DERS ADI

: KALİTATİF ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SBE 6025 KALİTATİF ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 1 0 0 3

Dersi Veren Birim

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

DOÇENT HATİCE MERT

Dersi Alan Birimler

Halk Sağlığı Doktora
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Doktora
Odyoloji Doktora
İş Sağlığı Doktora
Psikiyatri Hemşireliği Doktora
Halk Sağlığı Hemşireliği Doktora
Tıp Eğitimi Doktora
Laboratuvar Hayvanları Bilimi Doktora
Anatomi Doktora
İç Hastalıkları Hemşireliği Doktora
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Doktora
Perfüzyon Teknikleri Doktora
Temel Onkoloji Doktora
Toksikoloji Doktora
Egzersiz Fizyolojisi Doktora
Biyokimya Doktora
Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Doktora
Biyomekanik Doktora
Biyofizik Doktora
Histoloji - Embriyoloji Doktora
Tıbbi Biyoloji ve Genetik Doktora
Fizyoloji Doktora
Medikal Fizik Doktora Programı
Translasyonel Onkoloji Doktora
Hemşirelik Esasları Doktora
Tıbbi Parazitoloji Doktora
Mikrobiyoloji Doktora
Farmakoloji Doktora
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Doktora
Temel Sinirbilimler Doktora
Hemşirelikte Yönetim Doktora
Moleküler Tıp Doktora

Dersin Amacı

Bu derste öğrencilerin kalitatif araştırma yaklaşımlarını, yöntemlerini, veri analizini bilmesi, nitel araştırma ile yapılan makaleleri kritik edebilmesi ve nitel bir araştırmayı planlayabilmesi beklenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Kalitatif araştırma yaklaşımlarını açıklayabilme
2   Kalitatif araştırma yöntemlerinin bilgisine sahip olma
3   Kalitatif araştırtmalarda veri toplama yöntemine karar verebilme
4   Veri analiz yöntemlerini bilme ve uygun olanı seçebilme
5   Verileri rapor haline getirebilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Kalitatif araştırma, Kalitatif Araştırma Yaklaşımları, Fenomenoloji, Ethnografi, Grounded theory, Nitel Araştırma, Gözlem, Katılımlı-katılımsız gözlem, Görüşme yöntemleri, Derinlemesine ve Odak grup görüşmesi, Nitel araştırmalarda geçerlik-güvenirlik, Araştırma projelerinin planlama, Örnek görüşme, Nitel araştırmalarda Veri Analizi, Makale kritiği, Nitel Araştırmalarda Makale Yazımı, Proje sunumu

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Seidman IE, 1991, Interviewing as qualitative research, New York
Uwe Flick (2009) Introduction to Qualitative Research, SAGE Publications Ltd
Stephen D. Lapan; Marylynn T. Quartaroli; Frances Julia Riemer (2011) Qualitative Research: An Introduction to Methods and Designs, Jossey-Bass
Yvonne Darlington, Dorothy Scott (2002) Qualitative Research in Practice: Stories from the Field
Philip Clissett (2008) Evaluating qualitative research, Journal of Orthopaedic Nursing 12, 99 105
F.J. Murphy, J. Yielder (2010) Establishing rigour in qualitative research radiography, Radiography 16, 62-67.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Sunum, tartışma, soru- cevap, kavram, literatür tarama, kendi kendine öğrenme

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ODV Ödev/Sunum
2 DKL DerseKatılım
3 FN Final
4 BNS Başarı ODV * 0.30 +DKL* 0.30 + FN* 0.40
5 BUT Bütünleme Notu
6 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu ODV * 0.30 +DKL* 0.30 + BUT* 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Öğrenciler bir tane kalitatif araştırma makalesi eleştirisini sunacak ve 1 tane kalitatif araştırma planını yazılı olarak verecektir.

Değerlendirme Kriteri

Öğrencinin ödev/sunumlarında; niteliksel araştırma sorusuna karar vermesi, araştırmayı planlaması ve yazılı olarak sunması değerlendirilmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Doç. Dr. Hatice Mert 4124753

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Dönemdeki ders yüküne göre değişmektedir

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 15 1 15
Ödev Hazırlama 2 10 20
Final Sınavına Hazırlık 1 8 8
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 10 3 30
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 75

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.15555
ÖK.25555
ÖK.35555
ÖK.45555
ÖK.55555