DERECE PROGRAMLARI

: Deniz Turizmi Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı 1993 yılında kurulmuştur. Denizcilik İşletmeleri Yönetimi anabilim dalına bağlı olarak 2014-2015 eğitim öğretim yılında açılan Deniz Turizmi Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programı, deniz turizmi alanında eğitim ve bilimsel araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü bir programdır. Deniz Turizmi alanında bilim insanlarının yetiştirilmesi, bilimsel çalışmaların yapılması, denizcilik turizmi sektöründe yer alan özel sektör ve kamu kuruluşlarına yönelik üst düzey yöneticilerin eğitimi amacını güden program Türkçe dilinde eğitim vermektedir.

Kazanılan Derece

Deniz Turizmi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans Diploması; Not Döküm Çizelgesi.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

1,5 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 90 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı Deniz Turizmi programında eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri, 2013 yılı itibari ile 2 profesör, 1 doçent, 7 yardımcı doçent, 3 öğretim görevlisi ve 3 araştırma görevlisinden oluşan akademik kadro ile sürdürülmektedir. Program eğitim ve araştırmaları 6 adet derslik ve Liman Operasyonları, Lojistik, Bilgisayar ve İşletme Simülasyonları Laboratuvarlarında yürütülmektedir. Programın bağlı olduğu bölüm genelinde, hem kablolu hem de kablosuz ağ bağlantılarının yanında, öğrenci ve eğiticilerin yararlanabileceği bir adet kütüphane de mevcuttur. Programda sunulan derslerin dili Türkçedir.

Temel Program Kazanımları

1   Deniz turizmi ve ilgili alanlarda mesleki sorunların çözümüne yönelik temel işletme tekniklerini kullanarak özgün yöntemler geliştirme ve bu yöntemleri verimlilik, etkinlik, kalite, güvenlik ve çevre konularını gözeterek uygulayabilme becerisi
2   Çok disiplinli takımlarda, deniz turizmi ve ilgili alanlarında oluşabilecek sorunlara karşı çözüm üretebilme ve bu takımlara liderlik yapabilme
3   Teknolojiyi ve bilgi işleme yeteneklerini kullanarak deniz turizmine yönelik bilgi oluşturma ve yaşam boyu öğrenmeyi sağlayabilme.
4   Deniz turizmi için ihtiyaç duyulan bilgiye ulaşabilme, bu bilgiye dair eleştirileri anlayıp değerlendirebilme
5   Deniz turizminde toplam kalite yönetimi gerekliliklerini yerine getirebilme
6   Deniz Turizmi ve ilgili alanlarında strateji geliştirebilme, politika ve uygulama planları yaratabilme
7   Ulusal ve uluslararası deniz turizmi çevresindeki gelişmeleri sistematik bir yaklaşımla takip edebilme, bu gelişmeleri yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme.
8   Deniz turizmi ve ilgili alanlarındaki uzman kişilerle etkili bir iletişim kurabilme, alana ilişkin terimleri kullanabilme.
9   Akademik sorumluluk bilinciyle deniz turizmi alanında ulusal ve uluslararası yayınlar yapma ve projelerde yer alma.
10   Deniz Turizmi ve ilgili uygulama, araştırma alanlarında çalışmalar yapabilme.
11   Deniz turizmi eğitimi konusunda ilgili birimler arasında koordinasyon sağlayabilme.
12   Evrensel, toplumsal, uluslar arası, ulusal ve bireysel vizyon sahibi olma.
13   Toplam kalite değerlerine sahip olma.

