DERS ADI

: PLASTİSİTE TEORİSİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MEE 5080 PLASTİSİTE TEORİSİ SEÇMELİ 3 0 0 9

Dersi Veren Birim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR RAMAZAN KARAKUZU

Dersi Alan Birimler

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Yüksek Lisans
Mekanik Yüksek Lisans
Mekanik Doktora
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Doktora

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere plastisite teorisini öğretmek ve mühendislik problemlerine uygulamak için gerekli kazanımları yaratmaktır

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   . Yüksek dereceli gerilme analizlerini yapabilme
2   Teorinin hangi problemlere uygulanabileceğini kavrayabilme
3   Malzeme mukavemetinin arttırılmasını sağlayabilme
4   Kalıcı deformasyonları hesaplayabilme
5   Sonlu eleman programlarıyla problem modelleyebilme ve yorumlayabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Gerilme ve uzama eğrileri
2 Gerilme Tansörü Asal gerilmeler
3 Gerinme Tansörü
4 Akma kriterleri
5 Akma yüzeyi
6 Plastik gerilme-gerinme bağıntıları
7 1. Vize
8 Kürelerde elastoplastik problemler
9 Kalın cidarlı silindirlerde plastik deformasyonlar
10 Uzun dolu silindirler
11 2. Vize
12 Dönen disk problemleri
13 Burulmada elastoplastik deformasyonlar
14 Sürünme

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Plasticity Theory and Aplication , Alexandeer Mendelson.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Teorik, deneysel ve sonlu elemanlar yöntemiyle iligili bilgiler ve ödevler verilir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 ODV ÖDEV
3 SUN SUNUM
4 YSS YIL SONU SINAVI
5 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU ARS* 0.30 + ODV * 0.20 + SUN * 0.10 + YSS * 0.40
7


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Teorik bilgilerin ne kadar kavrandığının ölçülmesi için bir vize ve final sınavı yapılır. Deneyler yapılır. Elle hesap, paket program kullanılarak ve hem elle hem de paket program kullanılarak çözülecek ödevler verilir.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

onur.sayman@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 3 36
Uygulama 4 2 8
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 3 36
Vize Sınavına Hazırlık 2 20 40
Final Sınavına Hazırlık 1 20 20
Ödev Hazırlama 8 6 48
Sunum Hazırlama 2 6 12
Tasarım Projesi 1 15 15
Final Sınavı 1 4 4
Vize Sınavı 2 3 6
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 225

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.1555
ÖK.2545
ÖK.345
ÖK.455
ÖK.5455