DERECE PROGRAMLARI

: Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Doktora programı, 1905.07.1993/194-15 sayılı senato kararı ile kurulan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı altında yürütülmektedir. İlk olarak 1996-1997 eğitim-öğretim programa öğrenci kabul edilmiş ve ilk mezunlarını 2000 yılında vermiştir. Üniversitemizin Sağlık Bilimleri Enstitüsü altında yürütülen programın dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans derecesi diploması. Minimum 0rtalama 80/100 veya 3/4. ulusal Lisansüstü Giriş Sınavı (ALES)'ten ilgili alanlarda en az 60 puan veya Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)'ndan en az 50 puan, YDS yabancı dil sınavlarından en az 60 veya TOEFL/ IELTS/ vs sınavlardan eşdeğer puan, enstitünün ilgili konulardan yapacağı bilim sınavında başarılı olmak (en az 75 puan). Transkript.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Enstitülere, Üniversite içinden veya dışından, bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Lisansüstü giriş sınavlarında başarılı olarak kesin kayıt yaptıran öğrencilere, anabilim/anasanat dalının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulunca uygun görülecek diğer enstitülerdeki öğrenimleri sırasında aldıkları derslerden muafiyet verilebilir. Ancak, muafiyet verilen derslerin toplam kredisi ilgili programı tamamlamak için gerekli olan kredinin 1/3 ünden fazla olamaz.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için 90 AKTS karşılığı ders alması, 150 AKTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 240 AKTS kredisini tamamlamalıdır. Not ortalaması her bir ders için en az 2.50 /4.00 (CB/S/TP) olmalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Doktora programı 1996 yılından beri doktora ünvanı ile mezun vermektedir. Program dersleri Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Kampüsü Yerleşkesinde yer alan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu nda yürütülmektedir.
Programın genel amacı; fizyoterapi biliminin felsefesini kavramış, bilgi ve deneyimlerini ilgili alanlara taşıyabilen, eğitim ve uygulama alanlarında yeni stratejiler geliştirebilen veya mevcut sistemi geliştirebilme becerisine sahip yenilikçi, araştıran, sorgulayan ve elde ettiği bilgileri ürüne dönüştürebilen ülkemizde ve dünyada Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında eğitim ve sağlık hizmeti veren kurumlarda çalışabilecek Doktor fizyoterapist yetiştirmektir.

Temel Program Kazanımları

1   Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri takip edebilir, sentezleyebilir, araştırma ve eğitime yansıtabilir.
2   Fizyoterapide değerlendirme yöntemleri ve ekipmanlarını kullanabilir, adapte edebilir ve yeni yöntemler geliştirebilir.
3   Fizyoterapide tedavi yöntemleri ve ekipmanlarını kullanabilir, adapte edebilir ve yeni yöntemler geliştirebilir
4   Multidisipliner ekipte çalışabilir, ekibe liderlik edebilir
5   Bilgi ve deneyimini farklı klinik koşullara transfer edebilir.
6   Etkin iletişim, konuşma ve sunum tekniklerini kullanabilir.
7   Klinik eğitim programı geliştirebilir, süpervize edebiri ve değerlendirebilir.
8   Laboratuar temelli araştırmaları planlayabilir ve yürütebilir, düzenli kayıt tutabilir.
9   Araştırmayı ürüne veya faydalı modele dönüştürebilir, patent çalışmaları yürütebilir.
10   Yönetim ve organizasyon stratejileri geliştirebilir, uygulayabilir
11   Klinik soru sorma ve hipotez geliştirme ile araştırma projesi planlayabilir, kaynak bulabilir.
12   Zaman yönetimi, problem çözme yöntemleri, stresle baş etme yöntemlerini kullanabilir.
13   Akademik eğitim programı oluşturabilir, eğitim çıktılarını değerlendirebilir, yorumlayabilir ve eğitim programına yansıtabilir
14   Kalite yönetimi, akreditasyon ve standardizasyonu takip eder

