DERS ADI

: ELASTİK STABİLİTE TEORİSİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MEE 5008 ELASTİK STABİLİTE TEORİSİ SEÇMELİ 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT EVREN MELTEM TOYGAR

Dersi Alan Birimler

Mekanik Yüksek Lisans
Mekanik Doktora

Dersin Amacı

Eğilme teorisine bağlı olarak , gerilmeler ve yer değiştirmeler uygulanan yük ile direkt orantılıdır. Bu bağlamda dersin amacı, kirişlerin başlangıç konfigürasyonunu temel alarak yer değiştirmelerin, momentlerin ve gerilmelerin hesabının yapılmasını sağlamak ve bunlarla ilgili teorileri aktarmaktır. Eksenel bası yüküne maruz olup aynı zamanda yanal destek yüklerine sahip olan sistemler kolon-kiriş olarak bilinmektedir. Elastik sistemlerin burkulma moduna bağlı konfigürasyonlarının değişimi esnasında deformasyon ile ilgili bazı kabuller yapıldığında, elastik sistem uygun ve kabul edilebilir parametrelerle yaklaşık belirlenir. İlaveten Rayleigh-Ritz Methodu, ve Galerkin Methodu gibi yaklaşık sayısal çözümlerle de ders kapsamında sonuçlar elde edilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Uygulana yüke bağlı olarak gerilme ve deformasyon arasındaki ilişkiyi eğilme teorisi kapsamında vermek.
2   Eksenel bası yüklemesine ve eksene dik olarak uygulana yüke maruz kirişler kolon-kiriş olarak bilinmektedir.
3   Kritik burkulma yükünü bulmak için Euler kolonunu matematik modeller yardımı ve Sınır şartlarını kullanarak analiz etmek
4   Enerji Metodları
5   Farklı elastik sistemlerin kritik burkulma yüklerini bulmak için alternatif sayısal metodları aktarmak
6   Farklı mühendislik problemlerinde sayısal ve teorik sonuçları karşılaştırmak

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Kolon-kiriş için diferansiyel denklemler
2 Kolon Kirişin Moment etkisi ile eğilmesi
3 Elastik Stabilite Denklemleri kavramları
4 Elastik Stabilite için genel kriterler
5 Sürekli kirişlerin burkulması
6 Narinlik oranının hesaplanması
7 Farklı sınır şartlarına sahip kolonların burkulması
8 1.Arasınav
9 Yanal Burkulma
10 Torsiyonel burkulma
11 Elastik sistemlere uygulanabilen enerji metodları
12 Stabilite problemlerini çözmek için iterative metodlar
13 2. Arasınav
14 Rayleigh katsayısı ve Rayleigh-Ritz Metodu, ve Galerkin Methodu

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Stephen P. TIMOSHENKO, James M. GERE 1961, Theory of Elastic Stability, McGraw-Hill, Company,

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders, sınıfta ders saatinde anlatılarak verilmektedir. Teorinin aktarımı ve peşinden problem çözümü şeklinde sürmektedir. Verilen ödevlerin zamanında teslimi beklenir ve dönem sonunda öğrencinin ders kapsamında kendi çalıştığı konuya yakın makale taraması yapması sağlanır ve bunun sunumu gerçekleştirilir. Derse devam mecburidir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS 1 ARASINAV 1
2 ARS 2 ARASINAV 2
3 ODV ÖDEV
4 YSS YIL SONU SINAVI
5 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU ARS 1 * 0.20 + ARS 2 * 0.20 + ODV * 0.10 + YSS * 0.50
7


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Doç.Dr. M.Evren Toygar, evren.toygar@deu.edu.tr,
Dokuz Eylül Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü
Tel: 0 232 301 92 25

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 3 36
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 5 60
Vize Sınavına Hazırlık 2 15 30
Final Sınavına Hazırlık 1 20 20
Ödev Hazırlama 4 10 40
Final Sınavı 1 4 4
Vize Sınavı 2 5 10
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 200

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.145
ÖK.25545
ÖK.34545
ÖK.45555
ÖK.55555
ÖK.65555