DERS ADI

: KATI CİSİM MEKANİĞİNİN TEMELLERİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MEE 5043 KATI CİSİM MEKANİĞİNİN TEMELLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT EVREN MELTEM TOYGAR

Dersi Alan Birimler

Mekanik Yüksek Lisans
Mekanik Doktora

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, mekanikte problemlerin nasıl formüle edileceği ve mühendislik problemlerinin nasıl matematiksel modelleneceğini ve aynı zamanda bilim ışığı altında analiz etme ve çözmektir. Çözümü kolaylaştırmak için genel fikirlerin matematik forma dönüştürülmesi ve sonuca katı cisimler mekaniği formülleri ile kavuşturmak amaçtır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Sürekli ortam mekaniği hakkında bilgiler aktarma, katı ve akışkanların koordinat sisteminden bağımsız fiziksel özelliklerini anlatma
2   Fiziksel özellikleri tariflemede kullanılan matematiksel ifade olan tensörlerin aktarılması
3   Yerdeğiştirme alanının, malzeme parçacığının, şekil değiştirme ve gerilme alnının, bir noktadaki gerilme halinin, çekme vektörünün çözüm kolaylığı sağlaması açısından matematiksel ifade olan indisel notasyonları kullanarak özelliklerinin akrarılması
4   Uzay sistemi içersinde büyük yerdeğiştirme olarak anılan Lagrange yerdeğiştirmesinin indisel notasyonların yardımıyla aktarılması
5   Küçük yerdeğiştirme modeli olarak anılan Euler yerdeğiştirmesinin indisel notasyonların yardımıyla aktarılması
6   Yerel referans sistemine göre temel Euler teorisi hakkında konu aktarımı

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Giriş (kavramlar, tanım ve katı cisimler mekaniğindeki temel kurallar
2 Skalerlerin, vektörlerin ve kartezyen tensörlerin analitik tanımlanması
3 Matrisler ve determinatlar, koordinat transformasyonu
4 Gerilme ve germe analizi
5 Gerilme vektörü ve gerilme vektörün oryantasyonu
6 Asal gerilmeler ve asal eksenler, düzlemdeki gerilme hali
7 1. Arasınav
8 3-D Asal gerilmelerin analitik formülasyonu, kayma gerilmeleri gerilme devi,ation tensörü
9 Hareket kanunları, Cauchy formülü, denge denklemleri, uygunluk denklemleri , sürekli hareketin malzeme tanımlaması
10 Deformasyon analizi, ve matematiksel modellemesi, şekil değiştirme ve asal şekil değiştirmeler
11 Lagrangian and Eulerian şekil değiştirme tensörü
12 2. Arasınav
13 Farklı katıların izotropisi ve mekanik özellikleri
14 Katı cisimler mekaniğindeki bazı problemlerin çözümü

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1- F.C.Fung, Foundation of Solid Mechanics, Prentice Hall International, Inc.,1994.
2- S.Timoshenko and J.N. Goodier, Theory of Elasticity, McGraw-Hill, New York, N.Y., 1970.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders sınıfta ders saati içerisinde hoca tarafından anlatılarak verilmektedir. Teori aktarımı ve ilgili problem çözümü şeklinde ilerleyen derse devam mecburidir. Verilen ödevlerin zamanında teslimi beklenir ve ders kapsamında yapılan makale taraması neticesinde öğrenci kendi çalıştığı konuya yakın bir makaleyi dönem sonunda ödevi içersinde aktarır.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS 1 ARASINAV 1
2 ARS 2 ARASINAV 2
3 YSS YIL SONU SINAVI
4 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU ARS1 * 0.25 + ARS2 * 0.25 + YSS * 0.50
6


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Opsiyonel

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Doç.Dr.M.Evren Toygar, evren.toygar@deu.edu.tr,
Dokuz Eylül Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü,
Tel: 0 232 301 92 25

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 3 36
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 5 60
Vize Sınavına Hazırlık 2 15 30
Final Sınavına Hazırlık 1 20 20
Ödev Hazırlama 4 10 40
Final Sınavı 1 4 4
Vize Sınavı 2 5 10
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 200

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.13434
ÖK.23435
ÖK.35435
ÖK.44435
ÖK.55435
ÖK.64435