DERECE PROGRAMLARI

: İleri Biyomedikal Teknolojiler Sanayi Ortak Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Biyomedikal Teknolojiler Anabilim Dalı, Ege Üniversitesi ile ortak eğitim yapacak şekilde D.E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü altında açılan disiplinler arası bir anabilim dalıdır. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 13.01.2011 tarihli Yürütme Kurulu Toplantısında incelenerek Tezli Yüksek Lisans programı olarak açılmasına karar verilmiştir. Bu anabilim dalından mezun olacak öğrenciler Biyomedikal Mühendisliği (özellikle Biyomedikal Enstrümantasyon ve Biyomedikal İşaret İşleme) ağırlıklı bir eğitim almış olacaklardır.

Kazanılan Derece

İleri Biyomedikal Teknolojiler Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey (Doktora Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans Derecesi diploması, minimum 80/100 veya 3/4 genel not ortalaması, ülke çapında yapılan Lisansüstü Giriş Sınavından (ALES) ilgili alanda en az 60 puan, Enstitü giriş sınavından en az 70 puan, YDS sınavından en az 60 puan veya YÖK tarafından tanınan sınavlardan eşdeğer puan

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül'de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl,her yarıyılda 16 hafta, toplam 240 AKTS

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Temel Program Kazanımları

1   Biyomedikal teknolojiler alanında sanayii odaklı tasarım hizmetini, teoriden uygulamaya kadar, nitelikli bir şekilde verebilmek.
2   Biyomedikal teknolojiler alanında karşılaştığı problemleri çözmek için deney tasarlama, elde edilen sonuçları değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahip olmak.
3   Biyomedikal teknolojiler alanındaki sanayii uygulamalarında yerel ve küresel etkilerin bilincinde olmak.
4   Yaratıcı bir bakış açısına sahip olmak ve bunu yeni ürünler araştırma ve geliştirmesinde uygulamak
5   Sağlık, sosyal ve çevresel konularda bilinçli olmak ve mühendislik çözümlerinde etik bir yaklaşım benimsemek
6   İnsan odaklı bir tasarım için gereken standartları, normları ve yönetmelikleri bilmek ve uygulayabilmek
7   Değişen dünyada ortaya çıkan gelişmeleri takip edebilmek için hayat boyu öğrenme yeteneğine sahip olmak ve elde ettiği yeni fikir ve yöntemleri biyomedikal teknolojilerin sanayii uygulmalarında kullanmak.
8   Meslektaşları ile yazılı ve sözlü iletişim kurmak ve İngilizce yabancı dil bilgisini etkili kullanarak biyomedikal teknolojileri alanındaki yeni gelişmeleri takip etmek.
9   Biyomedikal teknolojiler alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanmak
10   Biyomedikal teknolojiler alanında belli bir konuda derinliğine araştırmalar yapabilecek yetileri kazanmak.

Mezunların İstihdam Profilleri

Program mezunları, sağlık sektöründe tasarım, üretim, pazarlama, araştırma-geliştirme ve kalibrasyon konularında çalışabilirler. Sağlık kuruluşlarında görev alabilecekleri gibi sağlık kuruluşlarına hizmet sunan üretici ve tedarikçi firmalarda da iş bulabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
 
