DERS ADI

: PROGRAM GELİŞTİRME VE UYGULAMALARI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
EBE 6000 PROGRAM GELİŞTİRME VE UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 5

Dersi Veren Birim

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

DOÇENT VESİLE YILDIZ DEMİRTAŞ

Dersi Alan Birimler

Tarih Öğretmenliği Doktora
Eğitim Yönetimi ve Deneticiliği Doktora
Coğrafya Öğretmenliği Doktora
Eğitim Teknolojileri Doktora
İngilizce Öğretmenliği Doktora
Fransızca Öğretmenliği Doktora
Kimya Öğretmenliği Doktora
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Doktora
Sınıf Öğretmenliği Doktora
Resim-İş Öğretmenliği Doktora
Özel Eğitim Doktora
Eğitim Programları ve Öğretim Doktora
Müzik Öğretmenliği Doktora
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Doktora
Matematik Öğretmenliği Doktora
Fen Bilgisi Öğretmenliği Doktora
Biyoloji Öğretmenliği Doktora
Fizik Öğretmenliği Doktora
Türkçe Öğretmenliği Doktora

Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı; program geliştirme yaklaşımları-modelleri ve süreçleri ile bunlar arasındaki ilişkileri kavramış, bir konu alanında program tasarlayabilen bireyler yetiştirmek ve ilgili alana yönelik hazırlanmış öğretim programını incelemektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Program geliştirme ile ilgili temel kavramları hatırlayabilme
2   Program geliştirmenin diğer bilimlerle olan ilişkisini kavrayabilme
3   Eğitim programının öğeleri arasındaki ilişkileri açıklayabilme
4   Belli başlı program geliştirme yaklaşımlarını karşılaştırabilme
5   Belli başlı program geliştirme modellerini analiz edebilme
6   Bir program tasarısı hazırlayabilme
7   Bir eğitim programını belli ölçütler açısından değerlendirebilme
8   Program geliştirme alanındaki literatürü izlemeye istekli oluş

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Program geliştirme ile ilgili temel kavramlar,
2 Eğitim programı tasarımları
3 Program geliştirme modelleri
4 İhtiyaç analizi ve değerlendirilmesi
5 Hedef ve hedef davranışlar
6 İçerik analizi ve düzenlenmesi
7 Öğrenme-Öğretme süreçlerinin düzenlenmes
8 Ara sınav
9 Sınama durumlarının düzenlenmesi
10 Programın denenmesi, uygulanması, değerlendirilmesi ve programa süreklilik kazandırılması
11 Örnek programların incelenmesi
12 Program geliştirme uygulamaları
13 Program geliştirme uygulamaları
14 Program geliştirme uygulamaları
15 Yıl sonu sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Demirel, Özcan. (2010). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Pegem Yayıncılık
Morris, L. L. ve C.T. Fitz-Gibbon. (1998). Hedefler ve Hedef Davranışlarla Nasıl Başederiz Çev: Gürkan, T. ve F. D. Gözütok. Ankara: Pegem Yayınları
Özçelik, Durmuş Ali. (1991). Eğitim Programları ve Öğretim. Ankara: ÖSYM Yayınları.
Saylan, Nevin. (1995). Eğitimde Program Tasarısı. Temeller-Prensipler-Kriterler. Balıkesir: İnce Ofset.
Sönmez, Veysel. (1994). Eğitim Felsefesi. Ankara: Pegem Yayınları.
Sönmez, Veysel. (2009). Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı. Ankara: Anı Yayıncılık.
Varış, Fatma. (1996). Eğitimde Program Geliştirme Teori ve Teknikler. Ankara: Alkım Yayıncılık
Byrnes, J. P. (2001). Cognitive Development and Learning in
Instructional contexts. (2th ed.) Boston: Allyn & Bacon.
Cruickshank, D. R; Bainer, D, L.; Metcalf, K. K. (1999). The Act of Teaching. (Second Edition). Boston: McGraw Hill.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Tartışma, grup çalışması, anlatma, işbirlikli öğrenme, soru-cevap,

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 YIN Yıl içi Notu
2 YSS Yıl Sonu Notu
3 BNS Başarı Notu YIN * 0.40 + YSS * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders anlatımı 13 3 39
Haftalık ders öncesi/sonrası hazırlıklar (ders materyallerinin, makalelerin okunması vb.) 13 2 26
Vize sınavına hazırlık 1 5 5
Final sınavına hazırlık 1 10 10
Ödev hazırlama 3 10 30
Sunum hazırlama 1 15 15
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 129

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.15
ÖK.25
ÖK.35
ÖK.45
ÖK.55
ÖK.65
ÖK.75
ÖK.85