DERS ADI

: KİŞİSEL GELİŞİM

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SBE 6071 KİŞİSEL GELİŞİM SEÇMELİ 1 0 0 3

Dersi Veren Birim

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ÖMÜR NECZAN ÖZMEN

Dersi Alan Birimler

Halk Sağlığı Doktora
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Doktora
Odyoloji Doktora
İş Sağlığı Doktora
Psikiyatri Hemşireliği Doktora
Halk Sağlığı Hemşireliği Doktora
Tıp Eğitimi Doktora
Laboratuvar Hayvanları Bilimi Doktora
Anatomi Doktora
İç Hastalıkları Hemşireliği Doktora
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Doktora
Perfüzyon Teknikleri Doktora
Temel Onkoloji Doktora
Toksikoloji Doktora
Egzersiz Fizyolojisi Doktora
Biyokimya Doktora
Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Doktora
Biyomekanik Doktora
Biyofizik Doktora
Histoloji - Embriyoloji Doktora
Tıbbi Biyoloji ve Genetik Doktora
Fizyoloji Doktora
Medikal Fizik Doktora Programı
Translasyonel Onkoloji Doktora
Hemşirelik Esasları Doktora
Tıbbi Parazitoloji Doktora
Mikrobiyoloji Doktora
Farmakoloji Doktora
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Doktora
Temel Sinirbilimler Doktora
Hemşirelikte Yönetim Doktora
Moleküler Tıp Doktora

Dersin Amacı


Bu ders uygulama ve beceri geliştirmeye vurgu yaparak, kişisel gelişim eğitimi amaçlarının liderlik, etkili iletişim, kendini ve diğerlerini güdüleme, takım geliştirme ve yönetimi, anlaşmazlık çözümü, zaman yönetimi karar verme- eleştirel düşünme ve problem çözme ile ilgili yedi temel alanında özgül bilgileri kapsamaktadır.
Ders;
a. Aşağıdaki konuların analizine ilişkin bilgi çerçevesi ve
b. Eleştirel olarak süreci değerlendirme ve iyileşme alternatiflerini geliştirme profesyonel becerisi oluşturur;
- temel liderlik teorileri ve modelleri, liderlik ve yönetim farkı, izleyicilik, etki ve güç,
- bireysel ve örgütsel amaçlara ulaşabilmek için diğerleri ile etkili bir şekilde çalışmayı sağlayacak politik ve iletişim çevresi, çeşitli iletişim tehdit, strateji ve teknikleri,
- güdüleme teorilerinin varsayımları ve doyum sağlamak için gereken uygulamalar,
- takım oluşturma ve takımlarla çalışma performansı,
- anlaşmazlık çözme türleri ve modellerinin temel prensipleri; müzakere, örgütsel politikalar, etkileme süreci,
- etkili zaman yönetimi engellerinin üstesinden gelebilmek için öncelikleri oluşturma
- problemleri çözmek ve karar vermeyi desteklemek için gerekli verileri sağlama araçlarını kullanarak karar verme yetkinliği.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Liderlik rolünü, etkili liderliğe katkıda bulunan faktörleri değerlendirerek edinilen bilgiyi liderlik konularına uygulama,
2   Amaçlara ve potansiyel kullanıcıların doğası ve bağlamına uygun olarak duygu, düşünce ve bilgileri etik ilkelere dikkat ederek organize etme, hazırlama ve paylaşma,
3   Kendine ve diğerlerine ilham verecek, pozitif ve verimli atmosfer yaratacak, stresle kolayca baş edebilecek güdüleme araçlarını araştırma,
4   Kendine ve diğerlerine ilham verecek, pozitif ve verimli atmosfer yaratacak, stresle kolayca baş edebilecek güdüleme araçlarını araştırma,
5   Anlaşmazlık kaynaklarını belirleyerek yönetebilme becerilerini uygulama,
6   Uygun önceliklendirme, planlama ve hazırlık yaparak zaman yönetimi stratejilerini kullanma,
7   Bireysel, grup ve örgütsel düzeyde karar-vermedeki problemleri eleştirel düşünce, yapılandırılmış nedensellik ve yaratıcı problem çözme analizi ile inceleme,
8   Sürekli beceri geliştirmeyi sağlayan çoklu öğrenme deneyimini edinme,

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Lideriğe giriş, liderlik gelişiminin temelleri, profesyoneller için liderlik etkililiği, liderlikte uluslararası görüşler, liderlik uygulamaları- güç, etkileme, etki

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Daha sonra belirtilecektir.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Mini anlatımları tartışmalar, seminerler, bağımsız çalışmalar eleştirel ve yansıtmacı sınıf ve seminer tartışmaları, örnek olaylar, rol oynamalar, simülasyonlar, kompozisyon ve alıştırmalarla harmanlama,

Sınıf içi ve dışı etkinliklere katılım

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Aktif olarak sınıf çalışmalarına katılım
Örnek olay analizi,
Seminer sunumları (10-15 dakika)
Yazılı ödevler (750 kelime)

Değerlendirme Kriteri

Aktif olarak sınıf çalışmalarına katılım
Örnek olay analizi,
Seminer sunumları (10-15 dakika)
Yazılı ödevler (750 kelime)

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 5 2 10
Uygulama 5 1 5
Vize Sınavına Hazırlık 1 3 3
Final Sınavına Hazırlık 1 5 5
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 4 4 16
Sunum Hazırlama 2 6 12
Ödev Hazırlama 3 6 18
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 4 4
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 75

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.1555
ÖK.2555
ÖK.3555
ÖK.4555
ÖK.5555
ÖK.6555
ÖK.7555
ÖK.8555