DERECE PROGRAMLARI

: Tarih Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 1998 tarihinde kurulmuştur. Anabilim Dalı bünyesinde 11 öğretim üyesi, 5 öğretim görevlisi ve 4 araştırma görevlisi yer almaktadır. Halen anabilim dalına bağlı Tarih Doktora Programı disiplinler arası bir program olarak eğitimini yürütmektedir. Bilimsel, tarihsel araştırma faaliyetlerine dayalı olarak tarihin spesifik alanlarında karşılaştırmalı perspektife dayalı Bilim Uzmanı yetiştirme amacı güden programın eğitim dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Tarih Doktora

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

İkinci Düzey (Yüksek Lisans) diploması; Mezuniyet ortalaması en az 80/100 ya da 3/4 olması; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) ilgili dalından ya da eşlenirliği kabul edilen sınavlardan (GRE/GMAT) en az 60 almış olmak; yabancı dil sınavlarından (UDS / KPDS / YDS) ya da eşlenirliği kabul edilmiş olan diğer yabancı dil sınavlarından (TOEFL IBT/PEARSON PTE/Goethe-Zertifikat/TestDaF/DELF&DALF) en az 60 almış olmak. Not Döküm Çizelgesi; Doktora Bilim Sınavından en az 75 almış olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden ve bu gelişmelerin tarihsel kökenlerini bilen, olaylara akademik bir derinlik ile bakabilme yeteneğine sahip, ulusal ve küresel olaylara duyarlı, nesnelliği ve eleştirel yaklaşımı içselleştirmiş, kaynak bilgisine ve kaynakları doğru kullanabilme becerisine sahip, dünyada tarihçilikteki son gelişmeleri değerlendirebilecek donanıma sahip tarihçiler yetiştirmektir.

Temel Program Kazanımları

1   Disiplinlerarası tarih yöntemine haiz olabilme
2   Tarih biliminin kaynaklarına ulaşabilmek
3   Modern yöntemlere dayanarak tarihin yeniden inşasının farkına varabilmek
4   Dünya ve Türkiye tarihinde olayları karşılaştırıp analiz edebilmek
5   Tarihsel kaynakları çeviri ve analiz edebilecek düzeyde yüksek seviyeli kazanımlar elde etmek
6   Akademik niteliklere haiz bilimsel makaleler üretebilmek ve seminer verebilmek

Mezunların İstihdam Profilleri

İlgili Doktora Derecesi, mezunun mesleğini icra etmesini sağlar. Türk Tarih Kurumu gibi tarih topluluğu ve bilimsel kuruluşlarda, devlet ve vakıf üniversitelerinde, MEB ve özel kolejlerde ve çeşitli yayın kuruluşlarında uzman, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, Yardımcı Doçent, öğretmen ve araştırmacı olarak istihdam edilebilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora sonrası programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Tarih Doktora Programında öğrenciler 9 seçmeli ve 2 zorunlu olmak üzere toplamda 11 ders almak durumundadır. Ön koşullu ders yoktur. Dersler, tarih biliminin ekonomik, hukuki, kurumsal, siyasal, mali, bölgesel, ticari, sosyal boyutuna yönelik öğrencilere bilgi, beceri ve yetkinlik kazandırma amacındadır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
 
