DERS ADI

: DOKTORA UZMANLIK ALANI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MEE 6098 DOKTORA UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 9

Dersi Veren Birim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR RAMAZAN KARAKUZU

Dersi Alan Birimler

Mekanik Doktora
Termodinamik Doktora
Konstrüksiyon ve İmalat Doktora
Makina Teorisi ve Dinamiği Doktora
Enerji Doktora

Dersin Amacı

Bu ders, doktora öğrencilerinin araştırma sürecinin alt bileşenlerini tanımasını, danışmanları ile akademik deneyimleri paylaşmasını ve akademik etik davranışları uygulamasını amaçlamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Tezde bulunması gereken özelliklerin bilgisine sahip olma
2   Akademik düşünme yeteneğini içselleştirme
3   Bilimsel araştırma sürecini açıklayabilme
4   Tez konusu ile ilgili akademik ve bilimsel çalışmaları izleyebilme
5   Bilimsel formatta bir araştırma raporu hazırlayabilme
6   Gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarını paydaşlarla paylaşabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Çalışma alanı ve çalışmanın önemine giriş
2 Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar
3 Doktora tez konusuna yönelik çalışmalar
4 Doktora tez konusuna yönelik çalışmalar
5 Doktora tez konusuna yönelik çalışmalar
6 Doktora tez konusuna yönelik çalışmalar
7 Doktora tez konusuna yönelik çalışmalar
8 Doktora tez konusuna yönelik çalışmalar
9 Doktora tez konusuna yönelik çalışmalar
10 Doktora tez konusuna yönelik çalışmalar
11 Doktora tez konusuna yönelik çalışmalar
12 Doktora tez konusuna yönelik çalışmalar
13 Doktora tez konusuna yönelik çalışmalar
14 Doktora tez konusuna yönelik çalışmalar. Genel değerlendirmeler.

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Çalışma konusuna göre belirlenecek kitap, makale ve diğer yayınlar.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Başarılı / BaşarısızLiteratür taraması, bilimsel tartışma

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Uzmanlık alanı dersi tez konusunda dönem içinde yapılan çalışmaları kapsayan bir ödev raporu ile değerlendirilir.

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan edilecektir

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan edilecektir

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 5 70
Ödev Hazırlama 3 35 105
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 217

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.15
ÖK.2444
ÖK.3444
ÖK.4444
ÖK.5554
ÖK.644