DERS ADI

: SONLU ELEMANLAR YÖNTEMLERİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MEE 5038 SONLU ELEMANLAR YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR RAMAZAN KARAKUZU

Dersi Alan Birimler

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Yüksek Lisans
Konstrüksiyon ve İmalat Doktora
Konstrüksiyon ve İmalat Yüksek Lisans
Mekanik Yüksek Lisans
Mekanik Doktora
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Doktora

Dersin Amacı

Bu dersin amacı mühendislik problemlerini nümerik olarak çözmek için sonlu elemanlar formülasyonu, modellemesi ve çözüm metotlarını vermektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Mühendislik problemlerini tanımlayabilme
2   Mühendislik problemlerini sınıflandırabilme (bir boyutlu, iki boyutlu, üç boyutlu)
3   Mühendislik problemini modelleyebilme
4   Bir sonlu elemanlar paket programı kullanarak mühendislik problemini çözebilme
5   Sonlu elemanlar modellemesinden çıkan sonuçları değerlendirebilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Giriş, gerilme ve denge, sınır şartları, şekil değiştirme- deplasman ilişkisi, gerilme-şekil değiştirme ilişkisi , sıcaklık etkisi, potansiyel enerji ve denge
2 Bir boyutlu problemler, sonlu eleman modellemesi
3 Koordinatlar ve şekil fonksiyonu, potansiyel enerji yaklaşımı
4 Global direngenlik matrisi ve yük vektörünün oluşturulması, K nın özellikleri The Finite Element Equations; Treatment of Boundary Conditions
5 Kuadratik şekil fonksiyonları, sıcaklık etkileri
6 Kafes sistemleri, düzlem kafes sistemleri, üç boyutlu kafes sistemleri
7 Sabit şekil değiştirmeli üçgen elemanlar kullanımıyla iki boyurlu problemler, sonlu eleman modellemesi
8 Problem modelleme ve sınır şartları
9 Ara Sınav
10 Eksenel yüklemeye maruz eksenel simetrik cisimler, eksenel simetrik yükleme ve formülasyon
11 Sonlu eleman modellemesi, problem modelleme ve sınır şartları
12 İki boyutlu izoparametrik elemanlar ve numerik integrasyon, dört düğümlü dörtgen eleman
13 Numerik integrasyon, yüksek dereceden elemanlar
14 Üç boyutlu problemlerin gerilme analizi, sonlu eleman formülasyonu

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Textbook(s): Introduction to Finite Element in Engineering, Tirupathi R. Chandrupatla, Ashok D. Belegundu

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Derste sonlu elemanların formülasyonu, problemin modellenmesi ve çözüm metotları ile ilgili bilgiler verilir. Teorinin daha iyi anlaşılabilmesi için sayısal örnekler verilir. Paket program kullanılarak yıl içi ödevler verilir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 MD Midterm
2 HW Homework
3 FN Final
4 BNS BNS ARS * 0.20 + ODV * 0.40 + YSS * 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Teorik bilgilerin ne kadar kavrandığının ölçülmesi için bir vize ve final sınavı yapılır. Elle hesap, paket program kullanılarak ve hem elle hem de paket program kullanılarak çözülecek ödevler verilir.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

ramazan.karakuzu@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Haftalık ders öncesi/sonrası hazırlıklar (ders materyallerinin, makalelerin okunması vb.) 13 2 26
Final sınavına hazırlık 1 13 13
Vize sınavına hazırlık 1 13 13
Ödev hazırlama 7 15 105
Final 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 200

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.154354
ÖK.254354
ÖK.354354
ÖK.454355
ÖK.554355