Mezunların İstihdam Profilleri

Denizcilik Turizmi Yüksek Lisans Programı mezunları hem özel sektörde hem kamu sektöründe birçok farklı pozisyonda istihdam edilmektedir. Mezunlar özel sektörde faaliyet gösteren deniz turizmi ve yatçılık sektörünü oluşturan ve hızla gelişen yat işletmeciliği, yolcu ve kruvaziyer gemi işletmeciliği, marina işletmeciliği ve deniz turizmi işletmeciliği alanlarında orta ve üst düzey yönetici pozisyonlarda çalışabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar kendi uzmanlık alanlarında ilgili iş pozisyonlarına başvurabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Öğrenciler; birinci yarıyılı 2 zorunlu, 3 seçmeli ders alarak 30 kredi, ikinci yarıyılı yine 2 zorunlu, 3 seçmeli ders alarak 30 kredi ve üçüncü yarıyılı 2 zorunlu, 2 seçmeli ders ve 1 proje alarak toplam 30 kredi alacaklardır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 DDT 8031 DENİZ TURİZMİ MEVZUATI ZORUNLU 2 0 0 6
G 2 DDT 8095 DENİZ TURİZMİ İŞLETMELERİ YÖNETİMİ ZORUNLU 2 0 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 18
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 DDT 8033 MARİNA İŞLETMECİLİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 6
G 2 DDT 8035 DENİZ TURİZMİNDE BİLGİ YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 6
G 3 DDT 8087 DENİZ TURİZMİNDE REKREASYON YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 6
G 4 DDT 8101 DÜNYA COĞRAFYASI SEÇMELİ 2 0 0 6
G 5 DDT 8097 YAT İŞLETMECİLİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 6
G 6 DDT 8099 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 6
G 7 DDT 8091 DENİZ TURİZMİNDE ÇEVRE YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 6
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 DDT 8030 DENİZ TURİZMİNDE DESTİNASYON YÖNETİMİ ZORUNLU 2 0 0 6
B 2 DDT 8022 DENİZ TURİZMİ HİZMETLERİNDE EMNİYET VE GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMLERİ ZORUNLU 2 0 0 6
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 18
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 DDT 8016 DENİZ TURİZMİ PAZARLAMASI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 2 DDT 8018 SU SPORLARI İŞLETMECİLİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 6
B 3 DDT 8020 DENİZ TURİZMİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 6
B 4 DDT 8034 DENİZ TURİZMİNDE ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 6
B 5 DDT 8026 DENİZ TURİZMİ İŞLETMELERİNDE MUHASEBE VE FİNANSMAN UYGULAMALARI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 6 DDT 8032 MARİNA VE TERMİNAL OPERASYONLARI YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 6
B 7 DDT 8024 KRUVAZİYER VE YOLCU GEMİSİ İŞLETMECİLİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 6
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SBE 8000 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 2 DDT 8199 DÖNEM PROJESİ ZORUNLU 0 0 0 5
G 3 DDT 8109 DENİZ TURİZMİNDE AĞIRLAMA HİZMETLERİ YÖNETİMİ ZORUNLU 2 0 0 5
G 4 DDT 8093 DENİZ TURİZMİ İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM ZORUNLU 2 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 DDT 8089 DENİZ HUKUKU SEÇMELİ 2 0 0 5
G 2 DDT 8111 DENİZ TURİZMİNDE GÜNCEL OLAYLAR SEÇMELİ 2 0 0 5
G 3 DDT 8121 TURİSTİK ÜRÜN POLİTİKASI SEÇMELİ 2 0 0 5
G 4 DDT 8117 KRUVAZİYER VE YOLCU TERMİNALLERİ İŞLETMECİLİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 5
G 5 DDT 8119 DENİZ TURİZMİNDE DAĞITIM KANALLARI YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 5
G 6 DDT 8113 ARAŞTIRMA VE PROJE YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 5
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formun nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ. Lisans Üstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin ve SBE Uygulama Esasların nın ilgili maddeleri uygulanır.
DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği web adresi: http://www.sbe.deu.edu.tr/sbe/mevzuat

Mezuniyet Koşulları

Tezsiz Yüksek Lisans programı, ilgili dersler (75 AKTS) ve Dönem Projesi (15 AKTS) olmak üzere toplamda 90 AKTS'den oluşur. Öğrencilerin genel not ortalamalarının en az 2.50/4.00 olması ve tüm dersleri en az CB/S/TP notları ile geçmiş olmaları gerekir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Uzaktan Öğretim

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. A. Güldem CERİT
E-posta: gcerit@deu.edu.tr
Tel: 0 232 301 88 01
Faks: 0 232 301 88 48