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BMT 0601 BİYOMEDİKAL TEKNOLOJİLER VE SANAYİ İLİŞKİSİ ZORUNLU 2 0 0 5
G 2 BMT 0605 BİYOMEDİKAL TEKNOLOJİLERDE ÖZEL KONULAR ZORUNLU 0 0 0 3
G 3 BMT 0603 BİYOMEDİKAL TEKNOLOJİLERE GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 6
G 4 BMT 6098 DOKTORA UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 9
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 7
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 BMT 5020 BİYOETİK ZORUNLU 2 0 0 4
B 2 FBE 6666 BİLİM FELSEFESİ VE ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 3 BMT 0602 SANAYİ ROTASYONU ZORUNLU 0 0 0 4
B 4 BMT 6098 DOKTORA UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 9
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 8
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BMT 6094 DOKTORA SEMİNER ZORUNLU 0 3 0 5
G 2 BMT 6098 DOKTORA UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 9
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
4 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 BMT 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BMT 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
6 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 BMT 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BMT 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
8 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 BMT 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
Z 1 CSE 5061 METİN TABANLI BİLGİ ERİŞİMİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 2 MAT 5101 UYGULAMALI MATEMATİK SEÇMELİ 3 0 0 9
Z 3 EEE 5073 İSTATİKSEL ÖRÜNTÜ TANIMA SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 4 STA 5021 VERİ ANALİZİNDE İSTATİSTİKSEL YAZILIM SEÇMELİ 2 2 0 7
Z 5 STA 5069 BİYOİSTATİSTİK SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 6 CSE 5001 İNSAN-BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİ SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 7 EEE 5095 MÜHENDİSLER İÇİN FİZYOLOJİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 8 BMT 5001 BİYOELEKTROMANYETİZMA SEÇMELİ 2 2 0 8
Z 9 BMT 5003 BİYOMEDİKAL GÖRÜNTÜ İŞLEME SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 10 BMT 5005 BİYOMEDİKAL SENSÖRLER SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 11 BMT 5007 BİYOMEDİKAL İŞARET İŞLEMEDE DALGACIKLAR SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 12 BMT 5013 BİYOMEDİKAL HESAPLAMA SEÇMELİ 2 2 0 8
Z 13 BMT 5015 BİYOMEDİKAL ELEKTRONİK SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 14 BMT 5017 BİYOMEDİKAL OPTİK SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 15 EEE 5105 HRV ANALİZİ SEÇMELİ 2 2 0 8
Z 16 NNE 5005 NANOBİYOSENSÖRLER SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 17 BMT 5019 TIBBİ CİHAZLAR SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 18 SBE 6047 DENEYSEL ARAŞTIRMA VERİLERİNİN KAYDI VE SUNUMU SEÇMELİ 1 1 0 2
Z 19 BİK 0521 BİYOSENSÖRLER : GENEL İLKELER VE UYGULAMALAR SEÇMELİ 2 0 3 8
Z 20 BİK 0531 YAPAY ORGANLAR SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 21 BYM 0503 HÜCRE KÜLTÜRÜ TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 22 BYM 0521 BİYOMEKANİĞİN TEMELLERİ SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 23 BYM 0539 UYGULAMALI BİYOİNFORMATİK SEÇMELİ 4 0 0 8
Z 24 NÜK 0507 MEDİKAL GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ I SEÇMELİ 2 2 0 8
Z 25 NÜK 0511 SAĞLIK FİZİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 26 BYM 0543 BİYOMÜHENDİSLİKTE DENEY TASARIMI VE ANALİZİ SEÇMELİ 2 2 0 8
Z 27 BYM 0535 BİYOMÜHENDİSLİK ÇALIŞMALARINDA İSTATİSTİKSEL ANALİZ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 28 BYM 0631 GEN TERAPİSİ SEÇMELİ 2 0 0 6
Z 29 BYM 0637 KANSER MOLEKÜLER BİYOLOJİSİ SEÇMELİ 2 0 0 6
Z 30 SBE 0601 MEMBRANLARDAN GEÇİŞ VE SİNYAL İLETİMİ SEÇMELİ 1 0 0 4
Z 31 BIP 6007 BEYİN SİSTEM TEORİSİ I SEÇMELİ 2 2 0 6
Z 32 BMT 0607 BİYOMALZEME-DOKU ETKİLEŞİMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 6
Z 33 BMT 0609 SİNİRBİLİM MÜHENDİSLİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 6
Z 34 BMT 0611 KÖK HÜCRE MÜHENDİSLİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 6
Z 35 BMT 0613 BİYOMEDİKAL LABORATUVAR VE PROSES GÜVENLİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 4
