DERS ADI

: ÇAĞDAŞ TİYATRO ÇEVİRİSİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MÜİ 5039 ÇAĞDAŞ TİYATRO ÇEVİRİSİ SEÇMELİ 3 0 0 7

Dersi Veren Birim

İngilizce Mütercim Tercümanlık Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR NAFİZE SİBEL GÜZEL

Dersi Alan Birimler

İngilizce Mütercim Tercümanlık Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Bu derste farklı bir metin türü olarak tiyatro çevirisinde yaşanabilen çeşitli zorluklar tartışılacaktır. Tiyatro çevirisinin neden ön araştırma ve inceleme gerektirdiği açıklanacak,kullanılabilecek stratejiler ve yöntemler uygulamalı olarak ele alınacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Tiyatro çevirisi teorilerini açıklayabilir.
2   Bir tiyatro oyununun konu, perde, sahne, rol ve karakterlerini analiz edebilir.
3   Bir tiyatro oyununu edebi bir metin olarak çevirebilir.
4   Bir tiyatro oyununu sahnelenebilir olarak çevirebilir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Tiyatro Çevirisine Giriş
2 Tiyatro Çevirisi Teorileri (1)
3 Tiyatro Çevirisi Teorileri (2)
4 Tiyatro Çevirisi stratejileri (1)
5 Tiyatro Çevirisi stratejileri (2)
6 I. Arasınav
7 Çeviri Uygulaması
8 Çeviri Uygulaması
9 Çeviri Uygulaması
10 Çeviri Uygulaması
11 Çeviri Uygulaması
12 Çeviri Uygulaması
13 Çevirilerin gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi
14 Çevirilerin gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. Wellwarth, George E.(1981) Special Considerations in Drama Translation
2. Anderman, G. Drama Translation/ Encylopedia of Translation Studies
3. Bassnett, Susan and A.Lefevere (1998) Still Trapped in the Labyrinth: Further Reflections on Translation and Theatre.
4. Çapan, Cevat (1992) Değişen Tiyatro
5. Çeşitli Tiyatro metinleri

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Dersler
Hem kuramsal bilgi Tiyatro çevirisi teorileri - hem de uygulama içermektedir. Yüzyüze ve interaktif şekilde yapılacaktır. Öğrenciler dersi veren öğretim elemanı tarafından seçilen ve kendilerine verilen tiyatro metnini çevirmiş olarak sınıfa gelir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + YYS* 0.40
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + BUT* 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

1.Bir yazılı arasınav ve bir yazılı final sınavı yapılacaktır.
2. Öğrencilere sınıfiçi kontrol edilen haftalık çeviri uygulamaları verilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Derslere katılım zorunludur.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 3 36
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 4 48
Ödev Hazırlama 2 25 50
Final Sınavına Hazırlık 1 15 15
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 163

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.122342122
ÖK.22451122
ÖK.33553221
ÖK.43555221