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 30
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TAR 6001 GEÇ ANTİKÇAĞ'DA DOĞU AKDENİZ SEÇMELİ 3 0 0 10
G 2 TAR 6033 TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİ TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 10
G 3 TAR 6005 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 10
G 4 TAR 6007 YAKIN DÖNEM TÜRKİYE TARİHİNİN KAYNAKLARI(LİTERATÜR TARAMASI) SEÇMELİ 3 0 0 10
G 5 TAR 6009 STRATEJİ SEÇMELİ 3 0 0 10
G 6 TAR 6011 DİPLOMASİ TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 10
G 7 TAR 6013 KARŞILAŞTIRMALI TÜRK KÜLTÜR TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 10
G 8 TAR 6015 KARŞILAŞTIRMALI YAKINÇAĞ SİYASİ TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 10
G 9 TAR 6017 KLASİK DÖNEMDEN MODERN DÖNEME OSMANLI İMPARATORLIK KURUMLARI SEÇMELİ 3 0 0 10
G 10 TAR 6019 ORTAÇAĞ'DA İSLAM'IN YAYILIŞI TARİHİ I SEÇMELİ 3 0 0 10
G 11 TAR 6021 ERMENİ SORUNU(TÜRK-ERMENİ METİNLERİNİN KARŞILAŞTIRILARAK İNCELENMESİ) SEÇMELİ 3 0 0 10
G 12 TAR 6023 KARŞILAŞTIRMALI TARİH YÖNTEMLERİ,TEORİ VE YAKLAŞIMLAR SEÇMELİ 3 0 0 10
G 13 TAR 6025 YUNANCA I SEÇMELİ 3 0 0 10
G 14 TAR 6027 LATİNCE I SEÇMELİ 3 0 0 10
G 15 TAR 6029 AMERİKAN TARİHİ I SEÇMELİ 3 0 0 10
G 16 TAR 6031 SÖYLEM ANALİZİ VE TARİHSEL METİNLER SEÇMELİ 3 0 0 10
G 17 TAR 6003 KARŞILAŞTIRMALI ORTAÇAĞ TARİHİ VE UYGARLIĞI SEÇMELİ 3 0 0 10
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SBE 6000 BİLİM FELSEFESİ VE ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 25
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 2 TAR 6042 TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ SEÇMELİ 3 0 0 12
B 3 TAR 6074 BİZANS TEŞKİLATI VE TOPLUMSAL YAPISI SEÇMELİ 3 0 0 12
B 4 TAR 6048 ORTAÇAĞ TARİHİ KAYNAKLARI SEÇMELİ 3 0 0 13
B 5 TAR 6050 MODERN AVRUPA'NIN OLUŞUMU VE İNŞA SÜRECİ SEÇMELİ 3 0 0 13
B 6 TAR 6052 MİLLİYETÇİLİK VE MİLLİYETÇİLİK KURAMLARI SEÇMELİ 3 0 0 12
B 7 TAR 6054 KLASİK DÖNEMDEN MODERN DÖNEME OSMANLI'DA MİLLET SİSTEMİ:MÜSLÜMANLAR VE GAYRI MÜSLİMLER SEÇMELİ 3 0 0 13
B 8 TAR 6056 OSMANLICA ARŞİV BELGELERİ SEÇMELİ 3 0 0 13
B 9 TAR 6058 ROMA EYALET YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 12
B 10 TAR 6060 ORTAÇAĞ'DA İSLAM'IN YAYILIŞI TARİHİ II SEÇMELİ 3 0 0 13
B 11 TAR 6062 KAFKAS HALKLARI TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 13
B 12 TAR 6064 ÇAĞDAŞ TÜRK KÜLTÜR TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 12
B 13 TAR 6066 YUNANCA II SEÇMELİ 3 0 0 13
B 14 TAR 6068 LATİNCE II SEÇMELİ 3 0 0 12
B 15 TAR 6070 KARŞILAŞTIRMA DESTANLARI SEÇMELİ 3 0 0 13
B 16 TAR 6072 KADIN SEYAHAT YAZARLARI SEÇMELİ 3 0 0 12
B 17 TAR 6076 MODERNLEŞMEDE ORDUNUN ROLÜ SEÇMELİ 3 0 0 12
B 18 TAR 6078 ÇAĞDAŞ ORTADOĞU TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 13
B 19 TAR 6080 AMERİKAN TARİHİ II SEÇMELİ 3 0 0 13
B 20 TAR 6044 OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ SEÇMELİ 3 0 0 13
B 21 TAR 6046 ULUSLARARASI İLİŞKİLER SEÇMELİ 3 0 0 13
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TAR 6096 SEMİNER ZORUNLU 0 3 0 3
G 2 TAR 6098 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 24
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 3 TAR 6301 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE METROPOL KENTLER SEÇMELİ 3 0 0 8
G 4 TAR 6333 ORTAÇAĞ SAVAŞ SANATI TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 5 TAR 6305 TARİH BOYUNCA TÜRK-BİZANS İLİŞKİLERİ TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 6 TAR 6307 HUKUK TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 7 TRA 6307 SÖYLEMİN İDEOLOJİK YAPISI VE TARİHSEL METİNLER SEÇMELİ 3 0 0 8
G 8 TAR 6309 KARŞILAŞTIRMALI TÜRK-AMERİKAN POPÜLER KÜLTÜR TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 9 TAR 6311 KARŞILAŞTIRMALI İKTİSADİ DOKTRİNLER TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 10 TAR 6313 KARŞILAŞTIRMALI TÜRK-AMERİKAN ANAYASALARI VE SİYASAL SİSTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 11 TAR 6315 ANTİK ETNOGRAFYA TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 12 TAR 6317 BALKANLAR VE MİLLİYETÇİLİK SEÇMELİ 3 0 0 8
G 13 TAR 6319 YUNANCA III SEÇMELİ 3 0 0 8
G 14 TAR 6321 LATİNCE III SEÇMELİ 3 0 0 8
G 15 TAR 6323 AMERİKAN TARİHİ III SEÇMELİ 3 0 0 8
G 16 TAR 6325 AZERBAYCAN TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 17 TAR 6327 AMERİKAN POPÜLER KÜLTÜR TARİHİ VE TÜKETİM TOPLUMU SEÇMELİ 3 0 0 8
G 18 TAR 6329 EKONOMİ TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 19 TAR 6331 SELÇUKLULAR TARİHİ, KÜLTÜR VE UYGARLIĞI SEÇMELİ 3 0 0 8
G 20 TAR 6303 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE İNSAN HAKLARI VE SORUNLARI SEÇMELİ 3 0 0 8
 
4 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TAR 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TAR 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
6 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TAR 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TAR 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
8 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TAR 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.
DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği web adresi: http://www.sbe.deu.edu.tr/sbe/mevzuat.

Mezuniyet Koşulları

Doktora programı teziyle beraber, ilgili dersler (87 AKTS), uzmanlık alanı dersi (3 AKTS) ve tez çalışması (150 AKTS) olmak üzere toplamda 240 AKTS'den oluşur. Öğrencilerin genel not ortalamalarının en az 2.50/4.00 olması ve tüm dersleri en az CB/S/TP notları ile geçmiş olmaları gerekir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Mustafa DAŞ
Tel: 0232 301 85 22
e-posta: mustafa.das@deu.edu.tr
Web Sitesi: http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=537