DERS ADI

: BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTERLER

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
KMY 6018 BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTERLER SEÇMELİ 3 0 0 6

Dersi Veren Birim

Kamu Yönetimi Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT YAŞAR METİN ÖZDEMİR

Dersi Alan Birimler

Kamu Yönetimi Doktora

Dersin Amacı

Toplumsal hayatın hassas alanlarında düzenleme, kontrol, yaptırım uygulama yetkileriyle donatılmış özerk yapılı üst kurulları açıklayabilmek.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Bağımsız idari otoritelerin hukuki yapısını tespit edebilme
2   Bağımsız idari otoritelerin görev ve yetkilerini açıklayabilme
3   Bağımsız idari otoritelerin anayasal konumlarını ana hatlarıyla belirtebilme
4   Bağımsız idari otoritelerin işlemlerini belirleyebilme 5
5   Bağımsız idari otoritelerin işlemlerinin yargısal denetim mekanizmasını saptayabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Bağımsız idari otorite kavramı.
2 Bağımsız idari otoritelerin kuruluş amaçları
3 Bağımsız idari otoritelerin düzenleme yetkisi
4 Bağımsız idari otoritelerin denetleme yetkisi
5 Bağımsız idari otoritelerin yaptırım uygulama yetkisi
6 Bağımsız idari otoritelerin işlemlerinin hukuki niteliği
7 Bağımsız idari otoritelerin işlemlerinin denetimi
8 Ara Sınav
9 Bağımsız idari otoritelere ilişkin anayasal sorunlar
10 Bağımsız idari otoritelerin klasik idari yapı içerisindeki konumları
11 Bağımsız idari otoritelerin karşılaştırmalı hukuk bakımından değerlendirilmesi
12 Karşılaştırmalı hukukta bağımsız idari otorite örnekleri
13 Küreselleşme ve bağımsız idari otoriteler
14 Avrupa Birliği'ne üye ülkelerdeki durum

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak:
KABOĞLU İbrahim Ö.(ed.), Bağımsız İdarî Otoriteler, Institut Français d İstanbul, İstanbul 1998.
ULUSOY Ali, Bağımsız İdarî Otoriteler, Ankara 2003.

Yardımcı kaynaklar:
TAN Turgut, Bağımsız İdari Otoriteler , Perşembe Konferansları 4, Rekabet Kurumu Yayın No:55.
ULUSOY Ali, Bağımsız İdari Kurumlar, Danıştay Dergisi, S.100.
DURAN Lütfü, Türkiye de Bağımsız İdarî Otoriteler , Âmme İdaresi Dergisi, Mart 1997, C. 30, S.1.
DURAN Lütfü, Türkiye de Bağımsız İdarî Otoriteler , in; Bağımsız İdari Otoriteler, Ed. Kaboğlu İbrahim, İstanbul 1998.
ULUSOY Ali, Regülasyon Kurumları Hakkında Genel Bir Değerlendirme ,http://www.danistay.gov.tr.
AKINCI Müslüm, Bağımsız İdari Otoriteler ve Ombudsman, İstanbul 1999; Gözler Kemal , İdare Hukuku,C.1, Bursa 2003, s.485-493;

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Dersin öğretim üyesinin o haftaki konuya ilişkin anlatımı.
Ders konularının örnek karar incelemeleri ile somutlaştırılması
İçerik ile bilimsel araştırma ve yazım kurallarına uygunluğun değerlendirildiği ödev uygulamaları

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + YYS* 0.40
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + BUT* 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Bağımsız idari otoritelerin Türk Hukukundaki konumunun, görev ve işlevlerinin öğrenilip öğrenilmediği ödev, ara sınav ve final sınavı ile değerlendirilecektir.

Değerlendirme Kriteri

Bağımsız idari otoritelerle ilgili teorik bilgilerin öğrenilip öğrenilmediğini tespit etmek. Ders anlatımlarıyla öğrenilen kuramsal bilgilerin kurum kararını çerçevesinde sunum ve ödevlerle öğrenilip öğrenilmediğini kontrol etmek.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Derse devamlılığın sağlanması ve ödevlerin bilimsel kurallar çerçevesinde hazırlanmasına dikkat edilmelidir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Prof.Dr. Meltem KUTLU-GÜRSEL
Yazışma Adresi : D.E.Ü. Hukuk Fakültesi
Dokuzçeşmeler Kampusü-Buca
35160 İzmir/TÜRKİYE

Tel : (90) (232) 301 03 22
Faks : (90) (232) 420 18 27

E-Posta : meltem.gursel@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Her dönem başı bildirilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 2 28
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 2 28
Vize Sınavına Hazırlık 1 17 17
Final Sınavına Hazırlık 1 27 27
Ödev Hazırlama 1 30 30
Sunum Hazırlama 1 17 17
Vize Sınavı 1 1 1
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 150

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.14454545454
ÖK.25545455545
ÖK.34544455545
ÖK.45544555555
ÖK.54454555455