DERS ADI

: KABUKLAR VE PLAKLAR TEORİSİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MEE 5010 KABUKLAR VE PLAKLAR TEORİSİ SEÇMELİ 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR BİNNUR GÖREN KIRAL

Dersi Alan Birimler

Mekanik Yüksek Lisans
Mekanik Doktora

Dersin Amacı

İleri seviyede plak ve kabuk analizi yapabilmek için gerekli teorik alt yapının oluşturulması. Plak ve kabuk yapıların mekanik davranışlarının öğretilmesi. Plak ve kabukların davranışlarını farklı yöntemler kullanarak çözümleme yeteneği kazandırılması.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Plak ve kabuk problemlerini tanımlayabilme
2   Denge denklemleri, sınır koşulları, uygunluk denklemlerini belirleyebilme.
3   Çeşitli çözüm yöntemlerinin avantaj ve dezavantajlarını karşılaştırabilme
4   En uygun çözüm yöntemini seçebilme
5   Seçilen yöntem sonucunda elde edilen sonuçları kıyaslayabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Temel Kavramlar, Analiz Yöntemleri, Denge Koşulları, Gerilme, Zorlanma, Basit Elemanların Gerilme Analizi, Eksenel Yüklenen Elemanlar, Gerilme Şiddet Faktörü.
2 Dairesel Kesitli Millerin Burulması, Kirişlerdeki Gerilmeler ve Çökmeler, İnce Cidarlı Basınçlı Tanklar, Akma ve Kırılma Kriterleri, Şekil Değiştirme Enerjisi,Castigliano Teoremi.
3 Plaklar, Plakların Genel Davranışı, Gerilme ve Zorlanma, Sınır Koşulları.
4 Plaklarda Şekil Değiştirme Enerjisi, Plaklar Teorisinde Enerji Metotları
5 Dairesel Plaklar, Kutupsal Koordinatlarda Temel Bağıntılar
6 Dikdörtgen Plaklar, Basit Mesnetli Dikdörtgen Plaklar için Navier Çözümü,Basit Mesnetli Dikdörtgen Plaklar için Lévy Çözümü
7 Dikdörtgen Plaklar (devam), Süperpozisyon Yöntemi, Ritz Metodu
8 Ara Sınav
9 Farklı Geometrik Formlardaki Plaklar, Üçgen Plaklar, Eliptik Plaklar, Sektör Plaklar, Delik Çevresindeki Gerilme Yığılması
10 Sayısal Yöntemler, Sonlu Elemanlar Yöntemi
11 Anizotropik Plaklar, Rijitlik Hesapları, Ortotropik Dikdörtgen Plaklar Navier ve Lévy Yöntemlerinin Uygulanması
12 Ortotropik Eliptik ve Dairesel Plaklar, Enerji Metodu
13 Ortotropik Plaklarda Sonlu Elemanlar Yöntemi, Tabakalı Kompozit Plaklar
14 Yanal ve Düzlemsel Yüklere Maruz Plaklar, Burkulma, Enerji Yöntemlerinin Uygulanması

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Stresses in Plates and Shells, Ansel C. Ugural, 2nd Edition, McGraw-Hill, Singapore.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders anlatımı. Sunum ve Ödev.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ODV ÖDEV
2 ARS ARASINAV
3 YSS YIL SONU SINAVI
4 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU ODV * 0.30 + ARS * 0.30 + YSS * 0.40
6


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Ders anlatımları sonucunda ödev verilmekte, verilen ödevler ile anlatılan teorik konuların pekiştirilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca her öğrenci sunum yapmaktadır. Öğrencilerin ders başarı durumları bir ara sınav, sunum, ödev ve final sınavındaki soruların ders içeriğini kapsar şekilde dağıtılması ile değerlendirilmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

binnur.goren@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Sunum hazırlama 13 10 130
Vize sınavına hazırlık 1 10 10
Ödev hazırlama 2 6 12
Final sınavına hazırlık 1 10 10
Final Sınavı 1 3 3
Vize Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 207

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.144244
ÖK.254244
ÖK.344244
ÖK.444244
ÖK.544244