Z 36 BMT 5037 BİOISI TRANSFERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 37 EEE 5503 DOĞRUSAL SİSTEMLER TEORİSİ - I SEÇMELİ 3 0 0 9
Z 38 EEE 5069 UYGULANABİLİR FİLTRELER TEORİSİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 39 CSE 5072 VERİ MADENCİLİĞİ VE BİLGİ KEŞFİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 40 CSE 5066 ÇOKLU ORTAM BİLGİ ERİŞİMİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 41 EEE 5030 İŞARET İŞLEME İÇİN SİNİR AĞLARI SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 42 EEE 5076 BİYOMEDİKAL SİNYAL İŞLEME SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 43 MME 5028 NANOTEKNOLOJİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 44 TKS 5016 FONKSİYONEL TEKSTİLLER SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 45 EEE 5088 BİYOMEDİKAL ENSTRÜMANTASYON SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 46 TKS 5020 AKILLI GİYSİ TEKNOLOJİLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 47 BYT 5018 BİYONANOTEKNOLOJİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 48 EEE 5106 MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 49 MME 5052 POLİMERİK BİYOMALZEMELER SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 50 BMT 5028 BİYOMETRİK SİSTEMLER SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 51 BMT 5030 KALP-DAMAR MÜHENDİSLİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 52 BMT 5022 BİYOMALZEMELER: HÜCRE-YÜZEY ETKİLEŞİMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 53 BMT 5034 ANALİZ METODLARI I SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 54 BMT 5036 BİYOMEDİKAL TEKNOLOJİLER İÇİN İŞARETLER VE SİSTEMLER SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 55 BMT 5024 PATOFİZYOLOJİ SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 56 SBE 6052 BİYOMEDİKAL İŞLETMECİLİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 3
Z 57 BYM 0506 MONOKLONAL ANTİKOR ÜRETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 58 BYM 0508 BAKTERİYEL VE VİRAL AŞILAR SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 59 BYM 0612 FİZİKSEL HÜCRE AYIRMA TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 9
Z 60 BYM 0614 SİTOTOKSİSİTE VE BİYOUYUMLULUK TESTLERİ SEÇMELİ 2 2 0 9
Z 61 BİK 0524 HÜCRE TEMELLİ BİYOSENSÖR SİSTEMLERİ SEÇMELİ 2 2 0 8
Z 62 BİK 0630 IN VİVO BİYOSENSÖR TEKNOLOJİLERİ SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 63 BİK 0632 AFİNİTE BİYOSENSÖRLERİ SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 64 BİK 0636 DOKU MÜHENDİSLİĞİ VE NANOBİYOTEKNOLOJİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 65 SBE 0512 KÖK HÜCRE GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 2 0 8
Z 66 BIP 6002 BEYİN SİSTEM TEORİSİ II SEÇMELİ 2 2 0 5
Z 67 BIP 6018 NÖROBİYOLOJİ VE ALGI SEÇMELİ 1 2 0 4
Z 68 BMT 0604 SENTETİK BİYOLOJİ SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 69 BMT 0606 CANLI/LABORATUVAR/BİLGİSAYAR ORTAMINDA TESTLER SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 70 BMT 0608 BİYOMEDİKAL SEKTÖRDE SÜREÇ YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 71 BMT 0610 ARAYÜZEY DOKUSU MÜHENDİSLİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 6
Z 72 BYM 0546 HÜCRE VE DOKU MÜHENDİSLİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 73 MAT 5102 NUMERİK VE YAKLAŞIK YÖNTEMLER SEÇMELİ 3 0 0 9
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar ve geçme notları ile ilgili olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları uygulanmaktadır.
Ders değerlendirme kriterleri, o dersi veren öğretim üyesi (üyeleri) tarafından tanımlanır ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda verilir.

Mezuniyet Koşulları

Üçüncü devre (Doktora Derecesi) Programı dersler (en az 63 AKTS), Ph. D. Research (27 AKTS) / Ph. D. Thesis (150 AKTS), tez önerisi, doktora yeterlik sınavı ve tez sınavı olmak üzere toplam 240 AKTS kredisinden oluşmaktadır. Öğrenciler minimum 2.50/4.00 Ağrlıklı Not Ortalaması'na sahip olmalı ve tüm dersleri en az CB / S / TP notları ile geçmelidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Mehmet KUNTALP
mehmet.kuntalp@deu.edu.tr
Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,
Elektrik-Elektronik Mühendsliği Bölümü,
Kaynaklar Kampüsü,
35160, Buca, İZMİR, TÜRKİYE,
Tel:+90 232 301 71 55