DERS ADI

: SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE İLERİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SBE 6069 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE İLERİ ANALİZ YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 9

Dersi Veren Birim

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ŞERİFE REYHAN UÇKU

Dersi Alan Birimler

Halk Sağlığı Doktora
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Doktora
Odyoloji Doktora
İş Sağlığı Doktora
Psikiyatri Hemşireliği Doktora
Halk Sağlığı Hemşireliği Doktora
Tıp Eğitimi Doktora
Laboratuvar Hayvanları Bilimi Doktora
Anatomi Doktora
İç Hastalıkları Hemşireliği Doktora
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Doktora
Perfüzyon Teknikleri Doktora
Temel Onkoloji Doktora
Toksikoloji Doktora
Egzersiz Fizyolojisi Doktora
Biyokimya Doktora
Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Doktora
Biyomekanik Doktora
Biyofizik Doktora
Histoloji - Embriyoloji Doktora
Tıbbi Biyoloji ve Genetik Doktora
Fizyoloji Doktora
Medikal Fizik Doktora Programı
Translasyonel Onkoloji Doktora
Hemşirelik Esasları Doktora
Tıbbi Parazitoloji Doktora
Mikrobiyoloji Doktora
Farmakoloji Doktora
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Doktora
Temel Sinirbilimler Doktora
Hemşirelikte Yönetim Doktora
Moleküler Tıp Doktora

Dersin Amacı

Sağlık araştırması planlama, uygulama, yönetme ve yürütmeyi, öğretebilecek düzeyde öğretmek.

Sağlık araştırması verisini çözümleyebilecek yöntemleri seçmeyi ve uygulamayı, öğretebilecek düzeyde öğretmek.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Sağlık araştırmasını planlamayı, öğretebilecek düzeyde öğrenmek.
2   Sağlık araştırması verisini toplamayı, öğretebilecek düzeyde öğrenmek.
3   Sağlık araştırması verisini çözümlemeyi, öğretebilecek düzeyde öğrenmek.
4   Sağlık araştırmasını yazmayı, öğretebilecek düzeyde öğrenmek.
5   Sağlık araştırması okumayı, anlamayı, eleştirebilmeyi, öğretebilecek düzeyde öğrenmek.
6   Sağlık araştırmasını her yönüyle öğretmeyi, öğretebilecek düzeyde öğrenmek.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Bilimsel yöntem.
2 Nedensellik.
3 Araştırma ilkeleri.
4 Araştırma tipleri.
5 Evren, örnek ve seçimi.
6 Binom, Poisson, Gauss dağılımları, standart dağılım.
7 p değeri, anlamlılık, güven aralığı.
8 Veri özellikleri, standart veri dağılımı.
9 Ölçüm verisinin çözümlenmesi.
10 Sayım verisinin çözümlenmesi.
11 Çoklu çözümlemeler.
12 Araştırma yazımı.

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Portney LG, Watkins MP. Foundations of clinical research. Prentice Hall; 2000.

Kirkwood BR, Sterne JAC. Essential medical statistics. 2nd ed. Blackwell Scvience; 2003.

Dawson B, Trapp RG. Basic and clinical biostatistics. 4th ed. New York: Lange Medical Books/McGraw-Hill; 2004.

Aksakoğlu G. Sağlıkta araştırma ve çözümleme. Üçüncü yazım. İzmir: Meta Basım; 2013.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Sunumlar, tartışmalar, soru ve yanıtlar, haftalık ödevler ve ödevlerin üst düzey beceriyi geliştirene dek düzeltilmesi.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 PO Performans/Ödev
2 FN Final
3 BNS Başarı PO * 0.40 +FN*0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu PO * 0.40 + BUT*0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Araştırma projesi hazırlayabilme, veri toplayabilme, çözümleme becerisini kazanma.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Devam zorunluluğu.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

gazanfer.aksakoglu@deu.edu.tr

902324124001,2

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 15 3 45
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 15 3 45
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Ödev Hazırlama 11 6 66
Sunum Hazırlama 9 5 45
Laboratuvar defteri hazırlama 11 1 11
Final Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 225

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17PK.18PK.19PK.20
ÖK.145
ÖK.24
ÖK.34
ÖK.44
ÖK.54
ÖK.64