DERS ADI

: DENEYSEL ARAŞTIRMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI DEĞERLENDİRİLMESİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SBE 6064 DENEYSEL ARAŞTIRMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI DEĞERLENDİRİLMESİ SEÇMELİ 2 0 0 6

Dersi Veren Birim

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR GÜL HÜRAY İŞLEKEL

Dersi Alan Birimler

Halk Sağlığı Doktora
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Doktora
Odyoloji Doktora
İş Sağlığı Doktora
Psikiyatri Hemşireliği Doktora
Halk Sağlığı Hemşireliği Doktora
Tıp Eğitimi Doktora
Laboratuvar Hayvanları Bilimi Doktora
Anatomi Doktora
İç Hastalıkları Hemşireliği Doktora
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Doktora
Perfüzyon Teknikleri Doktora
Temel Onkoloji Doktora
Toksikoloji Doktora
Egzersiz Fizyolojisi Doktora
Biyokimya Doktora
Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Doktora
Biyomekanik Doktora
Biyofizik Doktora
Histoloji - Embriyoloji Doktora
Tıbbi Biyoloji ve Genetik Doktora
Fizyoloji Doktora
Medikal Fizik Doktora Programı
Translasyonel Onkoloji Doktora
Hemşirelik Esasları Doktora
Tıbbi Parazitoloji Doktora
Mikrobiyoloji Doktora
Farmakoloji Doktora
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Doktora
Temel Sinirbilimler Doktora
Hemşirelikte Yönetim Doktora
Moleküler Tıp Doktora

Dersin Amacı

Sağlık Bilimlerindeki farklı alanlardaki araştırmacıların/araştırmacı adaylarının bilimsel metodolojiyi kavraması, proje kaynaklarını öğrenmesi, veri tabanları ve nasıl kullanılacağını anlaması, deneysel araştırma projelerinin planlanması, yazımı, yürütme ve değerlendirmesine yönelik derinlemesine bilgi ve beceri edinmesi; deneysel araştırma projesine eklenecek özgeçmişin nasıl yazılacağı konusunda bilgi edinmesi ve uygulaması; araştırmalarda yasal sorumlulukları kavraması; araştırma bulgularının tez formatında yazımında dikkat edilecek noktalarda farkındalık edinmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Proje kaynakları, proje yazma kuralları, projelerin yürütülmesi ve projelerde yasal sorumluluklar konularında derinlemesine bilgi edinmek
2   Proje kaynakları, proje yazma kuralları, projenin yürütülmesi, değerlendirilmesi ve projelerde yasal sorumluluklar konularında edinilen bilgilerin bir gerçek proje bazında uygulanması
3   Değişik proje örneklerinin sözlü ve yazılı sunumu
4   Değişik proje örnekleri üzerinde değerlendirmeler yapılması, artı ve eksi yönlerinin tartışılması, gelişimine yömelik önerilerin sunulması
5   Özgeçmiş yazımı ve sunumu

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Serbest Çalışma Araştırma Proje Önerisi Hazırlama I Araştırma Proje Önerisi Hazırlama II Araştırma Proje Önerisi Hazırlama III Araştırma Proje Önerisi Hazırlama IV Araştırma Proje Önerisi Hazırlama V Proje Çalışma Konularının Belirlenmesi
2 Serbest Çalışma Araştırmalarda Yasal Sorumluluklarımız Özgeçmiş Hazırlama Sunumlar Araştırma Proje Önerisi Hazırlama VI Sunumlar Araştırma Proje Önerisi Hazırlama VII Sunumlar Tez Yazım Kuralları FİNAL

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

YABANCI KAYNAKLAR
1. Arthur, J. (2004). A concise guide to college success: carpe diem. Upper Saddle River, NJ. : Pearson/Prentice Hall
2. Andrews, A. (2003). Research questions. London : Continuum.
3.Blaxter, L., Hughes, C., & Tight, M. (2006). How to research. (3rd ed.). Maidenhead, Berkshire; New York: Open University Press.
4.Booth, W. C., Colomb, G. G., & Williams, J. M. (2003). The craft of research. (2nd ed.). Chicago: University of Chicago Press.
5. Cryer P. The Research Student s Guide to Success
6. Orna E, Stevens G Managing Information for Research
7. Blaxter L, Hughes C, Tight M. How to Research
8. Oglen TE, Goldberg IA. Research Proposal: A Guide to Success internetteki ilgili siteler
9. Bonnetta L (Ed) Making The Right Movements: A practical guide to scientific Management for Postdocs and New Faculty, Howard Hughes Medical Institute, 2005 http://www.hhmi.org/grants/pdf/labmgmt/book.pdf

YERLİ KAYNAKLAR
1. Mentor Proje Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık www.mentor.gen.tr

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Sunum, küçük grup oturumu, çalıştay, panel tartışması, proje ödevi

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Ara Sınav
2 PO Performans/Ödev
3 FN Final
4 BNS Başarı VZ * 0.30 + PO * 0.30 +FN* 0.40
5 BUT Bütünleme Notu
6 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ* 0.30 + PO * 0.30 + BUT* 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Kavrama, öğrenme, analiz etme, sentez etme, karşılaştırma, değerlendirme, uygulama

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Derse devam şarttır. Derse aktif katılım beklenmektedir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Gül Güner Akdoğan Tel: 24403

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Pazartesi 12.30-13:30

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 30 1 30
Ödev Hazırlama 4 10 40
Sunum Hazırlama 3 5 15
Diğer Kısa Sınavlara Hazırlık 2 10 20
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 15 3 45
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 150

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.1111
ÖK.2111
ÖK.3111
ÖK.4111
ÖK.5111