DERS ADI

: BİLİMDE YARATICILIK, BULUŞÇULUK VE GİRİŞİMCİLİK

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SBE 6058 BİLİMDE YARATICILIK, BULUŞÇULUK VE GİRİŞİMCİLİK SEÇMELİ 1 0 0 3

Dersi Veren Birim

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR OĞUZ DİCLE

Dersi Alan Birimler

Halk Sağlığı Doktora
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Doktora
Odyoloji Doktora
İş Sağlığı Doktora
Psikiyatri Hemşireliği Doktora
Halk Sağlığı Hemşireliği Doktora
Tıp Eğitimi Doktora
Laboratuvar Hayvanları Bilimi Doktora
Anatomi Doktora
İç Hastalıkları Hemşireliği Doktora
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Doktora
Perfüzyon Teknikleri Doktora
Temel Onkoloji Doktora
Toksikoloji Doktora
Egzersiz Fizyolojisi Doktora
Biyokimya Doktora
Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Doktora
Biyomekanik Doktora
Biyofizik Doktora
Histoloji - Embriyoloji Doktora
Tıbbi Biyoloji ve Genetik Doktora
Fizyoloji Doktora
Medikal Fizik Doktora Programı
Translasyonel Onkoloji Doktora
Tıbbi Parazitoloji Doktora
Mikrobiyoloji Doktora
Farmakoloji Doktora
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Doktora
Temel Sinirbilimler Doktora
Hemşirelikte Yönetim Doktora
Moleküler Tıp Doktora

Dersin Amacı

Dersin amacı farklı yönleriyle yaratıcılığın tanımını yapmak, yaratıcı yişilik,
yaratıcı düşünme, yaratıcılığın geliştirilmesi, yaratıcılığı tetikleyen ortamlar,
yaratıcılık eğitimi, yaratıcılığı besleyen çalışma yöntemleri ve teknikler hakkında
bilgi edinilmesini sağlamak, eleştirel düşünme ve sorgulama, nedenselleme basamaklarını
öğrenmek, algı ve kavrama üzerine tartışılmasını sağlamaktır. Ders kapsamında
Buluşçuluk Kavramı, Buluşlar Tarihi, Buluş Öyküleri, yanısıra Patent Ve Veri Hakları,
Patent Alımı, Dünya Bilgi Pazarı hakkında bilgi edinilmesi amaçlanmaktadır. Ders
içeriğinde girişimcilik ve yenilikçilik konusu farklı yönleri ile ele alınacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Yaratıcışığın ne anlama geldiğinin anlaşılması
2   Yarastıcı kişilkte bulunan özelliklerin tanınması
3   Yaratıcılığın eğitimle geliştirilebileceğinin anlaşılması
4   Yaratıcılığı geliştiren yöntemlerin neler olduğunu bilinmesi
5   Eleştirel düşünme ve kritik soru sorma becerisinin elde edilmesi
6   Buluş basamaklarının öğrenilmesi
7   Patent ve veri haklarını neler olduğunu bilinmesi
8   Patent alım süüreçlerinin öğrenilmesi
9   Bilimde girişimciliğin öneminin kavranması
10   Bilimde girişimci örnekleriyle tanışılması

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Yaratıcılık nedir ve nasıl geliştirilebilir Geliştiren yöntemler nelerdir Tasarım ve yaratıclık. Bilim Tarihi ve buluşlar.Yaratıcı Kişilik. Biomimi. Kritik Düşünme ve soru sorma.Buluş Öyküleri, buluş ve girişimcilik.Algı ve Algılama.Deney Düzeneği oluşturmada yaratıclığın yeri.Patent Hakları, Paten

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1-Yaratıcılık, Trevor Bentley, HAYAT YAYINLARI
2.Yaratıcılık: Aklın Sınırlarını Aşmak, Ken Robinson, Kitap Yayınevi / İnsan ve Toplum
Dizisi
3. Yaratıcı Beyin : Dehanın Nörobilimi , Nancy C. Andreasen, Arkadaş kitapevi
4. Yaratıcı Düşünce , Nuray Sungur, Evrim Yayınevi
5. Yaratıcılık,Yayınevi: Bamm Yayınevi, Onur Yanık
Yayinevi: Evrim Yayınevi

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Sunumlar
Uygulamalar
Ödev

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 PO Performans/Ödev
2 BNS Başarı PO


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Derslere %90 oranında katlım ve Ödevin hazırlanmış ve zamanıda teslim edilmiş olması
başarı kriteri olarak kullanılacaktır.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Derslerin interaktif olması ve uygulamalarla beslenmesi
Farklı disiplinlerin bakış açılarını yansıtmak
Girişimci örneklerini canlı dinlenmesini sağlamak

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Prof.Dr.Oğuz Dicle
Yard.Doç.Efe Türkel
Prof.Dr.Tunç Alkın
Prof.Dr.Murat Özgören
Prof.Dr.Gül Ergör
Prof.Dr.Neşe Atabey
Yard.Doç.Dr.Ahmet Özkurt

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 15 1 15
Ödev Hazırlama 1 51 51
Diğer Kısa Sınav 1 9 9
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 75

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.111
ÖK.211
ÖK.3111
ÖK.4111
ÖK.5111
ÖK.611111
ÖK.711
ÖK.811
ÖK.91111111
ÖK.101111111