DERS ADI

: BİLİM FELSEFESİ VE ETİĞİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
EBE 6036 BİLİM FELSEFESİ VE ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5

Dersi Veren Birim

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

DOÇENT GÜL ÜNAL ÇOBAN

Dersi Alan Birimler

Fransızca Öğretmenliği Doktora
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Doktora
Coğrafya Öğretmenliği Doktora
Eğitim Yönetimi ve Deneticiliği Doktora
Eğitim Teknolojileri Doktora
Matematik Öğretmenliği Doktora
Sınıf Öğretmenliği Doktora
Resim-İş Öğretmenliği Doktora
Eğitim Programları ve Öğretim Doktora
Kimya Öğretmenliği Doktora
Türkçe Öğretmenliği Doktora
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora
Fen Bilgisi Öğretmenliği Doktora
Fizik Öğretmenliği Doktora
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Doktora
Müzik Öğretmenliği Doktora
Tarih Öğretmenliği Doktora
İngilizce Öğretmenliği Doktora
Biyoloji Öğretmenliği Doktora
Özel Eğitim Doktora

Dersin Amacı

Bilimsel çalışmaların yürütülme sürecinde bilim felsefesi ve etiğine ilişkin temel kavramları bilen, bilim etiği konusunda sorumluluk sahibi olan ve etik kurallara uyan bilim insanlarının yetişmesine katkıda bulunmaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Bilimin doğasını kavrama
2   Bilim felsefesinde tarihi ve güncel yaklaşımları ve temel kavramları bilme
3   Bilim-felsefe-etik ve eğitim arasındaki ilişkiyi kavrama
4   Etik tutumun değerini ve önemini kavrama
5   Bilimsel çalışmalarda uyulması gereken etik kuralları tanıma
6   Alanındaki epistemolojik, yöntemsel ve etik problemleri fark edebilme ve çözüm önerileri üretebilme
7   Bireysel ve toplumsal planda alanına ilişkin bilimsel sorumluluklarını fark etme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Bilimin Tarihsel Gelişimi ve Bilime İlişkin Temel Kavramlar
2 Felsefeye İlişkin Temel Kavramlar ve Felsefenin Problemleri
3 Felsefenin Konusu Olarak Bilim
4 Bilim Felsefesinde Görüşler
5 Bilimsel Yöntem
6 Bilimsel Bilgi, Açıklama, Tahmin, Hipotez ve Çıkarım
7 Bilimin Değeri ve Bilim Felsefesinin Eğitim Politikaları ile İlişkisi
8 Ara Sınav
9 Bilim ve Etik
10 Etik Teorisi ve Uygulamaları
11 Bir Meslek Olarak Bilim
12 Bilimde Etik Tavrın Standartları
13 Bilimsel Yayınlarla İlgili Etik Konular
14 Toplumda Bilim İnsanı ve Eğitimde Etik
15 Örnek Olay Çözümlemeleri
16 Final Sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

A. Koyre, Yeni Çağda Bilimin Doğuşu (Ara Yay.)
A. MacIntyre, Etik'in Kısa Tarihi (Paradigma Yay),
A. Pieper, Etiğe Giriş (Ayrıntı Yay.),
B. Russel, Sorgulayan Denemeler (Tübitak Yay.),
C. Yıldırım, Bilim Felsefesi (Remzi Kitabevi),
C.A. Ronan, Bilim Tarihi (Tübitak Yay.)
G. Basalla, Teknolojinin Evrimi (Tübitak Yay.)
H. Reichenbach, H. Bilimsel Felsefenin Doğuşu. (Çev. C. Yıldırım). İstanbul: Remzi Kitabevi.
H. Tepe, Etik ve Meslek Etikleri (Türkiye Felsefe Kurumu Yay.)
I. Kuçuradi, Etik (Türkiye Felsefe Kurumu Yay.),
K. A. Çüçen, K., A. Bilgi Felsefesi. Asa Kitabevi, Bursa
K. Popper, Bilimsel Keşiflerin Mantığı (YKY),
P. Feyeraband, Yönteme Hayır (Ara Yay.),
P. Godfrey-Smith. An Introduction To The Philosophy of Science Theory and Reality. The University of Chicago Press.
R. N. Giere, R. N. Understanding Scientific Reasoning. Harcourt Brace Jovanovich College Publishers. 3rd ed
T. Khun, Asal Gerilim (Kabalcı Yay.),
T. Kuhn, Bilimsel Devrimlerin Yapısı (Alan Yay.),

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Sunum, grup çalışması, beyin fırtınası, doküman çözümleme, durum çözümleme.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 YIN Yıl içi Notu
2 ODV Ödev
3 YSS Yıl Sonu Notu
4 BNS BNS YIN * 0.30 + ODV * 0.10 + YSS * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Derse devam zorunludur.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

gul.unal@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Daha sonra ilan edilecektir

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Vize Sınavına Hazırlık 1 6 6
Final Sınavına Hazırlık 1 6 6
Ödev Hazırlama 12 3 36
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 2 28
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 122

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.15542
ÖK.25542
ÖK.35542
ÖK.45542
ÖK.55542
ÖK.65542
ÖK.75542