DERS ADI

: DENEY HAYVANLARI VE İLERİ UYGULAMA YÖNTEMLERİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SBE 6076 DENEY HAYVANLARI VE İLERİ UYGULAMA YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 1 2 0 6

Dersi Veren Birim

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR OSMAN YILMAZ

Dersi Alan Birimler

Odyoloji Doktora
Laboratuvar Hayvanları Bilimi Doktora
Anatomi Doktora
Temel Onkoloji Doktora
Toksikoloji Doktora
Egzersiz Fizyolojisi Doktora
Biyokimya Doktora
Biyomekanik Doktora
Biyofizik Doktora
Histoloji - Embriyoloji Doktora
Tıbbi Biyoloji ve Genetik Doktora
Fizyoloji Doktora
Translasyonel Onkoloji Doktora
Tıbbi Parazitoloji Doktora
Mikrobiyoloji Doktora
Farmakoloji Doktora
Temel Sinirbilimler Doktora
Moleküler Tıp Doktora

Dersin Amacı

Deneysel Hayvan çalışması yapacak doktora öğrencilerin ve araştırmaların, hayvanlar üzerindeki denemelerde uymaları gerekli laboratuar hayvanlarında biyolojilerini, üzerinde yapılacak manuplasyon tekniklerini öğretilmesi ve yapacakları proje ve çalışmalarında bu bilgi ve becerilerinin kullanmaları amaçlamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   ÖÇ 1. Deneysel Hayvan biyolojileri kavrayabilme,
2   ÖÇ 2. Deneysel Hayvan ileri bazı manüplasyonları öğretilebilme
3   ÖÇ 3. Deney Hayvanlarında denek seçimini kriterleri ve 3R kavrayabilme
4   ÖÇ 4. Deney Hayvanlarına analjezi ve anestezi öğretilebilme
5   ÖÇ 5. Deney Hayvanlarında Sakrifikasyon tekniklerini kavrayabilme
6   ÖÇ 6. Hayvan deneylerinde posoperatif bakım ve ağrının kontrolü kavrayabilme
7   ÖÇ 7. Deneysel Hayvan Kullanılan araştırmacıların deneylerinin yürütebilmeleri için temel donanıma sahip olmaları ve bu öğrendiklerini uygulayabilme,

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 K: Tanışma, Ödev konularının takdimi, Fare ve sıçan biyolojisi ( Anatomisi, fizyolojisi ,histolojisi ve biyokimyası) U: Fare tutumu, Sıçan tutma, Tavşan tutma, Deney Hayvanlarında Temel Maniplasyonlar
2 K: Sıçan , Tavşan, Kobay biyolojisi ( Anatomisi, fizyolojisi ,histolojisi ve biyokimyası), Enjeksiyon teknikleri. U: Laboratuvar hayvanlarında Enjeksiyon (SC,İV,İP,İM), Deney Hayvanlarında Temel Maniplasyonlar
3 K: Hayvan hastalıkları ( mikrobiyolojik,virolojik, parazitolojik) Alternatif Yöntemler, Otopsi yapması tekniği , Sakrifikasyon U: Otopsi yapılışları ve organ situsları
4 K: Laboratuvar hayvanlarında anestezi , İlaç verme ve enjeksiyon teknikleri U: : Laboratuvar hayvanlarında anestezi uygulanışı
5 K: :Laboratuvar hayvanlarında yetiştirme teknikleri , Deney hayvanlarının üretimi Temel laboratuar güvenliği ve temizlik (Çevre,ekipman, kafesler ve hayvanlarla ilgili her türlü yardımcı materyal: tanım, kullanım ve bakım, temizlik, hijyen, atıkların kontrolü U: Katater uygulaması, gastrik sonda uygulaması
6 K: Laboratuvar hayvanlarında östrus siklusu , Metabolizma kafesleri , Deney Hayvanlarının Beslenmesi U: Vajinal smear yöntemiyle östrus siklusu dönemleri
7 K: Laboratuvar hayvanlarında İşletmesi , İş Sağlığı ve Güvenliği U: Metabolizma kafesleri kullanılması
8 K: Laboratuar hayvanlarında Operasyon tekniği U: Batın açılması K: Ödev sunumu , İnsan- Sıçan ve Farelerin yaşam sürelernin karş. U: Dikiş teknikleri ve batın kapatılması
9 K: Steritoksi aletinin tanıtılması, Metabolizma kafesleri U: İntracranial giriş (ratlarda) U: Beyin çıkartılması ve beyin bölümleri
10 K: Ödev sunumu , sirkadiyen ritim odasının tanıtımı U K: Ödev sunumu , Laboratuvar hayvanı seçimi kriterleri, Biyoistatistik Pratiği , Hayvan modelleri Ratlarda batın açılması,
11 FİNAL SINAVI

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Referanslar:
R.Barone, C.PAVAUN, p.c. Blın, P.Cuq : Anatomıe DuLapın, Atlas Of Rabbıt Anatomy, Masson c. Editeurs 1973
Sıegfrıed Jung : Grundlagen fürdie Zucht und Haltung der wichtigsten Versuchstiere, Gustov Fıscher Verlag Stutgart 1961.
Patrick F.Sharp. Marie C.La Regina, : The Laboratory Rat, CRC Press London 1998
H.B Waynforth: Experimental and Surgical Technique in the Rat Academıc Press London 1980
James G . Fox, Bennett. J. Cohen, Franklin M. Loew : Laboratory Animal Medicine, Academıc Press, Inc. 1984.
Dr. Nail Odabaşoğlu, Prof. Dr. Ataman Güre , Yard. Doç.Dr. Eşref Yeğin , Yard. Doç.Dr. Galip Akın : Laboratuvar hayvanları I , Van 1988

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

1. Ödev hazırlama ve sunumları
2. Ara Sınav ve Final Sınavı
(Değerlendirme yöntemi, öğrenme çıktıları ve derste kullanılan öğretim teknikleri ile uyumlu olmalıdır)

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Ara Sınav
2 OD Ödev
3 FN Final
4 BNS Başarı VZ * 0.60 + OD* 0.10+ FN* 0.30
5 BUT Bütünleme Notu
6 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ* 0.60 + OD * 0.10+ BUT* 0.30


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Dersin değerlendirilmesinde öncelikle derslerin temel ve ağılıklı olarak değerlendirmesinin ara sınavlarla olmasını daha önemli olduğudur. Dersler devam ederken bir eksiklik varsa telafi edebiliniceği temelinden hareket edilmektedir.

Değerlendirme Kriteri

Dersin Teorik sunumları ve hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı ara sınav ve final sınavı ile değerlendiriliyor,
2.Öğrendiklerini uygulayabildiğini değerlendirilmesinde ödev sunumları ve tartışma oturumları ile değerlendiriliyor

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

: Prof. Dr. Osman YILMAZ

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 7 2 14
Uygulama 14 2 28
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 10 5 50
Vize Sınavına Hazırlık 1 9 9
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Ödev Hazırlama 1 17 17
Sunum Hazırlama 1 18 18
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 150

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.13
ÖK.2
ÖK.3
ÖK.4
ÖK.5
ÖK.6
ÖK.7