DERS ADI

: BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SBE 5000 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5

Dersi Veren Birim

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR MÜBECCEL BANU DURUKAN SALI

Dersi Alan Birimler

Temel İslam Bilimleri Yüksek Lisans
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Yüksek Lisans
İngilizce Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans
İslam Hukuku Yüksek Lisans
Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans
İngilizce Muhasebe ve Finansman Yüksek Lisans
Sayısal Yöntemler Yüksek Lisans
Turizm İşletmeciliği (Foça) Yüksek Lisans
İngilizce İşletme Yönetimi Yüksek Lisans
Finansman Yüksek Lisans
İngilizce İktisat Yüksek Lisans
Hastane ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi Yüksek Lisans
İngilizce İşletme Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans
İnsan Hakları Hukuku Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri Yüksek Lisans
İslam Tarihi ve Sanatları Yüksek Lisans
Yönetim Bilimi Yüksek Lisans
Felsefe Yüksek Lisans
İngilizce Dış Ticaret Yüksek Lisans
Kadın Çalışmaları Yüksek Lisans
Müzecilik Yüksek Lisans
AR-GE ve İnovasyon Yönetimi Tezli Yüksek Lisans
Uluslararası İşletmecilik Yüksek Lisans
Ekonometri Yüksek Lisans
Maliye Yüksek Lisans
İnsan Kaynakları Yüksek Lisans
Özel Hukuk Yüksek Lisans
Arap Dili ve Belagati Tezli Yüksek Lisans
Psikoloji Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans
Tarih Yüksek Lisans
Mali Hukuk Yüksek Lisans
Üretim Yönetimi ve Endüstri İşletmeciliği Yüksek Lisans
Kamu Hukuku Yüksek Lisans
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Yüksek Lisans
İktisat Yüksek Lisans
Kalite Yönetimi Yüksek Lisans
Denizcilikte Emniyet, Güvenlik ve Çevre Yönetimi Yüksek Lisans
Afet Yönetimi Yüksek Lisans
Stratejik Araştırmalar Yüksek Lisans
Avrupa Birliği Yüksek Lisans
Pazarlama Yüksek Lisans
Genel Dilbilim Yüksek Lisans
Tefsir Yüksek Lisans
Deniz Turizmi Yüksek Lisans
Finansal İktisat ve Bankacılık Yüksek Lisans
Arkeoloji Yüksek Lisans
Finans Yüksek Lisans
Avrupa Birliği Hukuku Yüksek Lisans
Yönetim ve Organizasyon Yüksek Lisans
Kamu Yönetimi Yüksek Lisans
İngilizce Mütercim Tercümanlık Yüksek Lisans
Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans
Girişimcilik Yüksek Lisans
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Yüksek Lisans
Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans
Muhasebe Yüksek Lisans
İngilizce Anlaşmazlık Çözümü Yüksek Lisans
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Yüksek Lisans
Karşılaştırmalı Edebiyat Yüksek Lisans
Sosyoloji Yüksek Lisans
İnanç Turizmi Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Bilimsel araştırma ile ilgili kavramsal ve kuramsal çerçevenin anlaşılması, araştırma yöntemleri hakkında bilgi edinilmesi ve bilim yayın etiğinin öneminin kavranmasıdır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Bilim ve bilimsel düşünce ve araştırmaların önemini kavramak
2   Bilgiye ulaşabilme ve derleme yöntemlerini açıklayabilmek
3   Nicel araştırma yöntemlerini tanımak, araştırma amacıyla ilişkilendirip kullanabilmek
4   Nitel araştırma yöntemlerini tanımak, araştırma amacıyla ilişkilendirip kullanabilmek
5   Elde edilen bilgiyi analiz etme, yorumlama, sunma ve uygulamada kullanma tekniklerini kavramak
6   Bilimsel araştırmalarda etiğin önemini açıklayabilmek
7   Bilimsel yayın sürecinde etik kuralları kavrayıp uygulayabilmek

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Bilim, bilimsel düşünce ve bilimsel araştırmaların tanımlanması
2 Araştırmalarda Tarama ve Tasarım Süreci 1: Konunun belirlenmesi, ilgili yazına erişim, konuya ilişkin bilgi toplama
3 Araştırmalarda Tarama ve Tasarım Süreci 2: Bilginin tasnifi, kuramsal altyapı ve araştırmanın içerik planının oluşturulması
4 Araştırma metodolojisinin seçimi (Nicel, nitel ve uzmanlık alanına özgü diğer araştırma yöntemlerinin genel olarak sunulması ve kıyaslanması)
5 Nicel araştırma yöntemlerinde veri toplama teknikleri
6 Nicel araştırmada veri analizi 1
7 Nicel araştırmada veri analizi 2
8 Nicel araştırmada bulguların değerlendirilmesi ve sunulması
9 Nitel araştırma yöntemleri 1 (Araştırma deseni seçimi)
10 Nitel araştırma yöntemleri 2 (Araştırma deseni seçimi)
11 Nitel araştırmada veri toplama teknikleri
12 Nitel araştırmada veri analizi, bulguların değerlendirilmesi ve sunulması
13 Tez/proje yazım kuralları ve yayın etiği
14 Yayın etiğiyle ilgili yönergeler, kural ihlalleri ve denetim

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ferhat Sayım, Sosyal Bilimlerde Araştırma ve Tez Yazım Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2015.
Türkiye Bilimler Akademisi, Bilimsel Araştırmada Etik ve Sorunları, Tübitak Matbaası, Ankara, 2002.
Anol Bhattacherjee, Social Science Research: Principles, Methods, and Practices, Independent Publishing Platform, North Charleston, 2012.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders anlatımı

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYS YARIYIL SONU SINAVI
3 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + YYS* 0.60
4 BUT BÜTÜNLEME
5 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + BUT* 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

İlan edilecektir.

Değerlendirme Kriteri

Vize ve yarıyıl sonu sınavı

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Aktif katılım yoluyla öğrencilerin ders sürecine dâhil olmaları hedeflenmektedir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 2 28
Kitap Okuma 1 14 14
Vize Sınavına Hazırlık 1 15 15
Final Sınavına Hazırlık 1 20 20
Final Sınavı 1 3 3
Vize Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 125

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.15335
ÖK.23535
ÖK.353553
ÖK.4533
ÖK.5555
ÖK.6
ÖK.7