DERS ADI

: KÜRESELLEŞME VE ULUSLARARASI POLİTİKADA YENİ STRATEJİLER

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
KMY 6005 KÜRESELLEŞME VE ULUSLARARASI POLİTİKADA YENİ STRATEJİLER SEÇMELİ 3 0 0 6

Dersi Veren Birim

Kamu Yönetimi Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR TÜLAY ÖZÜERMAN

Dersi Alan Birimler

Kamu Yönetimi Doktora

Dersin Amacı

Öğrencilerin güncel uluslararası siyaseti bilimsel çerçevede analiz edebilme yeteneğini geliştirmek, Uluslararası siyasal yaşamın büyük resmi içinde siyasal olayları açıklamaları için öğrencilere teorik bilgiler ışığında sistem analizi yapacak düzeyde bilgi birikimi sağlamak, uluslararası kuruluşlar hakkında yeni bilgilerle ve çözümsel yaklaşımlarla sorunları incelemek, uluslararası siyasetin uluslararası ilişkiler içinde giderek artan önemini küresel boyutta ortaya koyan durum ve olayları incelemek.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Küreselleşme olgusunun tarihsel gelişimi ve önemini kavrayabilme
2   Küreselleşmenin ekonomi politiği ve uluslararası ilişkilere etkisini açıklayabilme
3   Ülkelerin geliştirmiş olduğu yeni uluslararası stratejileri ortaya koyabilme
4   Uluslararası siyasette bilimsel yaklaşımları kavrayabilme
5   Uluslararası siyaset ve küreselleşme araştırmalarında uygun teori geliştirebilme
6   Uluslararası siyaset sorunlarına dair eleştirel ve yaratıcı düşünebilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Kenneth Waltz ın uluslararası siyaset teorisine giriş Uluslararası siyaset Jargonu
2 Uluslararası sistemin gelişimi ve yapısı, temel yaklaşımlar
3 Uluslararası siyaseti analiz etme ve teorilendirme sorunu, tarihteki farklı uluslararası siyasal sistemler
4 Küreselleşme tarihi, Küreselleşmenin sosyal ve ekonomik yansımaları
5 Uluslararası siyasal bilimler ve uluslararası siyasetin temel araçları
6 Uluslararası siyasetler için sistem analizi, Immanuel Wallerstein ve Dünya sistemleri analizi
7 ARA SINAVLAR
8 Genel Değerlendirme
9 Küreselleşmenin ekonomi politiği, Dünya Bankası, IMF
10 Soğuk savaş sonrası uluslararası siyasetler üzerine gözden geçirme ve uluslararası siyaseti anlamanın yeni araçları
11 11 Eylül, Yeni Muhafazakarlar ve Uluslararası Siyaset
12 AB nin son on yıldaki uluslararası siyaseti
13 Genel Değerlendirme
14 FİNAL

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak:
F. Sönmezoğlu, Uluslarası Politika ve Dış Politika Analizi
I.Wallernstein, Modern Küresel Sistem,
Yardımcı kaynaklar:
I.Wallerstein, Amerikan Gücünün Gerileyişi, Kaotik Bir dünyada ABD
R.Robertson, Küreselleşme, Toplum Kuramı ve Küresel Kültür
R.Gözen, Uluslararası İlişkiler Sonrası Çoğulculuk Küreselleşme ve 11 Eylül
Editör:Kudret Bülbül, Küreselleşme Okumaları
İ.Uzgel, Ulusal Çıkar ve Dış Politika
Ş.Ünsal, Uluslararası İlişkilerin Asya ve Uzak Doğudaki Boyutları ve Japonya nın Yeni Rolü
Diğer ders materyalleri:
Tülay Özüerman; Küreselleşme, Batılılaşma ve Avrupalılaşma Kıskacında Türkiye . 8. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi,ODTÜ, 3 5 Aralık 2003 Ankara.
Tülay Özüerman; Değişen Dünya Düzeni ve Türkiye , Değişen Dünya Koşullarında Birleşmiş Milletler Örgütü Sempozyumu,Celal Bayar Üniversitesi, İİBF,17 Mayıs 1995, Manisa
Tülay Özüerman; Yeni Dünya Düzeni nin Türkiye Açısından Değerlendirilmesi ve Bosna-Hersek Olayı , Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir 1996, s. 85-91.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders syllabus unda belirtilen konularla ilgili olarak her hafta hazırlıklı gelinmesi,
İlgili kaynaklardan yararlanarak sunum hazırlanması,
Karşılıklı tartışmalarla katkıda bulunulması,
Makale analizlerinin yapılması,
Örnek olay tartışması,
Dönem projesi hazırlanması, .

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.20 + YYC* 0.40 + YYS* 0.40
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS* 0.20 + YYC * 0.40 + BUT* 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Adres:DEU IIBF Dokuzçeşmeler Buca 35169 İzmir-TR
Tel:+90(232) 420 41 80/ 2082
E-Posta: t.ozuerman@deu.edu.tr
Erişim: http://kisi.deu.edu.tr/t.ozuerman/

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 2 28
Ödev Hazırlama 12 6 72
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 1 10 10
Vize Sınavına Hazırlık 1 15 15
Sunum Hazırlama 1 20 20
Final Sınavına Hazırlık 1 12 12
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 161

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.15454545454
ÖK.24455545454
ÖK.35545454545
ÖK.44545454545
ÖK.55554445454
ÖK.65454545454