DERS ADI

: HÜCRE KÜLTÜRÜ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TBG 6095 HÜCRE KÜLTÜRÜ SEÇMELİ 2 4 0 12

Dersi Veren Birim

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT ZEYNEP YÜCE

Dersi Alan Birimler

Odyoloji Doktora
Laboratuvar Hayvanları Bilimi Doktora
Anatomi Doktora
Temel Onkoloji Doktora
Toksikoloji Doktora
Egzersiz Fizyolojisi Doktora
Biyokimya Doktora
Biyomekanik Doktora
Biyofizik Doktora
Histoloji - Embriyoloji Doktora
Tıbbi Biyoloji ve Genetik Doktora
Fizyoloji Doktora
Translasyonel Onkoloji Doktora
Tıbbi Parazitoloji Doktora
Mikrobiyoloji Doktora
Farmakoloji Doktora
Temel Sinirbilimler Doktora
Moleküler Tıp Doktora

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilerin hücre kültürü tekniklerinin temelinde yer alan in-vitro koşullarada üreyen ökaryotik hücre biyolojisi ile ilgili teorik bilgi edinmeleri ve hücre kültürü tekniklerini uygulama becerisinin kazandırmalarıdır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Primer doku hücreleri ile kültür hücrelerinin biyolojik özellikleri arasındaki fark ve benzerlikleri karşılaştırarak tartışır.
2   İn vivo ve in vitro proliferasyon, transformasyon, hücre ölümü, diferansiyasyon süreçlerini açıklar
3   Hücre kültürü tekniklerinde kullanılan ekipman, sarf malzemeleri ve ortamları bilir.
4   Hücre kültürü laboratuarında biyogüvenlik kurallarını, sterilizasyon ve aseptik teknikleri uygular.
5   Klonlama ve transfeksiyon tekniklerini anlatır.
6   Hücre karakterizasyonu ve ayrımlama tekniklerini karşılaştırarak anlatır.
7   Ortam hazırlama, süspansiyon ve monolayer kültür ekimi, idamesi, sonlandırması, hücre dondurma/çözme ve basit canlılık testlerini uygulama becerilerine sahiptir.
8   Günlük kültür izlemi yaparak kurallara uygun laboratuar defteri tutar.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Programın tanıtımı Kültür hücrelerinin biyolojik özellikleri
2 Hücre kültür laboratuvarı ve ekipmanların tanıtımı, kullanımlarının gösterimi
3 Güvenlik ve aseptik tekniklerin uygulamalı çalışılması Kültür ortamının özellikleri Ortam ve steril tampon hazırlaması
4 Süspansiyon kültür ekimi izleme ve kültür ekimi sırasında uygulanacak aseptik tekniklerin tekrarı Hücre sayım ve canlılık testi Farklı hücre kültürü çeşitleri Primer hücre kültürü ve hatlarının özellikleri
5 Monolayer kültür pasaj ve ekimini izleme ve kültür idamesinin planlanması
6 Kontaminasyonun tanınması Hücre arşivlenmesi ve dondurma Dondurma ortamının hazırlanması ve süspansiyon kültürün dondurulması
7 Transformasyon ve transfeksiyon CaPO3 yöntemiyle hücrelere GFP plasmid transfeksiyonunun izlenmesi Hücre çözme ve ekimi Dondurma ortamının hazırlanması ve süspansiyon kültürün dondurulması
8 Hücre klonlama, ayrımlama ve seçme teknikleri Hücre ayırma teknikleri ve FACS Transfekte hücrelerin floresan mikroskobisi Hücre kültürlerinde karakterizasyon ve diferansiyasyon
9 Ara sınav
10 HeLa hücreleri ile proje çalışması (Tartışma ve uygulama)
11 HeLa hücreleri ile proje çalışması (Tartışma ve uygulama)
12 HeLa hücreleri ile proje çalışması (Tartışma ve uygulama)
13 HeLa hücreleri ile proje çalışması (Tartışma ve uygulama)
14 Proje raporlarının verilmesi ve değerlendirilmesi

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak: Freshney RI: "Culture of Animal Cells, Amanual of Basic Technique" Fourth ed., Wiley-Liss, 2000
Yardımcı kaynaklar:
G.M.Cooper, The Cell A Molecular Approach, Second ed.,ASM Press, Sinauer Associates Inc., 2000

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Sunum: Teorik bilgiler sunum olarak verilecektir.
Ödev: Öğrenciler blok içerisinde 4 defa, literatür taraması yaparak ders koordinatörü öğretim üyesinin belirleyeceği konularda yazılı ödev teslim edecektir
Proje: Her öğrenci, ders koordinatörü tarafından kendisine flask içinde verilecek HeLa hücre hattının idamesi, pasajı, dondurulması, çözülmesi ve canlılık testlerinin yapılmasından sorumludur. Yapılan tüm uygulamalar blok sonunda, fotoğraf, tablo ve tüm gözlem ve veriler ile birlikte SBE laboratuar defteri tutma kurallarına uygun bir şekilde hazırlanarak ders koordinatörüne teslim edilecektir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Ara Sınav
2 FN Final
3 BNS Başarı VZ * 0.50 +FN* 0.50
4 BUT Bütünleme
5 BBN Başarı VZ * 0.50 +BUT* 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

ÖÇ1-ÖÇ6: Yazılı sınav ve blok içi ödevler yoluyla değerlendirilecektir.
ÖÇ7 ve ÖÇ8: Blok sonunda teslim edilen laboratuar defterinin derste belirtilen kurallara uygunluğu ve laboratuar çalışmalarına olan devam göz önünde değerlendirilecektir. Öğrencilerin uygulama becerileri öğretim üyesi tarafından doğrudan izlem yoluyla değerlendirilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Tel: 412 4608 E-posta: zeynep.sercan@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Çarşamba günleri 15:30-17:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 2 28
Uygulama 14 4 56
Uygulama öncesi hazırlık 14 4 56
Ödev Hazırlama 12 4 48
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Ara sınava hazırlık 1 7 7
Sunum Hazırlama 12 3 36
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 4 56
Final Sınavı 1 3 3
Ara sınav 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 303

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17PK.18PK.19PK.20
ÖK.1444
ÖK.2444
ÖK.3443
ÖK.4443
ÖK.5443
ÖK.6444
ÖK.7443
ÖK.8444