DERECE PROGRAMLARI

: Biyomekanik Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Biyomekanik AD SBE enstitüsü bünyesinde 2003 yılında YÖK onayı ile kurulmuş multidisipliner anabilim dalıdır. Anabilim dalımızda Tıp Fakültesinin klinik bilimlerine (Ortopedi ve Travmatoloji) ait öğretim üyeleri yer almaktadır. Ayrıca mühendislik bilimlerine (makine, malzeme ve metalurji, elektrik-eloktronik, kimya mühendislikleri) ait öğretim üyeleri yer almaktadır. Anabilimdalı bünyesinde İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile ortak yürütlen Biyomühendislik DOKTORA programı 2007 yılında eğitime başlamıştır. Programın dili İngilizcedir

Kazanılan Derece

Biyomekanik Doktora

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek lisans diploması, ALES sınavından en az 60 almış olmak ya da TUS sınavından 50 almış olmak; ÜDS ve KPDS dil sınavından 60 almış olmak ya da bu puana eşdeğer TOEFL yada IELTS puanı almış olmak ve bilim sınavında başarılı olmak

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Enstitülere, Üniversite içinden veya dışından, bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Lisansüstü giriş sınavlarında başarılı olarak kesin kayıt yaptıran öğrencilere, anabilim/anasanat dalının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulunca uygun görülecek diğer enstitülerdeki öğrenimleri sırasında aldıkları derslerden muafiyet verilebilir. Ancak, muafiyet verilen derslerin toplam kredisi ilgili programı tamamlamak için gerekli olan kredinin 1/3 ünden fazla olamaz.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için 108 ECTS karşılığı ders alması, 2 ECTS seminer ve 12 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 120 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 240 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az not ortalaması her ders için 2.50 /4.00 olmalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Biyomekanik AD, biyomühendislik programı olarak 2007 yılında doktora programına başlamıştır. Bu programın amacı, biyomühendisliğin interdisipliner doğası ve farklı alanlarla oluşturduğu etkileşimlerin anlaşılması, Lisans eğitiminden gelen temel bilgilerin biyomühendislik uygulamalarında kullanımı, Canlı ile ilgili bilimsel yaklaşımlar sırasında kullanılan kabul ve limitlerin öğrenilmesi, güncel biyomühendislik teknikleri hakkında farkındalık kazanılması, Program, biyomühendislik doktorası sırasında özelleşilebilecek konulara giriş niteliği taşımaktadır ve bu özelliği sayesinde öğrencierin akademik ve mesleki hayatını yönlendirmesi hedeflenmektedir. Program enstitü zorunlu dersleri, bölüm zorunlu dersleri ile birlikte biyomühendisliğin farklı alanlarındaki seçmeli dersleri içerir. Öğrenciler diğer AD ve enstitüler ya da üniversitelerden de ders seçebilirler.

