DERS ADI

: UYGULAMALI MATEMATİK

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MAT 5101 UYGULAMALI MATEMATİK ZORUNLU 3 0 0 9

Dersi Veren Birim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT BAŞAK KARPUZ

Dersi Alan Birimler

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans
Hidrolik - Hidroloji ve Su Kaynakları Yüksek Lisans
Ulaştırma Yüksek Lisans
Bilgisayar Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans
Fizik Yüksek Lisans
Yapı Malzemesi Doktora
Kıyı Mühendisliği Doktora
Deniz Kimyası Doktora
Endüstri Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)
Nanobilim ve Nanomühendislik Yüksek Lisans
Biyoteknoloji Doktora
Nanobilim ve Nanomühendislik Doktora
Biyokimya Yüksek Lisans
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Yüksek Lisans
Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Yüksek Lisans
Fiziksel Oşinografi Yüksek Lisans
Coğrafi Bilgi Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)
Doğal Yapı Taşları ve Süs Taşları Yüksek Lisans
Fizik Doktora
Matematik Doktora
Çevresel Yer Bilimleri Yüksek Lisans
Lojistik Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)
Konstrüksiyon ve İmalat Doktora
İngilizce Coğrafi Bilgi Sistemleri Doktora
Çevre Mühendisliği Doktora
Biyomedikal Teknolojiler Yüksek Lisans (İng)
İleri Biyomedikal Teknolojiler Sanayi Ortak Doktora
Bilgisayar Bilimleri Yüksek Lisans
Yapı Yüksek Lisans
Canlı Deniz Kaynakları Yüksek Lisans
Gemi İnşaatı Yüksek Lisans
Bilgisayar Mühendisliği Doktora
Canlı Deniz Kaynakları Doktora
Mekanik Yüksek Lisans
Deniz Kimyası Yüksek Lisans
Çevresel Yer Bilimleri Tezsiz Yüksek Lisans
Jeotermal Enerji Yüksek Lisans
Kimya Doktora
Termodinamik Doktora
Mekanik Doktora
Geoteknik Yüksek Lisans
Deniz Ulaştırma Sistemleri Mühendisliği Doktora
Sualtı Arkeolojisi Yüksek Lisans
Bilgisayar Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)
Kıyı Bölge Yönetimi Yüksek Lisans
Matematik Yüksek Lisans
Endüstri Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans
Deprem Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans
Ulaştırma Doktora
Yapı Doktora
Makina Teorisi ve Dinamiği Doktora
Geoteknik Doktora
Jeofizik Mühendisliği Yüksek Lisans
Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans
Konstrüksiyon ve İmalat Yüksek Lisans
Coğrafi Bilgi Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans
Kıyı Mühendisliği Yüksek Lisans
Hidrolik - Hidroloji ve Su Kaynakları Doktora
Enerji Doktora
Gemi İnşaatı Doktora
Deprem Yönetimi Yüksek Lisans
Mekatronik Mühendisliği Yüksek Lisans
Jeotermal Enerji Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)
Coğrafi Bilgi Sistemleri Yüksek Lisans (İng)
Deniz Ulaştırma Sistemleri Mühendisliği Yüksek Lisans
Makina Teorisi ve Dinamiği Yüksek Lisans
Endüstri Mühendisliği Doktora
Jeofizik Mühendisliği Doktora
Mühendislik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)
Mekatronik Mühendisliği Doktora
Biyokimya Doktora
İş Sağlığı ve Güvenliği Doktora
Kimya Yüksek Lisans
Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans
Yapı Malzemesi Yüksek Lisans
Termodinamik Yüksek Lisans
Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Doktora
Lojistik Mühendisliği Yüksek Lisans
Enerji Yüksek Lisans
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Doktora
Biyoteknoloji Yüksek Lisans
İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Bu ders öğrencilere unsurları sonlu botyutlu doğrusal uzay elamanları veya sonsuz boyutlu fonksiyon uzayı elamanlarınının
lineer analizdeki temel kavramları verecek. Öğrenciler, uygulamalarda karşılaşılan problemlerin tam çözümlerini elde etmek için analatik çözüm yöntemleri öğrenecekler.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Llineer cebirdeki temel kuram ve teknikleri anlayabilecek
2   Lineer denklem sisteminin varlık ve teklik teoremini anlayabilecek
3   Diferansiyel denklemlerdeki temel kuram ve teknikleri anlayabilecek
4   Dalga, ısı ve Laplace denklemlerinin başlangıç ve sınır değer problemlerinin çözümü için Fourier metodunu anlayabilecek
5   Sınırsız bölgelerdeki ısı ve dalga denklemlerinin çözümü için Fourirer integral yöntemlerini anlayabilecek

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Matrisler Lineer sistemler Gauss-Jordan eleminasyonu
2 Vektör uzayları İç çarpım ve uzunluk Lineer dönüşümler
3 Determinant Determinatın özellikleri Cramer kuralı Inverse matrix
4 Matris özdeğer problemi Simetrik, aykırı simetrik ve dik matrisler Köşegenleştirme
5 Fonksiyon uzayları Fonksiyon uzaylarında iç çarpım ve uzunluk Dik, orthonormal fonksiyonlar kümesi
6 İkinci dereceden adi diferansiyel denklemler Başlangıç ve sınır değer problemleri Homojen lineer diferansiyel denklemler Parametrelerin değişimi ile çözüm
7 Arasınav
8 The Sturm-Liouville problemleri Özdeğerler ve özvektörler Dik öz fonksiyon açılımları
9 Kısmi diferansiyel denklemler Başlangıç ve sınır koşulları Sicim titreşimi, dalga denklemi The method of sepation of variables, use of Fourier series
10 Homojen ve homojen olmayan difüzyon denkleminin çözümü İki boyutlu difüzyon denklemi
11 Laplace denklemi Kararlı halli iki boyutlu ısı problemleri Sınırlı bölglerdeki Laplace denklemi
12 Dalga denklemi İki boyutlu homojen ve homojen olmayan dalga denklemeleri
13 Fourier İntegrali Bütün ve yarı bölgelerde ısı denklemleri
14 Sınırsız domenlerde dalga denklemi, Fourier integrallerinin kullanımı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Erwing Kreyszig, Advanced Engineering Mathematics, John Wiley&Sons, 9th edition, 2006.
Peter O'Neil, Advanced Engineering Mathematics, Thomson, 2007.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders notları
Sunumlar
Problem çözümü

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YSS YIL SONU SINAVI
3 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.50 + YSS * 0.50
5


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

%70 devam zorunludur

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

ali.sevimlican@deu.edu.tr
melda.duman@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 6 78
Vize Sınavına Hazırlık 1 15 15
Final Sınavına Hazırlık 1 25 25
Ödev Hazırlama 5 10 50
Vize Sınavı 1 3 3
Final 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 213

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.1
ÖK.2343
ÖK.334
ÖK.4344
ÖK.543