DERS ADI

: ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
EBE 6034 ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME SEÇMELİ 3 2 0 6

Dersi Veren Birim

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR REŞİDE KABADAYI

Dersi Alan Birimler

Tarih Öğretmenliği Doktora
Eğitim Yönetimi ve Deneticiliği Doktora
Coğrafya Öğretmenliği Doktora
Eğitim Teknolojileri Doktora
İngilizce Öğretmenliği Doktora
Fransızca Öğretmenliği Doktora
Kimya Öğretmenliği Doktora
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Doktora
Sınıf Öğretmenliği Doktora
Resim-İş Öğretmenliği Doktora
Özel Eğitim Doktora
Eğitim Programları ve Öğretim Doktora
Müzik Öğretmenliği Doktora
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Doktora
Matematik Öğretmenliği Doktora
Fen Bilgisi Öğretmenliği Doktora
Biyoloji Öğretmenliği Doktora
Fizik Öğretmenliği Doktora
Türkçe Öğretmenliği Doktora

Dersin Amacı

Bu dersin amacı temel program geliştirme kavramlarını ve süreçlerini tanıtmak; ders programı yıllık ünite ve günlük ders planları arasındaki ilişkiyi açıklamak; öğretim strateji yöntem ve tekniklerini tanıtmak; planların hazırlanmasında öğretim yöntem ve materyallerinin nasıl kullanılacağını göstermek; öğrencinin başarısının ölçülmesinde kullanılan araçların özelliklerini nasıl geliştirildiklerini ve nasıl kullanıldığını göstermektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Öğretim Programları ile ilgili temel kavramları açıklar
2   Kazanımları aşamalı sınıflamasını açıklar
3   Ders içeriklerinin seçimi ve düzenlenmesinde ki ilkeleri açıklar
4   Öğrenme-öğretme sürecinin temel değişkenlerini açıklar
5   Öğretim modülü hazırlar
6   Öğretimde değerlendirme ilkelerini açıklar
7   Öğrenmede çağdaş yaklaşımları açıklar
8   Öğretim programının temel aşamalarını kullanarak çağdaş yaklaşımlar hakkında sunum hazırlar

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Öğretim programı ile ilgili temel kavramlar
2 Kazanımların aşamalı olarak sınıflandırılması
3 Ders içeriğinin seçimi ve organizasyonu
4 Öğrenme öğretme süreci
5 Öğrenme öğretme süreci
6 Öğretimde planlama
7 Sunum teknikleri
8 Ara Sınav
9 Öğrenmede çağdaş yaklaşımların araştırılması
10 Öğrenmede çağdaş yaklaşımlar (çoklu zeka, beyin temelli öğrenme)
11 Öğrenmede çağdaş yaklaşımlar (eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme)
12 Öğrenmede çağdaş yaklaşımlar (yansıtıcı düşünme, kuantum öğrenme)
13 Ölçme ve değerlendirmede temel kavramlar (eğitimde kullanılan ölçme teknikleri)
14 Alternatif ölçme değerlendirme (dereceli puanlama anahtarı (rubrics), öz değerlendirme, akran değerlendirme, portfolyo)
15 Yarıyıl Sonu Sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. Demirel, Ö. (2007), Eğitimde Program Geliştirme. PegemA Yayınları, Ankara.
2. Çepni, S., Bayrakçeken, S. Ve diğerleri (2006), Öğretimde Planlama ve Değerlendirme. (Ed: Doğanay, A. Ve Karip, E.), PegemA Yayınları, Ankara.
3. Şeref Tan (2006) Öğretimi Planlama ve Değerlendirme. Ankara: PegemA Yayıncılık.
4. Uşun, Ö. Ve Alıcı, D. Ö. (2006). Öğretimde Planlama ve Değerlendirme. İstanbul: Lisans Yayıncılık.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım, soru-yanıt, tartışma.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 YIN Yıl içi Notu
2 YSS Yıl Sonu Notu
3 BNS Başarı Notu YIN * 0.40 + YSS * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

reside.kabadayi@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 5 65
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 5 65
Vize Sınavına Hazırlık 1 5 5
Final Sınavına Hazırlık 1 5 5
Ödev Hazırlama 1 10 10
Vize Sınavı 1 1 1
Final Sınavı 1 5 5
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 156

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.15
ÖK.25
ÖK.35
ÖK.45
ÖK.55
ÖK.65
ÖK.75
ÖK.85