DERECE PROGRAMLARI

: Farmakoloji Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Farmakoloji AD 1987 yılında kurulmuştur. Anabilim dalımızda Farmakoloji Anabilim Dalı na ait öğretim üyeleri yer almaktadır. Farmakoloji Doktora programı 1998 yılında eğitime başlamıştır. Programın süresi 4 yarıyıl ders ve 4 yarıyıl tez olmak üzere toplam 8 yarıyıldır. Programın dili Türkçedir

Kazanılan Derece

Farmakoloji Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans derecesi diploması. Minimum 0rtalama 80/100 veya 3/4. ulusal Lisansüstü Giriş Sınavı (ALES)'ten ilgili alanlarda en az 60 puan veya Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)'ndan en az 50 puan, YDS yabancı dil sınavlarından en az 60 veya TOEFL vs sınavlardan eşdeğer puan, enstitünün ilgili konulardan yapacağı bilim sınavında başarılı olmak (en az 75 puan). Transkript.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Enstitülere, Üniversite içinden veya dışından, bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Lisansüstü giriş sınavlarında başarılı olarak kesin kayıt yaptıran öğrencilere, anabilim/anasanat dalının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulunca uygun görülecek diğer enstitülerdeki öğrenimleri sırasında aldıkları derslerden muafiyet verilebilir. Ancak, muafiyet verilen derslerin toplam kredisi ilgili programı tamamlamak için gerekli olan kredinin 1/3 ünden fazla olamaz.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

PProgramdan mezun olabilmek için 78 ECTS karşılığı ders alması, 12 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 150 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 240 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az not ortalaması her ders için 2.50 /4.00 olmalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Programın amacı, mezunları akademik alanda, özel sektörde çalışmaya ve günlük yaşama hazırlamaktır

