DERS ADI

: BİLİM FELSEFESİ VE ETİĞİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SBE 6000 BİLİM FELSEFESİ VE ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5

Dersi Veren Birim

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR MÜBECCEL BANU DURUKAN SALI

Dersi Alan Birimler

Çeviribilim Doktora
Temel İslam Bilimleri Doktora
İslam Tarihi ve Sanatları Doktora
Felsefe ve Din Bilimleri Doktora
İşletme Doktora
Maliye Doktora
Arkeoloji Doktora
İngilizce İktisat Doktora
Denizcilikte Emniyet, Güvenlik ve Çevre Yönetimi Doktora
Psikoloji Doktora
Tarih Doktora
Turizm İşletmeciliği (Foça) Doktora
Ekonometri Doktora
Felsefe Doktora
Kamu Yönetimi Doktora
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Doktora
Turizm İşletmeciliği Doktora
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Doktora
Genel Dilbilim Doktora
İngilizce Uluslararası İlişkiler Doktora
İngilizce İşletme Yönetimi Doktora
İktisat Doktora
Afet Yönetimi Doktora
Avrupa Çalışmaları Doktora
Özel Hukuk Doktora
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Doktora

Dersin Amacı

Bilime ya da bilimsel yöntemlere yenilik getirme amaçlı ileri düzey bilimsel araştırmalarda gerekli kuramsal yöntem bilgisini kazandırmak, bu alandaki farklı yaklaşımları incelemek, bilimsel araştırmaların yol haritası ve kalite düzeyini tartışmak. Bilim felsefesiyle bağlantılı olarak bilim insanının temel mesleki yaklaşımını, araştırma ve yayın sürecindeki sorumluluk ve yükümlülüklerini tartışmak, bilimde etik değerlere ilişkin farkındalığı artırmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Bilim tarihini, bilimsel araştırmaların, bilimsel kurumların amaç ve işlevlerini tanımak
2   Bilimsel araştırmalara yöntem temeli oluşturan felsefi yaklaşımları ve kuramları tarihsel süreç içinde konumlandırıp açıklayabilmek
3   Bilimsel araştırmaları farklı bilimsel yaklaşımlarla ilişkilendirebilmek
4   Bilimsel araştırmaları bilimsellik kriterleri ve yöntemsel yaklaşımlar açısından analiz edip yorumlayabilmek
5   Kuramsal boyutu içerecek şekilde kendi başına bilimsel araştırma kurgusu ve yöntemini tasarlayabilmek
6   Bilimde etik değerleri tanımak, bilim insanının toplumsal sorumluluğunu kavramak

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Bilim ve bilimsel araştırma kavramı, bilimin amaçları, işlevleri
2 Bilimlerin sınıflandırılması
3 Bilimin tarihsel gelişimi
4 Kuramların oluşumu ve nitelikleri; Başlıca yöntemsel kavramlar
5 Sosyal bilimlerde bilimselliğin özellikleri ve bilimsellik kriterleri
6 Bilim Felsefesinde temel eserler ve yaklaşımlar 1 (Pozitivizm; Carnap: Mantıksal Görgücülük)
7 Bilim Felsefesinde temel yaklaşımlar 2 (Popper: Eleştirel Akılcılık; Kuhn: Paradigma Değişimi)
8 Bilim Felsefesinde temel yaklaşımlar 3 (Feyerabend: Görelilik; Lakatos: Araştırma Programları)
9 Bilim Felsefesinde temel yaklaşımlar 4 (Lorenzen: Metodolojik Yapısalcılık; Bridgman: Operasyonalizm)
10 Bilim Felsefesinde temel yaklaşımlar 5 (Marksist Yaklaşım; Habermas: Eleştirel Teori)
11 Bilim Felsefesi açısından doktora tezleri 1 (Konu tasarımı, kuramsal boyut, bilimsellik düzeyi vb.)
12 Bilim Felsefesi açısından doktora tezleri 2 (Hipotez oluşturma ve ölçümü, bilim dili, yazım kuralları vb.)
13 Bilimsel araştırmaların toplumsal önemi ve bilisel etik
14 Dünyada ve Türkiye de bilimde etik dışılık ve mevzuat

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak: Cemal YILDIRIM : Bilim Felsefesi, İstanbul 2014
Yardımcı kaynaklar: Ömer DEMİR : Bilim Felsefesi, İstanbul 2012
Referanslar:
Diğer ders materyalleri: Karl R. POPPER : Bilimsel Araştırmanın Mantığı, İstanbul 2010 ; Andrea GIENOPOULOS/Bruce STUTZ/John LANGONE : Bilimin Serüveni, İstanbul 2010

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders anlatımı

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYS YARIYIL SONU SINAVI
3 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + YYS* 0.60
4 BUT BÜTÜNLEME
5 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + BUT* 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

İlan edilecektir.

Değerlendirme Kriteri

Vize ve final sınavları

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 2 28
Vize Sınavına Hazırlık 1 15 15
Final Sınavına Hazırlık 1 20 20
Kitap Okuma 14 1 14
Final Sınavı 1 3 3
Vize Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 125

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.15454545454
ÖK.25454545454
ÖK.35454545454
ÖK.45454545454
ÖK.55454545454
ÖK.65454545454