türk toplumunun tarihsel gelişimi ve yönetsel yapısının dönüşümü ve Osmanlı Devletinde modernleşme ve bürokrasinin kavranması
5   Cumhuriyet dönemi bürokrasisi; tek parti ve çok partili hayatta bürokrasi ve Postmodern etkiler; siyasal sistem, kamu yönetimi ve bürokraside dönüşüm konusunun kavranması

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Dersin Genel Tanıtımı ve Tanışma
2 Farklı toplusal gelişme düzeylerinde yönetim yapıları
3 Geleneksel toplumlarda siyasal ve idari yapılanma
4 Sanayi devriminin yönetsel yapıya etkisi
5 Modern toplumlarda siyasal ve idari yapılanma
6 Bürokrasi teorileri
7 Ara sınavlar
8 Türk toplumunun tarihsel gelişimi ve yönetsel yapısının dönüşümü
9 Osmanlı devletinde klasik idari yapı ve bürokrasi
10 Osmanlı devletinde modernleşme ve bürokrasi
11 Cumhuriyet dönemi bürokrasisi; tek parti dönemi
12 Cumhuriyet dönemi bürokrasisi; çok partili dönemde bürokrasi
13 Postmodern etkiler; siyasal sistem, kamu yönetimi ve bürokraside dönüşüm
14 Postmodern etkiler; siyasal sistem, kamu yönetimi ve bürokraside dönüşüm

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Bilal Eryılmaz; Bürokrasi, 1993-İzmir
- Faruk Mutlusu; "Siyasal ve Toplumsal Gelişme Sürecinde Kamu Yönetiminin Değişen Fonksiyonu ve Türk Kamu Yönetiminde Merkeziyetçilik", Düşünceler , Şubat 1997, Yıl:11, Sayı:10
- Gencay Şaylan; Türkiye'de Kapitalizm, Bürokrasi ve Siyasal İdeoloji, TODAİE Yayınları No: 140, Sevinç Matbaası, 1974 - Ankara
- Levent Köker; Modernleşme Kemalizm ve Demokrasi, İletişim Yayınları, 1990- İstanbul
- Metin Heper; Bürokratik Yönetim Geleneği, ODTÜ İdari Bilimler Fak. Yay. No:23, Ongun Kardeşler Matbaası, 1974- Ankara
- Gencay Şaylan, "Bürokratik Sistemlerde Yönetime Katılma Olgusu ve Yapısal Sınırlılıklar, Amme İdaresi Dergisi, Haziran-1979
Metin Heper, "Ekonomik ve Sosyal Gelişme Sürecinde Bürokrasi: Bir Tipoloji ve Bazı Düşünceler", Amme İdaresi Dergisi, Cilt 13, Sayı:2, Haziran 1980
- Mete Tunçay; Türkiye Cumhuriyeti'nde Tek Parti Yönetiminin Kurulması (1923-1931), Yurt Yayınları, 1987- İstanbul

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders programında belirtilen konularla ilgili olarak her hafta hazırlıklı gelinmesi,
İlgili kaynaklardan yararlanarak sunum hazırlanması,
Karşılıklı tartışmalarla katkıda bulunulması,
Makale analizlerinin yapılması,
Örnek olay tartışması,

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYS YARIYIL SONU SINAVI
3 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + YYS* 0.60
4 BUT BÜTÜNLEME
5 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + BUT* 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

faruk.mutlusu@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 2 28
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 7 98
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Ödev Hazırlama 1 5 5
Sunum Hazırlama 1 5 5
Vize Sınavı 1 1 1
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 159

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.15554545454
ÖK.25454545454
ÖK.35545454545
ÖK.44545454545
ÖK.55454545454