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programın mezunu kamu ve özel sektörde mesleğini icra eder.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Öğrenci her dönem 30 AKTS almalıdır. Toplam 240 AKTS nin 150 AKTS si tez çalışması olmalıdır. Doktora eğitimi süresince toplam 90 AKTS yi (12 AKTS Uzmanlık Alanı dahil) üç yarıyılda derslerden tamamlamalıdır. Ders alma süresi içinde ortak derslerden (Araştırma Kültürü, Araştırma Yöntemleri ve Aktarılabilir Beceriler) en az 20 AKTS, Disiplin Temelli ve Laboratuar Becerileri derslerinden en az 20 AKTS almalıdır. Ayrıca, ortak dersler ile disiplin Temelli ve Laboratuar Becerileri derslerinden ve/veya başka programlardan ya da kurumlardan 20 AKTS ders alabilir. Öğrenci 1. yarıyılda; Teze İlişkin Araştırma Konuları I, 2. yarıyılda; Teze İlişkin Araştırma Konuları II dersini zorunlu olarak almalıdır. Öğrencinin ders döneminde etik dersi/ kursu alması zorunludur.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
Tüm Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FTR 6200 TEZE İLIŞKIN ARAŞTIRMA KONULARI I ZORUNLU 3 0 0 8
G 2 FTR 6300 TEZE İLIŞKIN ARAŞTIRMA KONULARI II ZORUNLU 3 0 0 10
B 3 FTR 6400 SEMINER SEMİNER 0 3 0 3
G 4 SBE 6064 DENEYSEL ARAŞTIRMA PROJELERININ HAZIRLANMASI DEĞERLENDIRILMESI SEÇMELİ 2 0 0 6
G 5 SBE 6054 SAĞLIK ALANINDA BILGIYE ULAŞMA VE KANITA DAYALI TIP SEÇMELİ 1 0 0 3
G 6 SBE 6025 KALITATIF ARAŞTIRMA YÖNTEMLERI SEÇMELİ 1 0 0 3
G 7 SBE 6027 BILIM TARIHI VE FELSEFE SEÇMELİ 1 0 0 3
G 8 FTR 6102 FIZYOTERAPIDE ORGANIZASYON VE YÖNETIM SEÇMELİ 1 2 0 6
G 9 FTR 6101 SPINAL PATOLOJILERDE FIZYOTERAPI SEÇMELİ 1 2 0 6
G 10 FTR 6095 FIZYOTERAPIDE ÖZEL İLGI ALANLARI IV SEÇMELİ 1 2 0 6
G 11 FTR 6093 FIZYOTERAPIDE ÖZEL İLGI ALANLARI II SEÇMELİ 1 2 0 6
G 12 FTR 6091 FIZYOTERAPIDE TEDAVI YAKLAŞIMLARI II SEÇMELİ 1 2 0 6
G 13 FTR 6088 NÖROLOJIK HASTALIKLARDA FIZYOTERAPI SEÇMELİ 1 2 0 6
G 14 FTR 6086 KARDIYOPULMONER HASTALIKLARDA FIZYOTERAPI SEÇMELİ 1 2 0 6
G 15 FTR 6084 FIZYOTERAPIDE DEĞERLENDIRME YÖNTEMLERI SEÇMELİ 1 2 0 6
G 16 FTR 6079 KORUYUCU FIZYOTERAPI YAKLAŞIMLARI SEÇMELİ 1 2 0 6
G 17 FTR 6071 YOĞUN BAKIM VE FIZYOTERAPI SEÇMELİ 1 2 0 6
G 18 SBE 6073 BIYOISTATISTIK (VERI ÇÖZÜMLEME) SEÇMELİ 2 0 0 6
G 19 SBE 6074 İŞ SAĞLIĞINDA RISKLER SEÇMELİ 1 0 0 3
G 20 SBE 6078 SAĞLIK BILIMLERINDE ETIK II ZORUNLU 1 0 0 3
G 21 SBE 6061 DENEYSEL ARAŞTIRMA VERILERININ KAYDI VE SUNUMU SEÇMELİ 1 0 0 3
G 22 SBE 6075 TOPLUMSAL CINSIYET EŞITLIĞI SEÇMELİ 1 2 0 6
G 23 SBE 6071 KIŞISEL GELIŞIM SEÇMELİ 1 0 0 3
G 24 SBE 6068 BILGISAYAR UYGULAMALI İSTATISTIK SEÇMELİ 1 2 0 6
B 25 FTR 6199 TEZ ÇALIŞMASI TEZ 0 0 0 150
B 26 SBE 6065 BIYOMEDIKAL İŞLETMECILIĞI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 27 FTR 6080 PEDIATRIK HASTALIKLARDA FIZYOTERAPI SEÇMELİ 1 2 0 6
B 28 FTR 6090 FIZYOTERAPIDE TEDAVI YAKLAŞIMLARI I SEÇMELİ 1 2 0 6
B 29 FTR 6089 FIZYOTERAPIDE KLINIK UYGULAMA SEÇMELİ 1 2 0 6
B 30 FTR 6098 UZMANLIK ALANI UZMANLIK 3 0 0 12
B 31 FTR 6100 FIZYOTERAPIDE ÖZEL İLGI ALANLARI V SEÇMELİ 1 2 0 6
B 32 SBE 6072 EPIDEMIYOLOJI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 33 SBE 6077 VERI ÇÖZÜMLEME YÖNTEMLERI SEÇMELİ 3 0 0 9
B 34 FTR 6087 MUSKULOSKELETAL HASTALIKLARDA FIZYOTERAPI SEÇMELİ 1 2 0 6
B 35 FTR 6092 FIZYOTERAPIDE ÖZEL İLGI ALANLARI I SEÇMELİ 1 2 0 6
B 36 FTR 6085 FIZYOTERAPIDE EGZERSIZ YAKLAŞIMLARI SEÇMELİ 1 2 0 6
B 37 FTR 6094 FIZYOTERAPIDE ÖZEL İLGI ALANLARI III SEÇMELİ 1 2 0 6
B 38 SBE 6058 BILIMDE YARATICILIK, BULUŞÇULUK VE GIRIŞIMCILIK SEÇMELİ 1 0 0 3
B 39 SBE 6070 TIP EĞITIMI: TEMEL KAVRAMLAR VE YÖNTEMLER SEÇMELİ 1 0 0 3
B 40 SBE 6069 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNIKLERI VE İLERI ANALIZ YÖNTEMLERI SEÇMELİ 3 0 0 9
B 41 SBE 6062 BIR ARAŞTIRMAYI YAYINA DÖNÜŞTÜRME SÜRECI SEÇMELİ 1 0 0 3
B 42 SBE 6066 ÖLÇÜM ARACI GELIŞTIRME SEÇMELİ 1 0 0 3
B 43 FTR 6082 GERIATRIK FIZYOTERAPI SEÇMELİ 1 2 0 6

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formu nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin ve Enstitü Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları nın ilgili maddeleri uygulanır. Dersten başarılı olabilmesi için en az 75 almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olabilmek için 240 ECTS kredisini (78 ECTS ders, 12 ECTS uzmanlık alanı ve 150 ECTS tez çalışması) Her bir dersten başarılı olabilmeleri için en az not ortalaması 2.50 /4.00 olmalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Nihal GELECEK
nihal.gelecek@deu.edu.tr
+90232 4124901