DERS ADI

: BÖLGE YÖNETİMİNDE İDARİ VE SİYASAL YAKLAŞIMLAR

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
KMY 6021 BÖLGE YÖNETİMİNDE İDARİ VE SİYASAL YAKLAŞIMLAR SEÇMELİ 3 0 0 6

Dersi Veren Birim

Kamu Yönetimi Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

Dersi Alan Birimler

Kamu Yönetimi Doktora

Dersin Amacı

Ders kapsamında kentsel hizmetlerde etkinliğin sağlanmasında bölge yaklaşımı, yeni bölgesel politikalar, kır ve kent bölge planlaması ile idari yapılanlamalar analizi, bu yapılanmaların sürdürülebilir kentler için başarı değerlendirmesi dersin amacını oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Bölge Yönetiminin temel felsefesini ve uluslar arası ilkeleri bilme
2   Bölge yönetimlerine ilişkin teorik modelleri ve temel krizleri bilme
3   Bölge Yönetiminde temel kamu hizmetlerinin temininde temel mevzuat ve uluslararası ilkeleri bilme
4   Geçmişte rastlanılan bölgesel çatışmalara yönelik idari ve siyasi gelişmeleri öğrenmek, sorunu tanımak ve önleme becerisi kazanma
5   Avrupa Konseyinin bölge Yaklaşımlarını öğrenme
6   Türkiye için bölgesel gelişme stratejilerine yönelik yapıları öngörebilme
7   Müzakere tekniklerini bölgesel uzlaşma stratejileri için kullanabilme yetkinliği kazanma

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Dersle ilgili temel kavramlar ve öğrencilerle tanışma
2 Bölge, bölge yönetimi ve Türkiye'nin mevzuatında bölge yaklaşımı
3 Düşünme teknikleri ve stratejik planlamada bölge yaklaşımı
4 Avrupa Konseyi anlaşmalarında kent ve bölge yönetimi yaklaşımı
5 Kent ve Bölge planlama çalışmalarında uluslar arası yaklaşımlar, raporların analizleri
6 Bölgesel kalkınma, örgütlenme ve ülke örnekleri
7 Ara sınav
8 Türkiye'de bölgesel gelişme ve uluslar arası raporlarda bölgesel gelişme stratejileri
9 Bölgesel gelişme sürecinde katılımcı ve müzakereci modeller, işlevselliği
10 Yönetişim modelli kalkınma senaryoları, Kalkınma Ajansları ve Türkiye deneyimi
11 Teknolojinin bölgesel kalkınmadaki yeni rolü, e yönetişim ve risk analizleri
12 Kalkınma modellerinde sürdürülebilirlik senaryosu, küresel ilişkiler ağı
13 Uzlaşmacı-çatışmacı değerler ve sınırötesi işbirliğinde bölgesel aktörler
14 Genel Değerlendirme

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak:
1. Ulusal ve uluslar arası güncel raporlar, kalkınma planları
Yardımcı kaynaklar:
1. Zerrin Toprak , Yerelde Yönetişim Olgusunda Demokratik Kazanımları Teorik Ve Pratik Temelli Yaklaşımlar. Türkiye ve İzmir , 2.Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu Bildiri Kitabı, Matsa, Ankara, Ekim 2008.
2. İzmir Kalkınma Ajansı, Avrupa da Kalkınma Ajansları, 2009.
3. II. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu Bildiriler Kitabı, TEPAV
4. M. Akif Çukurçayır-Ayşe Tekel, Yerel ve Kentsel Politikalar, 2003
5. Mustafa Ildırar, Bölgesel Kalkınma ve Gelişme Stratejileri 2004
6. Zerrin Toprak, Kent Yönetimi ve Politikası, İzmir, 2008
7. Kentleşme Şurası(2009) ilgili dokumanlar

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Bir önceki derste işlenen konulara ilişkin 15 dakikalık hatırlatmalar.
Haftalık dersin konusu hakkında genel bir çerçeve çizmek
Dersin temel kitabı tarafından verilen materyaller ve diğer kaynaklardan yararlanırlarak oluşturan bir sunum eşliğinde ders anlatımı
Bazı haftalarda kontrol odaklı beyin fırtınası uygulamaları
Ders konularının örnek olay incelemeleri ile desteklenmesi
Verilen durum-çalışmalarının analizi
Ödev uygulamaları ile öğrencilerin bilgilerinin içselleştirilmesi

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + YYS* 0.40
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + BUT* 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Prof. Dr. Zerrin Toprak Karaman, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, zerrin.toprak@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Sunum Hazırlama 1 12 12
Vize Sınavına Hazırlık 1 24 24
Final Sınavına Hazırlık 1 24 24
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 2 28
Ödev Hazırlama 1 24 24
Vize Sınavı 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 160

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.15454545455
ÖK.25544444545
ÖK.34545454545
ÖK.45544545454
ÖK.55454545454
ÖK.64545454555
ÖK.75454545454