DERS ADI

: KOMPOZİT PLAKLAR VE KABUKLAR TEORİSİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MEE 6022 KOMPOZİT PLAKLAR VE KABUKLAR TEORİSİ SEÇMELİ 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ÇINAR EMİNE YENİ

Dersi Alan Birimler

Mekanik Yüksek Lisans
Mekanik Doktora

Dersin Amacı

Kompozit yapıların analizi içn teoriler geliştirilirken laminanın mekanik yapısının anlaşılması gerekli ise de, tek yönde yönlenmiş lamina zayıf transvers özellikleri nedeniyle yapısal bir eleman olarak tek başına çok yararlı değildir. Kompozit yapılar genellikle çoklu laminatlardan veya tabakalardan oluşan, istenilen doğrultularda yönlendirilmiş ve bütünsel bir yapı oluşturacak biçimde düzenlenmiş yapılardır. Derse bu yaklaşım ile başlanacak ve laminatlar arasında oluşabilecek karmaşık eşleşme etkilerini analiz etmeyi mümkün kılacak daha genel klasik laminasyon teorisi işlenecektir. Termal ve artık gerilmelerin belirlenmesi ve laminat mukavemetinin belirlenmesi gibi laminat analizinin diğer yönleri ele alınacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Simetrik olmayan laminatların analizi için genel klasik laminasyon teorisini tanımlamak.
2   Farklı konfigürasyonlar için laminatların dayanım karakteristiklerini belirlemek.
3   Farklı oryantasyonlar için tabakalarda oluşan üç boyutlu interlaminer gerilmeleri hesaplamak.
4   Çarpışma şok yükü altında enerji yutma ve yayma kapasitelerini temsil edebilmek amacıyla kompozit plaka ve kabukların darbe özelliklerini analiz etmek.
5   Laminatların kırılma başlangıç ve ilerleme davranışlarını geliştirmek.
6   Kırılma mekaniği ve gerilme kırılması yaklaşımlarını kullanarak çatlak ve çentik içeren kompozitlerin mukavemetlerini tahmin etmek.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Giriş Kaplinli Laminat Plakaların Teorisi Laminat Komlianslarının Çıkarım ve Kullanımları
2 Salt Eğilmeye Maruz Kirişlerin Teorisi Laminat Analizi
3 Bazı Seçilmiş Laminat Konfigürasyonlarının Dayanım Karakteristikleri Simetrik Laminatlar Simetrik Olmayan Laminatlar Yarıizotropik Laminatlar
4 İnterlaminer Gerilmeler Termal Genleşme Katsayısı Çapraz Dizili Laminatların Mukavemetleri
5 Düzlem İçi Gerilmeler Nedeniyle İlk Tabakanın Hasarı
6 Darbe Özellikleri Charpy Darbe Testi İzod Darbe Testi Yük Düşürme Darbe Testi
7 1. Ara Sınav
8 Kırılma Başlangıç ve İlerleme Enerjileri Düşük Enerjili Darbe Testleri Darbeden Sonraki Artık Gerilmeler
9 Kompozitlerin Dinamik Davranışları
10 Kompozit Kirişlerin Eğilme Titreşimleri
11 Vizkoelastik ve Dinamik Davranış Analizi Kompozitlerin Lineer Vizkoelastik Davranışları
12 2. Ara Sınav
13 Kırılmanın Analizi Kalınlık Boyunca Olan Çatlakların Kırılma Mekaniği Analizi Gerilme Şiddet Faktörü Yöntemi
14 Şekil Değiştirme Enerjisi Açığa Çıkma Yaklaşımı Enerji Yöntemleri

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1) Mechanics of Composite Materials, 2nd Edition, Robert M. Jones, Taylor and Francis,
1999, ISBN 1-56032-712-X.

2) Mechanics of Laminated Composite Plates and Shells:Theory and Analysis , J. N.
Reddy, CRC Press, 2nd Edition, ISBN 9780849315923.

3) Composite Materials and Their Use in Structures, Jach R. Vinson, Tsu-Wei Chou,
Applied Science Publishers, London, 1975.

4) Beams, Plates and Shells, L. Hamilton Donnell, McGraw-Hill, 1976.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders tahtada konuların anlatılması, sınıf sunumları, problem çözümleri ve tartışma şeklinde yürütülmektedir. Tüm öğrencilerin hem dersler hem de problem çözümlerine ve tartışmalara katılmaları beklenmekte, verilen ödevleri kendi başlarına yapmaları ve zamanında teslim etmeleri öngörülmektedir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS 1 ARASINAV 1
2 ARS 2 ARASINAV 2
3 ODV ÖDEV
4 YSS YIL SONU SINAVI
5 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU ARS 1 * 0.20 + ARS 2 * 0.20 + ODV * 0.10 + YSS * 0.50
7


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Doç. Dr. Çınar YENİ,
e-posta: cinar.yeni@deu.edu.tr
Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü
Tel: 0 232 3019209

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Öğretim üyesinin ofis kapısında asılı Haftalık Ders Programı'nda belirtilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 3 36
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 5 60
Vize Sınavına Hazırlık 2 15 30
Final Sınavına Hazırlık 1 20 20
Ödev Hazırlama 2 15 30
Sunum Hazırlama 1 15 15
Final Sınavı 1 3 3
Vize Sınavı 2 3 6
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 200

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.15352534
ÖK.2511352533
ÖK.3532251534
ÖK.4522251524
ÖK.5511252534
ÖK.6533351524