DERS ADI

: BİYOMEDİKAL İŞLETMECİLİĞİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SBE 6065 BİYOMEDİKAL İŞLETMECİLİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 6

Dersi Veren Birim

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ÖMÜR NECZAN ÖZMEN

Dersi Alan Birimler

Halk Sağlığı Doktora
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Doktora
Odyoloji Doktora
İş Sağlığı Doktora
Psikiyatri Hemşireliği Doktora
Halk Sağlığı Hemşireliği Doktora
Tıp Eğitimi Doktora
Laboratuvar Hayvanları Bilimi Doktora
Anatomi Doktora
İç Hastalıkları Hemşireliği Doktora
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Doktora
Perfüzyon Teknikleri Doktora
Temel Onkoloji Doktora
Toksikoloji Doktora
Egzersiz Fizyolojisi Doktora
Biyokimya Doktora
Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Doktora
Biyomekanik Doktora
Biyofizik Doktora
Histoloji - Embriyoloji Doktora
Tıbbi Biyoloji ve Genetik Doktora
Fizyoloji Doktora
Medikal Fizik Doktora Programı
Translasyonel Onkoloji Doktora
Hemşirelik Esasları Doktora
Tıbbi Parazitoloji Doktora
Mikrobiyoloji Doktora
Farmakoloji Doktora
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Doktora
Temel Sinirbilimler Doktora
Hemşirelikte Yönetim Doktora
Moleküler Tıp Doktora

Dersin Amacı

İşletmelerin fonksiyonları, amaçları, türleri, kuruluş aşamaları, faaliyet gösterdikleri çevreleriyle ilişkileri, kullandıkları teknolojiler, örgütsel yapıları, etkililik, verimlilik ve performans ölçümleri, yönetim fonksiyonları, çalışanların işletme içindeki davranışları, tüm bu değişkenlerin birbirleriyle ilişkileri konusunda ileri düzeyde bilgi; stratejik planlama,karar verme süreçlerinde ve insan ilişkilerinde yöneticinin rolüne ilişkin uygulama; işletmelerin etkililik, verimlilik ve performansları üzerindeki içsel ve dışsal faktörleri,sektörel özellikleri analiz etme, nedenleri ve sonuçları değerlendirerek alternatif çözüm yolları oluşturma; eleştirel düşünme ve yorumlama, ilişkileri değerlendirme beceri ve yetkinliği geliştirme

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   1- Temel ve kilit teorik ve kavramsal bilginin tam anlaşıldığını gösterebilme
2   2- Bilimsel işletme tekniklerini pratik biyomedikal alanına transfer edebilme
3   3- Problemlere kendi özellikleri ve farklı açılardan bakabilme becerisi geliştirebilme
4   4- Biyomedikal işletmeciliği alanına uygun orijinal araştırma yöntemlerini uygulayabilme
5   5- Sözlü, yazılı ve görsel bilgileri uzman ve uzman olmayanlara iletebilme
6   6- Etik konuları anlayabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Temel Kavramlar, Örgüt Teoriler, İşletme Türleri ve Kuruluş Amaçları, Örgütlerin Çevreleri, Örgüt Teknolojisi, Örgüt Yapısı
2 Örgüt Kültürü, Stratejik Planlama, Rekabet Stratejileri, Liderlik, Güdüleme, Etkililik-Performans

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Yabancı kaynaklar :
- Daft. R.L. 2009, Management. 9.baskı. South Western., Ohio
- Mehta,S. 2009,Commercializing Successful Biomedical Technologies: Basic Principles for the Development of Drugs, Diagnostic, Cambridge Press.
- Dergiler: Academy of Management Journal, Academy of Management Review, Organisational studies, Administrative Science Quarterly, Harward Business Review,Sloan Management Review
Yerli kaynaklar :
- Doğan, Muammer. 2006 İşletme Ekonomisi ve Yönetimi. 2.baskı. Anadolu Matbaa.İzmir
- Eren.Erol. 2010. Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Beta Basım, İstanbul.
- Genç, Nurullah. 2007 Yönetim ve Organizasyon. Beta Yayın, İstanbul
Koçel, Tamer. 2011. İşletme Yöneticiliği. 13.baskı. Beta Basım. İstanbul

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Katılımcılar tarafından her hafta düzenli olarak konuların APA formatına göre rapor olarak hazırlanması, sunulması ve tartışılması ; Örnek olay çözümlemeleri; sağlık kurumlarında stratejik yönetim konularına uygun örnek olay yazılması, her katılımcı tarafından bir sağlık kurumu seçilerek örgütsel analizinin yapılması, alan çalışması olarak dönem ödevi hazırlanması.

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Sınavlar; tanımlama, aktarma, tanıma, anlama, inceleme becerileri değerlendirilmektedir.
Sunum, tartışma, araştırma
Ödevler; aktarma, inceleme, ilişkilendirme, tartışma, gözden geçirme.

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Her katılımcıdan aşağıda belirtilen başlık ve içeriklere gününde hazırlanması ve yapılan çalışmaların rapor olarak getirilmesi beklenmektedir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

omur.ozmen@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 30 1 30
Ödev Hazırlama 10 4 40
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 5 60
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 154

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.1333
ÖK.2
ÖK.333
ÖK.4
ÖK.54
ÖK.65