DERS ADI

: ELASTİSİTE TEORİSİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MEE 5083 ELASTİSİTE TEORİSİ SEÇMELİ 3 0 0 7

Dersi Veren Birim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT YUSUF ARMAN

Dersi Alan Birimler

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Yüksek Lisans
Mekanik Yüksek Lisans
Mekanik Doktora
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Doktora

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, mekanik ve ısıl yüklemeler altındaki lineer elastik malzemelerin analizlerini öğrencilere tanıtmaktır. Birincil amaç, mühendislik uygulamaları ve tasarımda önemli olan özel problemlerin çözümlerinin bir derlemesi ile birlikte temel elastisite teorisi bilgisini öğrencilere sağlamaktır. Ayrıca bu derste sunulan konular, plaklar ve kabuklar teorisi, elastik stabilite, kompozit malzemeler ve kırılma mekaniği gibi diğer katı mekaniği derslerinin takibine temel oluşturacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Bir elastisite problemini tanımlayabilmek
2   Düzlem gerilme, düzlem şekil değiştirme, denge denklemleri, sınır şartları, uygunluk denklemleri ve gerilme fonksiyonu gibi elastisitenin temel kavramlarını belirleyebilmek / açıklayabilmek
3   Farklı çözüm stratejilerinin avantajlarını ve dezavantajlarını karşılaştırabilmek
4   Bir elastisite probleminin çözümü için en ıyı çözüm yöntemini seçebilmek
5   Bir çözümün sonuçlarını tartışabilmek ve elemanter seviyedeki çözümlerle karşılaştırabilmek

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Giriş: Giriş, Gerilme, Gerilme bileşenleri, Şekil değiştirme bileşenleri, Hooke kanunu
2 Düzlem Gerilme ve Düzlem Şekil Değiştirme: Düzlem gerilme, Düzlem şekil değiştirme, Bir noktadaki gerilme, Bir noktadaki şekil değiştirme, Diferansiyel denge denklemleri, Sınır şartları, Uygunluk denklemleri, Gerilme fonksiyonu
3 Kartezyen Koordinatlarda İki Boyutlu Problemler: Polinom yöntemi ile çözüm, Uç etkisi. Saint-Venant prensibi, Deplasmanların belirlenmesi
4 Kartezyen Koordinatlarda İki Boyutlu Problemler: Üniform yük altında bir kirişin eğilmesi, Sürekli yüklenen kirişlerin diğer durumları, Ucundan yüklenen bir konsol kirişin eğilmesi
5 Polar Koordinatlarda İki Boyutlu Problemler: Polar koordinatlarda genel denklemler, Bir eksen etrafında simetrik gerilme dağılımı, Eğri eksenli çubukların eğilmesi, Polar koordinatlarda şekil değiştirme bileşenleri
6 Polar Koordinatlarda İki Boyutlu Problemler: Simetrik gerilme dağılımı için şekil değiştirmeler, Dönen diskler, Ucundan bir kuvvet etki eden eğri eksenli bir çubuğun eğilmesi, Plaklarda gerilme dağılımı üzerine dairesel delik etkisi
7 Polar Koordinatlarda İki Boyutlu Problemler: Düz bir sınırın bir noktasında toplanmış kuvvet, Düz bir sınırdaki herhangi bir düşey yükleme, Dairesel bir diskteki gerilmeler, Diğer durumlar
8 ARASINAV-1
9 Üç Boyutlu Gerilme ve Şekil Değiştirme Analizi: Giriş, Asal gerilmeler, Asal gerilmelerin belirlenmesi, Gerilme sabitleri, Maksimum kayma gerilmesinin belirlenmesi, Bir noktadaki şekil değiştirme, Asal şekil değiştirme eksenleri, Dönme
10 Üç Boyutlu Elastisitenin Temel Problemleri: Üniform gerilme, Prizmatik bir çubuğun kendi ağırlığı ile uzaması, Sabit kesitli dairesel millerin burulması, Prizmatik çubukların eğilmesi, Plakların eğilmesi
11 Burulma: Düz çubukların burulması, Eliptik kesit alanı, Zar benzeşimi, Dikdörtgen biçiminde sınırlı kesit alanına sahip bir çubuğun burulması
12 Burulma: Dairesel olmayan çubukların burulması, Burulma problemlerinin enerji metotları ile çözümü, İçi boş millerin burulması, İnce cidarlı tüplerin burulması
13 Çubukların Eğilmesi: Bir konsol kirişin eğilmesi, Gerilme fonksiyonu, Dairesel kesit alanı, Eliptik kesit alanı, Dairsel olmayan kesit alanı
14 ARASINAV-2

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. S.P. Timoshenko, J.N. Goodier, Theory of Elasticity. McGraw-Hill, 3rd Edition, Singapore, 1984.
2. M.H. Sadd, Elasticity: Theory, Applications, and Numerics, Elsevier Academic Press, 2005.
3. A.C. Ugural, S. K. Fenster, Advanced Strength and Applied Elasticity, Prentice Hall, 2003.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders anlatımı (Teorik)

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS 1 ARASINAV 1
2 ARS 2 ARASINAV 2
3 YSS YIL SONU SINAVI
4 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU ARS1 * 0.25 + ARS2 * 0.25 + YSS * 0.50
6


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Tınaztepe Kampüsü, 35397, Buca / İZMİR
Tel: 0 232 3019242
E-posta: yusuf.arman@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 3 36
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 3 36
Vize Sınavına Hazırlık 2 30 60
Final Sınavına Hazırlık 1 30 30
Vize Sınavı 2 3 6
Final Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 171

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.1454433
ÖK.2544
ÖK.35544
ÖK.444533
ÖK.54