DERECE PROGRAMLARI

: İş Sağlığı ve Güvenliği Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Temel Program Kazanımları

1   İşyeri ortam faktörleri, çalışma koşulları ve korunma ilkeleri ile ilgili kapsamlı ve güncel bilgilere sahiptir.
2   İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatı bilir, güncel kalmak için takip eder.
3   Risk analizi konusunda bilgi sahibi olur.
4   İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda araştırma yöntemleri ve araştırmalarda kullanılan istatistik yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
5   İş Sağlığı ve Güvenliği alanında edindiği bilgi ve becerilerine uygun yöntemler ve araçlar kullanarak çeşitli sektörlerde çalışanların sağlık ve güvenlik sorunlarını tespit etme, çözüm önerileri üretme, program geliştirme, yürütme ve değerlendirme becerisine sahiptir.
6   İş sağlığı ve güvenliğinde kullanılan kişisel koruyucu donanımları tanır ve bilir.
7   İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda disiplinlerarası etkileşimi kavrar, alana ilişkin sorunların tespiti ve çözümünde ekip çalışmasına katılır ve bilgi paylaşımında bulunur.
8   İş Sağlığı ve Güvenliği alanında yaptığı çalışmalarda ve tüm akademik çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelere uygun davranır.
9   İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki öncelikli konularda araştırma ve sunum yapar, rapor haline getirir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Üst Derece Programlarına Geçiş

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
Tüm Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
Z 1 MIN 5049 MADEN HUKUKU VE MADENLERDE İŞ GÜVENLIĞI SEÇMELİ 2 0 0 4
Z 2 IND 5045 RISK DEĞERLENDIRME VE YÖNETIMI SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 3 MAT 5101 UYGULAMALI MATEMATIK SEÇMELİ 3 0 0 9
Z 4 ISG 5047 İŞ VE SAĞLIK İLIŞKISINDE TEMEL KAVRAMLAR SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 5 ISG 5043 YAPI İŞLERINDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 6 ISG 5041 ENDÜSTRIYEL KAZALARDA ACIL DURUM EYLEM PLANLARI SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 7 ISG 5039 ULAŞIM MÜHENDISLIĞINDE İŞÇI SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI SEÇMELİ 3 0 0 6
Z 8 ISG 5037 MESLEK ETIĞI SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 9 ISG 5035 FIZIKSEL RISK ETMENLERI SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 10 ISG 5045 ENDÜSTRIDE TOZ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 11 KIM 5103 ENDÜSTRIYEL KIMYASALLARIN TOKSIK ETKILERI VE İLGILI KURALLAR SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 12 ISG 5005 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI IÇIN İSTATISTIKSEL YÖNTEMLER SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 13 ISG 5029 KAPALI ALAN ÇALIŞMALARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 14 ISG 5027 ELEKTRIK İŞ GÜVENLIĞI VE MÜHENDISLIK KONTROLLERI SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 15 ISG 5025 TEHLIKELI ATIK YÖNETIMINDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI SEÇMELİ 3 0 0 6
Z 16 ISG 5021 ÖRNEKLEME, ÇEVRE LABORATUVARLARINDA İŞ GÜVENLIĞI VE HIJYEN SEÇMELİ 1 2 0 6
Z 17 ISG 5023 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞINDE TITREŞIM VE GÜRÜLTÜ SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 18 ISG 5019 ARITMA TESISLERINDE RISK FAKTÖRLERI VE RISK YÖNETIMI SEÇMELİ 3 0 0 6
Z 19 ISG 5017 TEHLIKELI KIMYASALLAR, GÜVENLI KULLANIMLARI, DEPOLANMALARI VE ATIK YÖNETIMI SEÇMELİ 2 0 0 6
Z 20 ISG 5015 ZARARLI KIMYASALLAR IÇIN RISK YÖNETIMI VE DEĞERLENDIRMESI SEÇMELİ 3 0 0 6
Z 21 ISG 5013 ERGONOMI SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 22 ISG 5011 MADEN İŞLETMELERINDE İŞ KAZALARI VE ANALIZLERI SEÇMELİ 2 0 0 6
Z 23 ISG 5007 KIŞISEL KORUYUCU GIYSI VE DONANIMLARI SEÇMELİ 3 0 0 6
B 24 ISG 6098 DOKTORA UZMANLIK ALANI UZMANLIK 3 0 0 9
Z 25 MAT 5102 NUMERIK VE YAKLAŞIK YÖNTEMLER SEÇMELİ 3 0 0 9
Z 26 ISG 5028 KIMYA ENDÜSTRISINDE ÜÇLÜ SORUMLULUK SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 27 ISG 5020 RADYASYON İŞ VE ÇEVRE GÜVENLIĞI SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 28 ISG 5018 KIMYA LABORATUVARINDA GÜVENLIK SEÇMELİ 3 0 0 6
Z 29 ISG 5016 KATI ATIK TESISLERINDE RISK FAKTÖRLERI VE RISK YÖNETIMI SEÇMELİ 3 0 0 6
Z 30 ISG 5014 MSDS FORMLARININ HAZIRLANMASI VE ANLAŞILMASI SEÇMELİ 3 0 0 6
Z 31 ISG 5012 BIYOGÜVENLIK SEÇMELİ 2 2 0 8
Z 32 ISG 5008 YERALTI MADENCILIĞINDE İŞ GÜVENLIĞI SEÇMELİ 2 0 0 6
Z 33 ISG 5006 AÇIK İŞLETME MADENCILIĞINDE İŞ GÜVENLIĞI SEÇMELİ 2 0 0 6
Z 34 ISG 5004 ENDÜSTRIYEL İŞ GIYSILERI ILE ILGILI DÜZENLEMELER, STANDARTLAR VE TEST YÖNTEMLERI SEÇMELİ 2 0 0 6
Z 35 ISG 5036 İŞYERI YANGIN GÜVENLIĞI SEÇMELİ 3 0 0 6
Z 36 ISG 5032 GÜVENLIK, SAĞLIK VE ÇEVRESEL KORUNMA SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 37 ISG 5030 ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETIMI SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 38 ISG 5002 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI MEVZUATI SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 39 ISG 5022 KAYNAK İŞLERINDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 40 ISG 5034 MÜHENDISLIKTE YIKIMSAL HATALAR SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 41 ISG 5010 MINERAL ENDÜSTRISINDE İŞ GÜVENLIĞI UYGULAMALARI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 42 FBE 6666 BILIM FELSEFESI VE ETIĞI ZORUNLU 3 0 0 5
B 43 ISG 6099 DOKTORA TEZ TEZ 0 0 0 150
B 44 ISG 6094 DOKTORA SEMINER SEMİNER 0 3 0 5

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)