DERS ADI

: TEMEL LABORATUVAR İLKELERİ VE YÖMTEMLERİ II

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BİO 6060 TEMEL LABORATUVAR İLKELERİ VE YÖMTEMLERİ II SEÇMELİ 2 2 0 9

Dersi Veren Birim

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR GÜL HÜRAY İŞLEKEL

Dersi Alan Birimler

Odyoloji Doktora
Laboratuvar Hayvanları Bilimi Doktora
Anatomi Doktora
Temel Onkoloji Doktora
Toksikoloji Doktora
Egzersiz Fizyolojisi Doktora
Biyokimya Doktora
Biyomekanik Doktora
Biyofizik Doktora
Histoloji - Embriyoloji Doktora
Tıbbi Biyoloji ve Genetik Doktora
Fizyoloji Doktora
Translasyonel Onkoloji Doktora
Tıbbi Parazitoloji Doktora
Mikrobiyoloji Doktora
Farmakoloji Doktora
Temel Sinirbilimler Doktora
Moleküler Tıp Doktora

Dersin Amacı

Bu dersin amacı temel laboratuvar ilkelerini ve ileri elektroforez teknikleri, sıvı kromatografisi tandem kütle spektrometresi, gaz kromatografisi kütle spektrometresi, nefelometre türbidimetre atomik absorbsiyon spektrometresi, izoelektrik odaklama gibi ileri laboratuvar yöntemlerini öğretmektir.
Ders, teorik ve uygulama bölümlerinden oluşmaktadır. Teorik bölümde dersin temel prensipleri ve yöntemle ilgili prosedürler verilmektedir. Dersin uygulama bölümünde ise ilgili konular ve yöntemlere yönelik uygulamalar yapılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Biyokimyanın temel alanlarından olan temel kimya ve temel biyokimya konusunda bilgi edinmiş olmalıdır.
2   Biyokimyanın temel alanlarından biri olan temel kimya ve temel biyokimya uygulamaları ile ilgili kuramsal bilgiyi kavramış olmalıdır
3   Temel laboratuar cihaz ve yöntemlerinin ilkelerini kavramış olmalıdır.
4   İleri laboratuar yöntemlerinin temel kavramlarını eleştirel şekilde analiz edebilmelidir (Örn: elektroforez yöntemlerinin farklılıkları gibi )
5   Sentez: Öğrenilen yöntemleri değişik yönlerden ele alarak sentezleyebilmeli ve yeni durumlara uyarlayabilmelidir (Örnek: LC MS MS ile yapılan tayinlerde kullanılan farklı tamponların sonuçlarını kavramak gibi)
6   Uygulanan bir yöntemim sonuçlarını irdeleyerek sunabilmelidir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Dersin tanıtımı
2 Kolon kromatografisi (K ve U)
3 Turbidimetri, Nefelometri, (K ve U)
4 RIA, ELISA (K ve U)
5 GS-MS (K ve U)
6 Elektroforez Temel İlkeleri ve ileri elektroforez yöntemleri (K)
7 Kapiller Elektroforez (K)
8 Izoelektrik Foküsleme (IEF) (K)
9 Izoelektrik Foküsleme (IEF) (U)
10 ARA SINAV
11 Atomik absorbsiyon spektrometresi (K) (U)
12 LC- MS/MS (K)
13 LC- MS/MS (U)
14 LC- MS/MS MRM MODUNDA KANTİTASYON (K/U)
15 Proteomikse giriş (K)
16 Proteomiks tıpta kullanım alanları (K)

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak:
1. DNA Repair and mutagenesis, Errol C. Friedberg, Graham C. Walker, Wolfram Siede,Richard D. Wood, Roger A.Schultz and Tom Ellenberger Second Edition ASM Press, Washington DC, 2006
2. Mass Spectrometry, Edmond deHoffmann and Vincent Stroobant Second Edition John Wiley, Chichester, 2002,
3. Tietz: Klinik Kimyada Temel İlkeler Beşinci Baskı. (Editörler: Burtis & Ashwood) (Çeviri Editörü: Diler Aslan).PALMY yayıncılık, pp.352-387.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders, teorik ve uygulama bölümlerinden oluşmaktadır. Teorik bölümde ilgili dersin temel prensipleri ve ilgili yöntemle ilgili prosedürler verilmektedir. Uygulamada edindikleri bilgileri laboratuar defterlerine aktarmaları beklenmektedir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ODV Ödev/Sunum
2 FN Final
3 BNS Başarı ODV * 0.30 + FN* 0.70
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu ODV * 0.30 + BUT* 0.70


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Kavrama, öğrenme, analiz etme, karşılaştırma, uygulama, interaktif katılım

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Derse öğrencilerin konuyu okumuş olarak gelmeleri beklenmektedir. Mazeret durumlarında ders öğretim üyesini önceden bilgilendirmesi beklenmektedir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

e-posta. huray.islekel@deu.edu.tr Telefon: 412 44 08

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Cuma günleri 12.30-13:30

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 15 3 45
Uygulama 15 2 30
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 2 28
Final Sınavına Hazırlık 1 40 40
Ödev Hazırlama 2 20 40
Sunum Hazırlama 1 30 30
Diğer Kısa Sınavlara Hazırlık 1 10 10
Final Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 226

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.144
ÖK.244
ÖK.344
ÖK.444
ÖK.544
ÖK.65