DERS ADI

: VERİ ÇÖZÜMLEME YÖNTEMLERİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SBE 6077 VERİ ÇÖZÜMLEME YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 9

Dersi Veren Birim

Hemşirelik Anabilim Dalı

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR GÜLSEREN KOCAMAN

Dersi Alan Birimler

Halk Sağlığı Doktora
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Doktora
Odyoloji Doktora
İş Sağlığı Doktora
Psikiyatri Hemşireliği Doktora
Halk Sağlığı Hemşireliği Doktora
Tıp Eğitimi Doktora
Laboratuvar Hayvanları Bilimi Doktora
Anatomi Doktora
İç Hastalıkları Hemşireliği Doktora
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Doktora
Temel Onkoloji Doktora
Toksikoloji Doktora
Egzersiz Fizyolojisi Doktora
Biyokimya Doktora
Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Doktora
Biyomekanik Doktora
Biyofizik Doktora
Histoloji - Embriyoloji Doktora
Tıbbi Biyoloji ve Genetik Doktora
Fizyoloji Doktora
Medikal Fizik Doktora Programı
Hemşirelik Esasları Doktora
Tıbbi Parazitoloji Doktora
Mikrobiyoloji Doktora
Farmakoloji Doktora
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Doktora
Temel Sinirbilimler Doktora
Hemşirelikte Yönetim Doktora
Moleküler Tıp Doktora

Dersin Amacı

Bu derste öğrencilerin karıştırıcı faktör ve etkileşim, lojistik regresyon, meta analiz, LİSTREL programını kullanılarak bilgisayarda model oluşturabilme ve bu konularda yapılan araştırmaları kritik edebilmeleri amaçlanmıştır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Örneklem büyüklüğüne karar verebilme
2   Tanı ve tarama testlerini kullanabilme
3   Lojistik regresyon, meta analiz, yapısal eşitlik modelini araştırmalarda kullanabilme
4   Araştırmalarda hata kaynaklarını değerlendirebilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Karıştırıcı faktör ve etkileşim Lojistik regresyon
2 Girişimsel araştırmalarda örnek büyüklüğü Tanı ve tarama testleri geçerlilik güvenirlilik
3 Meta analiz Sağkalım analizleri
4 Yapısal Eşitlik Modeli
5 Yapısal Eşitlik Modeli Devam
6 Yapısal Eşitlik Modeli Devam
7 Tip I ve Tip II hata kritiği Sağ kalım analizleri kritiği
8 Lojistik regresyon ve Meta analiz kullanılan çalışmaların kritiği
9 Yapısal Eşitlik Modeli doğrulayıcı faktör analizi ve Modellerin Kullanımına ilişkin çalışmaları kritik edebilme

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. Bailar, J. C., Mosteller, F., Medical Uses of Statistics, 2 nd Edition, NEJM Book, Boston, 1992.
2. DiCenso, A., Guyatt, G., Ciliska, D., Evidence Based Nursing A Guide to Clinical Practice, Mosby, 2005.
3. Polit, D., Hungler, B. P., Essentials of Nursing Research: Methods, Appraisal, and Utilization, Third Edition, J. B. Lippincott Company, 1993.
4. Akgül, A., Tıbbi Araştırmalarda İstatistiksel Analiz Teknikleri, Yükseköğretim Kurulu Matbaası, Ankara, 1997.
5. Özdamar, K., Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi-1, SPSS-MİNİTAB, 4. Baskı, Kaan Kitabevi, Eskişehir, 2002.
6. Portney, L. G., Watkins, M. P., Foundations of Clinical Research: Applications to Practice, Appleton&Lange, 1993.
7. Klein, D. G., Kupper, L. L., Muller, K. E., Applied Regression Analysis and Other Multivariable Methods, PWS-Kent Publishing Company, Boston, 1988.
8. Aksakoğlu, G., Sağlıkta Araştırma ve Çözümleme, 2. Baskı, İzmir, 2006.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Sunum, tartışma, soru-cevap, lab uygulamaları, araştırma makale,veri değerlendirme yöntemleri, egzersizleri

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Ara Sınav
2 FN Final
3 BNS Başarı VZ * 0.50 +FN* 0.50
4 BUT Bütünleme
5 BBN Başarı VZ * 0.50 +BUT* 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Sınavlar aracılığıyla; yorumlama,hatırlama, karar verme, açıklama, bilgileri birleştirme, eleştirel değerlendirme becerileri değerlendirilmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Prof.Dr.Zuhal Bahar
O2324124751;zuhal.bahar@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders anlatımı 3 20 60
Haftalık ders öncesi/sonrası hazırlıklar 3 20 60
Vize sınavına hazırlık 2 25 50
Final sınavına hazırlık 1 49 49
Final Sınavı 1 6 6
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 225

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.111
ÖK.211
ÖK.311
ÖK.411