Temel Program Kazanımları

1   Temel ve klinik tıp bilgilerini kavrama
2   Biyomekanik alanındaki temel /güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve multimedya eğitim araç gereçleri bilgilerine sahiptir
3   Biyomekanik alanında bilginin doğası, kaynağı, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir
4   Biyomekanik araştırma alanları ile ilgili bilgi teknolojilerini kullanır
5   Biyomekanik alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
6   Alanına özgü sorulara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir
7   Biyomekanik alanındaki sorunları çözme ve yeni çözümler geliştirmek amacıyla gerekli cihazları ve ekipmanları (CNC-torna, CNC-freze, Universal Torna ve Freze, Shimadzu Otograf, Prototip Cihazı, Lazer Tarayıcı) kullanabilme becerisine sahip olma
8   Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
9   Biyomekanik alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları/gelişmeleri izler ve değerlendirir
10   Evrensel etik ve bilimsel etik değerlerine sahıp olma
11   İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgilere sahip olma
12   Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programın mezunu kamu ve özel sektörde mesleğini icra eder.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora sonrası pozisyona başvurabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programda 2 yıllık ders döneminde her dönem 30 AKTS kredisi eş değeri ders almak zorundadır. Programda enstitü ortak zorunlu dersi, kendi AD? mızın zorunlu dersleri ve seçmeli dersler yer almaktadır. Seçmeli derslerin oranı %25?in üzerindedir. Staj zorunluluğu yoktur.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
Tüm Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BMK 6200 TEZE İLIŞKIN ARAŞTIRMA KONULARI I ZORUNLU 3 0 0 8
G 2 BMK 6300 TEZE İLIŞKIN ARAŞTIRMA KONULARI II ZORUNLU 3 0 0 10
B 3 BMK 6400 SEMINER SEMİNER 0 3 0 3
G 4 BMK 6050 ORTOPEDIDE BIYOMÜHENDISLIK SEÇMELİ 2 0 0 6
G 5 BMK 6049 İLERI KAS VE İSKELET BIYOMEKANIĞI SEÇMELİ 2 2 0 9
G 6 BMK 6048 BIYOMEKANIKTE DENEYSEL METODLAR SEÇMELİ 1 2 0 6
G 7 BMK 6047 DOKU MÜHENDISLIĞI I SEÇMELİ 3 0 0 9
G 8 SBE 6025 KALITATIF ARAŞTIRMA YÖNTEMLERI SEÇMELİ 1 0 0 3
G 9 SBE 6054 SAĞLIK ALANINDA BILGIYE ULAŞMA VE KANITA DAYALI TIP SEÇMELİ 1 0 0 3
G 10 BMK 6041 BIYOMEKATRONIĞE GIRIŞ SEÇMELİ 3 2 0 12
G 11 BMK 6039 HAREKET-KINEZYOLOJI SEÇMELİ 1 2 0 6
G 12 BMK 6098 UZMANLIK ALANI UZMANLIK 3 0 0 12
G 13 BİO 6059 TEMEL LABORATUVAR İLKELERI VE YÖNTEMLERI I SEÇMELİ 1 4 0 9
G 14 FAR 6060 FARMAKOLOJI VE TOKSIKOLOJIDE DENEYSEL YÖNTEMLER SEÇMELİ 1 2 0 6
G 15 SBE 6073 BIYOISTATISTIK (VERI ÇÖZÜMLEME) SEÇMELİ 2 0 0 6
G 16 SBE 6061 DENEYSEL ARAŞTIRMA VERILERININ KAYDI VE SUNUMU SEÇMELİ 1 0 0 3
G 17 SBE 6078 SAĞLIK BILIMLERINDE ETIK II ZORUNLU 1 0 0 3
G 18 BİO 5025 HÜCRESEL MOLEKÜLER MEKANIZMALAR ARAŞTIRMA YÖNTEMLERI SEÇMELİ 2 4 0 12
G 19 SBE 6074 İŞ SAĞLIĞINDA RISKLER SEÇMELİ 1 0 0 3
G 20 SBE 6068 BILGISAYAR UYGULAMALI İSTATISTIK SEÇMELİ 1 2 0 6
G 21 SBE 6027 BILIM TARIHI VE FELSEFE SEÇMELİ 1 0 0 3
G 22 SBE 6064 DENEYSEL ARAŞTIRMA PROJELERININ HAZIRLANMASI DEĞERLENDIRILMESI SEÇMELİ 2 0 0 6
G 23 SBE 6071 KIŞISEL GELIŞIM SEÇMELİ 1 0 0 3
G 24 BMK 6051 BIYOMEDIKAL CIHAZ TASARIMI VE DEĞERLENDIRILMESI SEÇMELİ 2 2 0 9
G 25 SBE 6076 DENEY HAYVANLARI VE İLERI UYGULAMA YÖNTEMLERI SEÇMELİ 1 2 0 6
G 26 SBE 6075 TOPLUMSAL CINSIYET EŞITLIĞI SEÇMELİ 1 2 0 6
G 27 ERS 6024 BIYOMEKANIKTE DENEYSEL METODLAR SEÇMELİ 1 2 0 6
B 28 ERS 6025 ORTOPEDIDE BIYOMÜHENDISLIK SEÇMELİ 2 0 0 6
B 29 BMK 6046 TEMEL BIYODINAMIK SEÇMELİ 2 2 0 9
B 30 BMK 6199 TEZ ÇALIŞMASI TEZ 0 0 0 150
B 31 FAR 6061 KLINIK TOKSIKOLOJI İLKELERI SEÇMELİ 1 2 0 6
B 32 SBE 6072 EPIDEMIYOLOJI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 33 BİO 6061 ELEKTROFOREZ TEKNIKLERI SEÇMELİ 1 2 0 6
B 34 TBG 6101 MOLEKÜLER BIYOLOJI VE HÜCRE BIYOLOJISI YÖNTEMLERI II SEÇMELİ 2 2 0 9
B 35 TBG 6100 MOLEKÜLER BIYOLOJI VE HÜCRE BIYOLOJISI YÖNTEMLERI I SEÇMELİ 2 2 0 9
B 36 BYF 6067 GÖRÜNTÜLEME TEKNIKLERI SEÇMELİ 1 2 0 6
B 37 TBG 6095 HÜCRE KÜLTÜRÜ SEÇMELİ 2 4 0 12
B 38 BİO 6060 TEMEL LABORATUVAR İLKELERI VE YÖMTEMLERI II SEÇMELİ 2 2 0 9
B 39 SBE 6070 TIP EĞITIMI: TEMEL KAVRAMLAR VE YÖNTEMLER SEÇMELİ 1 0 0 3
B 40 SBE 6069 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNIKLERI VE İLERI ANALIZ YÖNTEMLERI SEÇMELİ 3 0 0 9
B 41 SBE 6066 ÖLÇÜM ARACI GELIŞTIRME SEÇMELİ 1 0 0 3
B 42 SBE 6065 BIYOMEDIKAL İŞLETMECILIĞI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 43 SBE 6062 BIR ARAŞTIRMAYI YAYINA DÖNÜŞTÜRME SÜRECI SEÇMELİ 1 0 0 3
B 44 SBE 6058 BILIMDE YARATICILIK, BULUŞÇULUK VE GIRIŞIMCILIK SEÇMELİ 1 0 0 3
B 45 SBE 6077 VERI ÇÖZÜMLEME YÖNTEMLERI SEÇMELİ 3 0 0 9

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerde öğrencinin değerlendirmesi 2 arasınav 1 final sınavı, ödev ve projelerdeki başarısı ile yapılır. Dersten başarılı olabilmesi için en az 75 almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olabilmek için 240 ECTS kredisini (108 ECTS ders, 12 ECTS uzmanlık alanı ve 120 ECTS tez çalışması) Herbir dersten başarılı olabilmeleri için en az not ortalaması 2.50 /4.00 olmalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Hasan Havıtçıoğlu
e-mail:hasan.havitcioglu@deu.edu.tr
Tel: 90.232.4123355