DERS ADI

: KOMPOZİT MALZEMELER

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MEE 5101 KOMPOZİT MALZEMELER SEÇMELİ 3 0 0 7

Dersi Veren Birim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

Dersi Alan Birimler

Mekanik Yüksek Lisans
Mekanik Doktora

Dersin Amacı

Bu derste öğrencilere kompozit malzemelerin tanımı, sınıflandırılması, üretim teknikleri, mikro ve makro açıdan mekanik davranışları, hasar kriterleri ve problem çözümleri eşliğinde tasarım üzerine bilgiler verilmesi hedeflenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Kompozit bir parça için uygun üretim yöntemini belirleyebilme
2   Kompozit malzemelerin gerilme-şekil değiştirme ilişkilerini ifade edebilme
3   Kompozit malzemelerin hasar kriterlerini kullanabilme
4   Tabakalı kompozitlerin mekanik davranışını formüle edebilme
5   Kompozit malzemelerle ilgili problemleri çözebilme ve tasarım yapabilme
6   Etkin araştırma ve sunum yapabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Giriş, sınıflandırma, takviye ve matris malzemeleri
2 Kompozit malzeme üretim teknikleri
3 Kompozit malzeme üretim teknikleri
4 Kompozit malzeme mekaniğine giriş, anizotropik malzemeler
5 Kompozit malzemelerin karakterizasyonu
6 Kompozit bir tabakanın makro mekaniği: gerilme-şekil değiştirme bağıntıları, hasar sebepleri, hasar kriterleri (Maksimum Gerilme Teorisi, Maksimum Şekil Değiştirme Teorisi, Tsai- Hill, Tsai-Wu, Hoffman ve Hashin Kriterleri)
7 Kompozit bir tabakanın makro mekaniği: gerilme-şekil değiştirme bağıntıları, hasar sebepleri, hasar kriterleri (Maksimum Gerilme Teorisi, Maksimum Şekil Değiştirme Teorisi, Tsai- Hill, Tsai-Wu, Hoffman ve Hashin Kriterleri)
8 Kompozit bir tabakanın mikro mekaniği
9 Tabakalı kompozit malzemelerin makro mekaniği: rijitlik matrislerinin hesabı (A,B,D), gerilme hesaplamaları
10 Tabakalı kompozit malzemelerin makro mekaniği: rijitlik matrislerinin hesabı (A,B,D), gerilme hesaplamaları
11 Tabakalı kompozit malzemelerde hasar kriterlerini kullanarak kompozit bir yapının tasarımı
12 Ara Sınav
13 Araştırma ödevi sunumları
14 Araştırma ödevi sunumları

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. Mazumdar, S. K. Composites Manufacturing: Materials, Product and Process Engineering, CRC Press.
2. Mechanics of Composite Materials, Autar K. Kaw, CRC Press (Taylor&Francis), 2006.
3. Fiber-Reinforced Composites: Materials, Manufacturing, and Design, P.K. Mallick, CRC Press (Taylor&Francis), 2007.
4. Mechanics of Composite Materials with MATLAB, George Z. Voyiadjis, Peter I. Kattan, Springer, 2005.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Genel giriş ve üretim yöntemlerini kapsayan ilk üç haftadaki dersler teorik sunum ve video sunumları şeklinde işlenmektedir. Devamında kompozit malzeme mekaniğini kapsayan dersler bilgisayar laboratuvarında teorik sunum ve bilgisayar ortamında problem çözümleri şeklinde işlenmektedir. Hesaplamalarda MATLAB programı kullanılmaktadır. Öğrenmeye katkı sağlamak amacıyla öğrencilere sunum ödevi ve probleme dayalı ödevler verilecektir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ODV ÖDEV
2 ARS ARASINAV
3 YSS YIL SONU SINAVI
4 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU ODV * 0.30 + ARS * 0.30 + YSS * 0.40
6


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

ÖÇ1-Sınav ve sunum ödevi ile ölçülecek
ÖÇ2- Sınav ile ölçülecek
ÖÇ3- Sınav ve probleme dayalı ödev ile ölçülecek
ÖÇ4- Sınav ve probleme dayalı ödev ile ölçülecek
ÖÇ5- Sınav ve probleme dayalı ödev ile ölçülecek
ÖÇ6- Sunum ödevi ile ölçülecek

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

cesim.atas@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 11 3 33
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 11 2 22
Final Sınavına Hazırlık 1 21 21
Vize Sınavına Hazırlık 1 15 15
Ödev Hazırlama 1 40 40
Sunum Hazırlama 1 40 40
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 175

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.13
ÖK.2555
ÖK.35455
ÖK.4555
ÖK.5555
ÖK.6555