Temel Program Kazanımları

1   Farmakokinetik, farmakodinamik, farmakovijilans ile ilgili temel tanımları bilme ve meslek yaşantısında kullanabilme
2   Farmakoloji ile ilgili laboratuar ilkeleri ile ilgili bilgi sahibi olma, deney planlayabilme, yapabilme ve yorumlayabilme
3   Literatür okuma, yorumlama, bilimdeki değişikliklere adapte olabilme yeteneği kazanma
4   Yenilik ve değişime açık olma, yaşam boyu öğrenme davranışı kazanma, meslekdaşlarla iletişim kurabilme.
5   Hastanelerde, ilaçlar ve yan etkilerinin bildirimi ile ilgili merkezler kurabilme ve bunu devam ettirebilme yeteneği kazanma.
6   Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, yurtdışı kongrelerde mesleği ile ilgili sözlü sunum yapabilme, poster sunabilme ve makale yazabilme.
7   Farmakolojide özel konular ile ilgili bilgi sahibi olma ve gerektiği yerde bu bilgileri kullanarak sorunlara çözüm getirebilme
8   Grup içinde çalışabilme, etik sorumluluk sahibi olma yeteneği kazanma.
9   Farmakoloji ile ilişkili farmakogenetik, biyokimya gibi özel konularda bilgi sahibi olmak ve bu konulardaki bilgisinden yararlanarak çözümler üretebilme yeteneği kazanma.
10   Kendi yeterliliklerinin farkında olmak.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programın mezunu kamu ve özel sektörde mesleğini icra eder.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Öğrenci her dönem 30 AKTS almalıdır. Toplam 240 AKTS nin 150 AKTS si tez çalışması olmalıdır. Doktora eğitimi süresince toplam 90 AKTS yi (12 AKTS Uzmanlık Alanı dahil) üç yarıyılda derslerden tamamlamalıdır. Ders alma süresi içinde ortak derslerden (Araştırma Kültürü, Araştırma Yöntemleri ve Aktarılabilir Beceriler) en az 20 AKTS, Disiplin Temelli ve Laboratuar Becerileri derslerinden en az 20 AKTS almalıdır. Ayrıca, ortak dersler ile disiplin Temelli ve Laboratuar Becerileri derslerinden ve/veya başka programlardan ya da kurumlardan 20 AKTS ders alabilir. Öğrenci 1. yarıyılda; Teze İlişkin Araştırma Konuları I, 2. yarıyılda; Teze İlişkin Araştırma Konuları II dersini zorunlu olarak almalıdır. Öğrencinin ders döneminde etik dersi/ kursu alması zorunludur.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
Tüm Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FAR 6200 TEZE İLIŞKIN ARAŞTIRMA KONULARI I ZORUNLU 3 0 0 8
G 2 FAR 6300 TEZE İLIŞKIN ARAŞTIRMA KONULARI II ZORUNLU 3 0 0 10
B 3 FAR 6400 SEMINER SEMİNER 0 3 0 3
G 4 FAR 6067 OTAKOIDLER SEÇMELİ 1 0 0 3
G 5 BİO 5025 HÜCRESEL MOLEKÜLER MEKANIZMALAR ARAŞTIRMA YÖNTEMLERI SEÇMELİ 2 4 0 12
G 6 SBE 6078 SAĞLIK BILIMLERINDE ETIK II ZORUNLU 1 0 0 3
G 7 FAR 6064 SANTRAL SINIR SISTEMI FARMAKOLOJISI SEÇMELİ 2 0 0 6
G 8 SBE 6061 DENEYSEL ARAŞTIRMA VERILERININ KAYDI VE SUNUMU SEÇMELİ 1 0 0 3
G 9 SBE 6075 TOPLUMSAL CINSIYET EŞITLIĞI SEÇMELİ 1 2 0 6
G 10 SBE 6025 KALITATIF ARAŞTIRMA YÖNTEMLERI SEÇMELİ 1 0 0 3
G 11 FAR 6060 FARMAKOLOJI VE TOKSIKOLOJIDE DENEYSEL YÖNTEMLER SEÇMELİ 1 2 0 6
G 12 SBE 6054 SAĞLIK ALANINDA BILGIYE ULAŞMA VE KANITA DAYALI TIP SEÇMELİ 1 0 0 3
G 13 BİO 6059 TEMEL LABORATUVAR İLKELERI VE YÖNTEMLERI I SEÇMELİ 1 4 0 9
G 14 SBE 6073 BIYOISTATISTIK (VERI ÇÖZÜMLEME) SEÇMELİ 2 0 0 6
G 15 SBE 6076 DENEY HAYVANLARI VE İLERI UYGULAMA YÖNTEMLERI SEÇMELİ 1 2 0 6
G 16 SBE 6071 KIŞISEL GELIŞIM SEÇMELİ 1 0 0 3
G 17 SBE 6064 DENEYSEL ARAŞTIRMA PROJELERININ HAZIRLANMASI DEĞERLENDIRILMESI SEÇMELİ 2 0 0 6
G 18 SBE 6027 BILIM TARIHI VE FELSEFE SEÇMELİ 1 0 0 3
G 19 SBE 6074 İŞ SAĞLIĞINDA RISKLER SEÇMELİ 1 0 0 3
G 20 FAR 6069 PSIKOFARMAKOLOJI SEÇMELİ 1 0 0 3
G 21 SBE 6068 BILGISAYAR UYGULAMALI İSTATISTIK SEÇMELİ 1 2 0 6
G 22 FAR 6070 KLINIK FARMAKOLOJI İLKELERI SEÇMELİ 1 0 0 3
B 23 FAR 6071 LITERATÜR DEĞERLENDIRME SEÇMELİ 1 0 0 3
B 24 FAR 6068 İLAÇ ETKI MEKANIZMALARI SEÇMELİ 1 0 0 3
B 25 FAR 6066 ENDOKRIN SISTEM FARMAKOLOJISI SEÇMELİ 1 0 0 3
B 26 FAR 6065 KARDIYOVASKÜLER SISTEM FARMAKOLOJISI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 27 FAR 6063 OTONOM SINIR SISTEMI FARMAKOLOJISI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 28 FAR 6062 GENEL FARMAKOLOJI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 29 FAR 6061 KLINIK TOKSIKOLOJI İLKELERI SEÇMELİ 1 2 0 6
B 30 FAR 6199 TEZ ÇALIŞMASI TEZ 0 0 0 150
B 31 FAR 6098 UZMANLIK ALANI UZMANLIK 3 0 0 12
B 32 SBE 6072 EPIDEMIYOLOJI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 33 BİO 6061 ELEKTROFOREZ TEKNIKLERI SEÇMELİ 1 2 0 6
B 34 TBG 6101 MOLEKÜLER BIYOLOJI VE HÜCRE BIYOLOJISI YÖNTEMLERI II SEÇMELİ 2 2 0 9
B 35 TBG 6100 MOLEKÜLER BIYOLOJI VE HÜCRE BIYOLOJISI YÖNTEMLERI I SEÇMELİ 2 2 0 9
B 36 BYF 6067 GÖRÜNTÜLEME TEKNIKLERI SEÇMELİ 1 2 0 6
B 37 TBG 6095 HÜCRE KÜLTÜRÜ SEÇMELİ 2 4 0 12
B 38 BİO 6060 TEMEL LABORATUVAR İLKELERI VE YÖMTEMLERI II SEÇMELİ 2 2 0 9
B 39 SBE 6070 TIP EĞITIMI: TEMEL KAVRAMLAR VE YÖNTEMLER SEÇMELİ 1 0 0 3
B 40 SBE 6069 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNIKLERI VE İLERI ANALIZ YÖNTEMLERI SEÇMELİ 3 0 0 9
B 41 SBE 6066 ÖLÇÜM ARACI GELIŞTIRME SEÇMELİ 1 0 0 3
B 42 SBE 6065 BIYOMEDIKAL İŞLETMECILIĞI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 43 SBE 6062 BIR ARAŞTIRMAYI YAYINA DÖNÜŞTÜRME SÜRECI SEÇMELİ 1 0 0 3
B 44 SBE 6058 BILIMDE YARATICILIK, BULUŞÇULUK VE GIRIŞIMCILIK SEÇMELİ 1 0 0 3
B 45 SBE 6077 VERI ÇÖZÜMLEME YÖNTEMLERI SEÇMELİ 3 0 0 9

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve
Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır.
Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak
DEÜ. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ve Enstitü Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uygulanır.
Dersten başarılı olabilmesi için en az 75 almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olabilmek için 240 ECTS kredisini (78 ECTS ders, 12 ECTS uzmanlık alanı ve 150 ECTS tez çalışması) Her bir dersten başarılı olabilmeleri için en az not ortalaması 2.50 /4.00 olmalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Sedef Gidener
e-mail:sedef.gidener@deu.edu.tr
Tel: 90.232.4123900