DERS ADI

: MALZEMELERİN İLERİ MUKAVEMETİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MEE 5037 MALZEMELERİN İLERİ MUKAVEMETİ SEÇMELİ 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ÇINAR EMİNE YENİ

Dersi Alan Birimler

Mekanik Yüksek Lisans
Mekanik Doktora

Dersin Amacı

Bu ders, lisans eğitiminde öğrenilen temel mukavemet analizi ve inceleme yöntemlerinin üzerine bilgiler koymayı amaçlayan mühendislere yöneliktir. Gerilme analizi, incelenen sistemin hiç bir parçasının sistemin tanımlanan ömrü boyunca istenen tasarım koşulları altında hasara uğramayacağını garanti etmek üzere kullanılan tasarım sürecinin bir parçasıdır. Öğrenciler bilinen kapalı form çözümlere sahip basit modelleri tanımlayan çözümlerden, çeşitli klasik tekniklere kolaylıkla uygulanamayan karmaşık problemlere kadar farklı örnekleri inceleyeceklerdir. Bu ders boyunca yapısal malzemelerin özellikleri, genel yüklemelere maruz elemanlardaki gerilme ve deformasyon analizi, malzemelerin mekanik özellikleri, eğilmeye maruz ankastre kirişler, sürekli kirişler, dairesel olmayan şaftların burulması, statikçe belirsiz sistemler ve bu elemanları bulunduran makinalar, dönen elemanlarda oluşan gerilmeler, kolonların burkulması ve enerji yöntemleri ele alınacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Malzeme davranışı alanında ve bunun mekaniği ve yapısal mühendisliğe uygulanması konularındaki uygulamalı ve gelişmiş bilgileri elde edebilmek.
2   Bilgi toplamadan önermeye, yaratmaya, çalışmayı belgelemeye ve onun çözümünü ve/veya aydınlatılmasını oluşturmaya kadar bir süreçte bağımsız ve orijinal çalışma yürütebilmek.
3   Mevcut literatürü eleştirebilme yeteneğini geliştirebilme, sonuçları irdeleyebilme, ve bu bilgiyi yeni fikirler üretmede, tasarım yapmada ve bilimsel araştırmaları değerşendirmede, yorum yapmada, verileri anlama ve yorumlamada kullanabilmek.
4   Lisans derslerinde öğrenilen temel bilginin ötesinde teorik ve uygulama boyutunda dersin öğrenildiğini çeşitli yöntemlerle sergileyebilmek.
5   Bilimsel sonuçları yazılı ve sözlü formatta sınıfta ders anlatımı, sınıfta sunum ve rapor biçiminde sunabilmek.
6   Dersler boyunca yapılan sunum teknikleri egzersizlerini mesleki uygulamalarda kullanabilecek yetenekleri ve bilgiyi kazanmak.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Giriş
2 Kuvvet - Gerilme ve Şekil Değiştirme Analizi Düzlemsel ve Üç Boyutlu Gerilme - Şekil Değiştirme Dönüşümleri
3 Genelleştirilmiş Hooke Yasası Denge Denklemleri, Salt eğilmeye Maruz Basit Kirişler
4 Malzemelerin Mekanik Davranışları Eğilmeye Maruz Ankastre Kirişler - Ankastre Kiriş Eğilme Momenti Diagramı Macaulay Yöntemi
5 Ankastre Kirişlerin Farklı Yüklemeler Altında Analizi Ankastre Kirişlerde Mesnet Çökmesi, Mesnet Dönmesi
6 Ankastre Kirişler - Sürekli Kirişler Clapeyron Teoremi, Üç Moment Teoremi Farklı Mesnetleme Durumları
7 Dairesel Olmayan Şaftların Burulması Prandtl Gerilme Fonksiyonu, Membran Analojisi
8 1. Ara Sınav
9 İnce Cidarlı Kesitlerin Burulması İnce Cidarlı Çoklu Kesitlerin Burulması
10 Statikçe Belirsiz Yapılar Kuvvet Yöntemi, Yer Değiştirme Yöntemi Çerçeve ve Kafesler Virtüel İş Yöntemi
11 Dönen Elemanlarda Meydana Gelen Gerilmeler Isıl Gerilmeler
12 2. Ara Sınav
13 Dikmeler ve Kolonlar Euler Teoremi, Rankine Gordon Formülü, Johnson Parabol Formülü Eksantrik Yükleme Enerji Yaklaşımı
14 Enerji Yöntemleri Castigliano Teoremleri, Şekil Değiştirme Enerjisi Maxwell Teoremi, Virtüel Kuvvetler

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1) Advanced Strength and Applied Stress Analysis, R. G. Budynas, 2nd Edition, , McGrawHill, ISBN 007116099X, 1999.
2) Advanced Strength and Applied Elasticity, A. C. Ugural, S. K. Fenster, 4th Edition, Prentice Hall, ISBN 0130473928, 2008.
3) Strength of Materials, J. P. Den Hartog, Dover Publications, ISBN 0486654079, 1987.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders tahtada konuların anlatılması, sınıf sunumları, problem çözümleri ve tartışma şeklinde yürütülmektedir. Tüm öğrencilerin hem dersler hem de problem çözümlerine ve tartışmalara katılmaları beklenmekte, verilen ödevleri kendi başlarına yapmaları ve zamanında teslim etmeleri öngörülmektedir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS 1 ARASINAV 1
2 ARS 2 ARASINAV 2
3 ODV ÖDEV
4 YSS YIL SONU SINAVI
5 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU ARS 1 * 0.20 + ARS 2 * 0.20 + ODV * 0.10 + YSS * 0.50
7


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Doç. Dr. Çınar YENİ,
e-posta: cinar.yeni@deu.edu.tr
Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü
Tel: 0 232 3019209Office Hours

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Öğretim üyesinin ofis kapısında asılı Haftalık Ders Programı'nda belirtilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders 12 3 36
Her hafta dersten önce / sonra hazırlanma 12 5 60
Ara Sınava Hazırlanma 2 15 30
Final Sınavına Hazırlanma 1 20 20
Bireysel Ödev Hazırlama 2 15 30
Sunum Hazırlama 1 20 20
Final 1 3 3
Ara Sınav 2 3 6
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 205

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.15222221
ÖK.23111521542
ÖK.3511151511
ÖK.4521141511422
ÖK.5555533544
ÖK.6553522533