DERS ADI

: EĞİTİM ÇALIŞMALARINI ANLAMA

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
EBE 6039 EĞİTİM ÇALIŞMALARINI ANLAMA SEÇMELİ 3 0 0 5

Dersi Veren Birim

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR HALİL AYDIN

Dersi Alan Birimler

Tarih Öğretmenliği Doktora
Eğitim Yönetimi ve Deneticiliği Doktora
Coğrafya Öğretmenliği Doktora
Eğitim Teknolojileri Doktora
İngilizce Öğretmenliği Doktora
Fransızca Öğretmenliği Doktora
Kimya Öğretmenliği Doktora
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Doktora
Sınıf Öğretmenliği Doktora
Resim-İş Öğretmenliği Doktora
Özel Eğitim Doktora
Eğitim Programları ve Öğretim Doktora
Müzik Öğretmenliği Doktora
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Doktora
Matematik Öğretmenliği Doktora
Fen Bilgisi Öğretmenliği Doktora
Biyoloji Öğretmenliği Doktora
Fizik Öğretmenliği Doktora
Türkçe Öğretmenliği Doktora

Dersin Amacı

Öğrencilerin kavramsal anlama düzeylerini belirlemede kullanılan teknikler hakkında bilgilendirme. Bu tekniklere aşinalık kazanma. Küçük çaplı bir deneme çalışmayla teknikleri araştırma ortamında kullanma.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Öğrencilerin kavramsal anlama düzeylerini belirlemede kullanılan teknikleri nasıl kullanacaklarını öğrenecekler.
2   Araştırma kurgusuna göre uygun teknikleri belirleyip seçip kullanabilecekler.
3   Bu ders içeriği ve uygulamasından öğrendiklerini örnek bir çalışma üzerinde uygulayarak öğrenmelerini transfer edecekler.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Giriş ve yapılandırmacı öğrenme kuramı
2 Anlamanın doğası, öğrenme-yapılandırmacılık ve kavramsal anlama arasındaki ilişki
3 Kavram yanılgısı-alternatif kavrama ve alan literatüründe yer alan çalışmalarda kullanılan temel terminoloji ve bu çalışmaların önemi
4 Açık uçlu yazılı testler, çoktan seçmeli ve açık uçlu açıklamalı sorular, iki aşamalı testler, üç aşamalı testler, ulusal ve uluslararası literatürden örnekler
5 Açık uçlu yazılı testler, çoktan seçmeli ve açık uçlu açıklamalı sorular, iki aşamalı testler, üç aşamalı testler, ulusal ve uluslararası literatürden örnekler
6 Yapılandırılmış, yarı-yapılandırılmış ve yapılandırılmamış görüşme, Piaget nin klinik görüşme tekniğibir konu/olay hakkında görüşme, bir kavram hakkında görüşme, ulusal ve uluslararası literatürden örnekler
7 Tahmin et- göster-açıklat tekniği, ulusal ve uluslararası literatürden örnekler Araştırma Konusu: Bölümünüzdeki lisans öğrencileriyle küçük çaplı bir araştırma planlayıp uygulayın, çalışmada alanınınzdan bir konu seçin ve hangi tekniği uygulayacağınıza karar verin.
8 Kavram haritaları, V diagramları, kavram karikatürleri, çizim tekniklerinin kullanımı, ulusal ve uluslararası literatürden örnekler
9 İlişkilendirme diyagramları, kelime ilişkilendirme gibi tekniklerin alanda kullanımı, soru geliştirme ve alan literatüründe yeni dönemde rastlanılan tekniklerin kullanımı, ulusal ve uluslararası literatürden örnekler
10 Her bir öğrenci ile kendi araştırması hakkında görüşme: Konu seçimi, veri toplamada kullanacağı tekniğe karar verme vs konularında görüşme.
11 Öğrencilerin deneme çalışmalarının değerlendirilmesi: veri toplama araçlarının geliştirilmesi ve değerlendirilmesi hk.
12 Öğrencilerin deneme çalışmalarının değerlendirilmesi: toplanan verilerin analizi konusunda.
13 Öğrencilerin deneme çalışmalarının değerlendirilmesi: Sonuçların sunulması.
14 Öğrencilerin deneme çalışmalarının değerlendirilmesi: Sonuçların sunulması.
15 Final sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. Carmichael, P., Watts, M., Driver, R., Holding, B., Philips, I., and Twigger, D. (1990) Research on students conceptions on science: A bibliography. Leeds, Eng: Children s Learning in Science Research Group, University of Leeds.
2. Driver, R. (1997) The Application of Science Education Theories: A Reply to Stephen P. Norris and Tone Kvernbekk. Journal of Research in Science Teaching, 34 (10), 1007-1018.
3. Novak, J.D. & Gowin, D.B. (1984) Learning how to Learn. New York: Cambridge University Press.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım, grup çalışmaları ve küçük çaplı uygualama

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 YIN Yıl içi Notu
2 ODV Ödev
3 YSS Yıl Sonu Notu
4 BNS BNS YIN * 0.30 + ODV * 0.10 + YSS * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Küçük çaplı deneme uygulamasından elde edilen sonuçlar hakkında rapor (%50) ve dönem sonu sınavı (%50).

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

halil.aydin@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Rehberli Problem Çözümü 14 5 70
Haftalık ders öncesi/sonrası hazırlıklar (ders materyallerinin, makalelerin okunması vb.) 14 3 42
Ödev hazırlama 1 2 2
Bireysel Çalışma 6 2 12
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 126

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.15
ÖK.25
ÖK.35